A VII-a Conferinţă Internaţională “Calitate, Fiabilitate, Mentenabilitate” – CCF 2000

2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018

Desfasurata în perioada 27- 29 septembrie 2000 în elegantele sali de conferinte ale Hotelului Palace din Sinaia, în organizarea Societatii Române pentru Asigurarea Calitatii (SRAC), CCF’2000 a reprezentat, fara îndoiala, principala reuniune stiintifica în domeniul calitatii si sigurantei în functionare desfasurata în tara noastra în acest an.

Sesiunea de deschidere a CCF’2000

Sesiunea plenara de deschidere a conferintei a debutat cu mesajele de bun-venit prezentate de catre Presedintele CCF’2000, dr. ing. Dan G. Stoichitoiu, respectiv de catre Presedintele Comitetului International Stiintific CCF’2000, prof. univ. dr. ing. Ioan C. Bacivarov. Salutând prezenta în cadrul CCF’2000 a unor specialisti români si straini de marca, vorbitorii au analizat problematica ce urmeaza a fi abordata în cadrul conferintei si au subliniat importanta acestui eveniment stiintific pentru dezvoltarea acestor domenii de vârf si conturarea liniilor unei politici nationale de promovare a calitatii în România.

În cadrul acestei sesiuni plenare au luat, de asemenea, cuvântul:
– Ing. Eliade Mihailescu, directorul Oficiului pentru Protectia Consumatorului (OPC), care a transmis mesajul de salut al OPC si a prezentat o interesanta si argumentata expunere privind corelatiile dintre calitate si protectia consumatorului, reliefând totodata unele reglementari recente în domeniu.
– Prof. dr. Nicolae Naum, director general în cadrul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare (ANSTI), care a prezentat – în numele presedintelui ANSTI, prof. dr. Szabolcs Lanyi – mesajul de salut al acestei agentii nationale. A fost subliniat rolul important al CCF’2000 drept forum de dezbatere a unora dintre rezultatele recente ale cercetarii stiintifice în domeniu. În acest context, vorbitorul a detaliat unele aspecte referitoare la politica ANSTI privind cercetarea stiintifica în domeniul calitatii si a prezentat în detaliu unele realizari si perspectivele programelor nationale de cercetare – dezvoltare si inovare CALIST si INFRAS.
– Ion Bucur, primarul orasului Sinaia – gazda conferintei, oras care, dupa cum a subliniat vorbitorul,  este onorat sa gazduiasca o reuniune stiintifica internationala  de prestigiu. Vorbitorul a facut interesante consideratii privind importanta si necesitatea certificarii sistemelor calitatii în administratia locala.

Desfasurarea conferintei

CCF 2000 a inclus 6 sesiuni plenare, în cadrul carora au fost prezentate circa 40 de lucrari. Fara a avea pretentia unei analize exhaustive a CCF‘2000, vom încerca în cele ce urmeaza sa evidentiem principalele tematici abordate în cadrul acestor sesiuni.

În prima sesiune plenara, consacrata managementului calitatii (prezidata de prof. dr. Alex Douglas, Marea Britanie si prof dr. Liviu Masar, Belgia) au fost abordate, între altele probleme privind corelatia calitate-creativitate (Claude de Marsac, Franta), aspecte juridice si calitative ale comertului electronic (Lindsey Muir, Alex Douglas, John Moores – Marea Britanie) precum si îmbunatatirea procesului educational în domeniul calitatii în contextul dezvoltarii explozive a comunicarii electronice a site-urilor web (Amilcar Goncalves – Portugalia).

O atentie speciala a fost acordata noilor normative din seria ISO 9000:2000;  în acest context, Michael Rougier (Franta) a analizat aspectele novatoare ale ISO 9000:2000 si modul implementarii acesteia, Dan Stoichitoiu a evidentiat pozitia IQNet si pozitia SRAC privind aplicarea perechii de standarde compatibile ISO 9001:2000 si ISO 9004:2000, iar Liviu Masalar a subliniat unele aspecte privind auditul simultan de certificare ISO 9000:2000 si ISO 14001.

O parte din aceste aspecte au fost aprofundate în cadrul celei de a doua sesiuni plenare consacrata managementului si certificarii calitatii (prezidata de catre prof. dr. Constantin Oprean si dr. ing. Dumitru Gurita). Mentionam în acest sens analiza modelarii procesului în contextul ISO 9000:2000 (Constantin Oprean) si a proiectului ca proces de management (Letitia Tanase si Maria Cucu).

Ioan Bacivarov Louis Balme si Alain Barreau (Franta)  au analizat evolutia cerintelor si implementarea sistemelor integrate de management (calitate ISO 9000, mediu – ISO 140000, securitate ocupationala – OSHAS 18001).
Au fost reliefate, de asemenea, unele aspecte privind integrarea managementului mediului cu cel al calitatii (Rodica Burlacu) sau ale implementarii sistemului calitatii în domeniul constructiilor de masini (Radu Nicolae si Elena Deaca). O atentie speciala a fost acordata certificarii sistemelor calitatii si interferentelor auditor – organism de certificare – auditat (Ion Zidarescu) precum auditului intern (Tamara Mesaros).

Profesorii Bruno-Marie Bechard (Canada) si Ioan Bacivarov (România) au condus lucrarile unei incitante sesiuni plenare consacrata utilizarii metodelor statistice în sfera calitatii, în general si tehnicilor moderne de control a calitatii în particular. Dintre comunicarile prezentate  în cadrul acestei sesiuni mentionam pe cele privind elaborarea unui model integral al selectiei instrumentelor calitatii (autori: B.M. Bechard s J.P. Raiche – Canada, lucrare inclusa – în versiune româneasca – si în paginile revistei “Calitatea – Acces la succes”) si pe cea privind diagramele de control multidimensional – statistica T2 Hotelling în controlul statistic al proceselor tehnologice (elaborata de catre A. Kobi si Alain Barreau – Franta si Ioan Bacivarov si Teodor Tiplica – România).  Unele aspecte ale utilizarii fizicii defectelor în studiul fiabilitatii dispozitivelor semiconductoare au facut obiectul comunicarii prezentate de catre Floarea Baicu si Ion Spânulescu.

Sesiunea plenara consacrata calitatii serviciilor si educatiei si instruirii în domeniul calitatii coordonata de catre prof. Chris Miller – Marea Britanie si conf. dr. Fanel Iacobescu – România a inclus comunicari de un real interes pentru asistenta. Astfel, daca ne referim la sectiunea privind calitatea serviciilor trebuie mentionate comunicarile privind utilizarea benchmarking-ului în industria turismului – un studiu de caz din Scotia (Michele Cano, Scotia) si pe cea privind evaluarea calitatii serviciului în industria comunicatiilor (Chris Miller, Scotia). O atentie speciala a fost acordata în cadrul CCF’2000 problematicii educatiei si instruirii în domeniul calitatii. Dintre comunicarile prezentate în acest cadru mentionam: EUROQUALROM – Reteaua educationala europeana în domeniul calitatii (avându-i ca autori pe I. Bacivarov, D. Stoichitoiu – România, A. Barreau, L. Balme – Franta, M. Cano – Marea Britanie, A. Goncalves – Portugalia si T. van der Wiele – Olanda), Educatia în domeniul calitatii în secolul XXI (Cristina Mendonca – Portugalia), Managementul calitatii în învatamântul superior (S. Hurdubetiu).

Sesiunea consacrata fiabilitatii si mentenabilitatii (mediata de catre profesorii Cezar Ionescu si Alexandru Stamatiu) a inclus mai multe teme de interes, între care: utilizarea entropiei în analiza fiabilitatii sistemelor (Al. Stamatiu), introducerea unor noi indicatori pentru evaluarea fiabilitatii sistemelor optoelectronice (Ioan Bacivarov, Angelica Bacivarov – Romania, Alain Barreau, Louis Balme, A. Kobi – Franta), estimarea fiabilitatii previzionale a unor sisteme auto (Eugenia Secara si Ioan Popescu). Au fost analizate, de asemenea, aspecte variate privind managementul sigurantei în functionare (Cecilia Bala), optimizarea mentenantei in întreprinderile industriale (Cristiana Geambasu si Doina Segarceanu) sau implicatiile metrologiei în asigurarea calitatii (Liviu Masalar – Belgia).

CCF’2000 a inclus si doua evenimente editoriale speciale si anume:

– Lansarea nationala a revistei Calitatea – Acces la succes, publicatie destinata managerilor;

– Lansarea europeana a revistei stiintifice mondiale francofone in domeniul  calitatii Qualité Forum Scientifique, in prezenta redactorului sef al publicatiei, prof. Bruno-Marie Bechard (Canada) si a prof. Ioan Bacivarov, unul dintre editorii europeni ai revistei. Acestia si-au exprimat, in interventiile lor, speranta ca aceasta publicatie, care apare sub egida mai multor organizatii internationale, intre care si RUMEREQ – Reteaua mondiala stiintifica si educationala francofona in domeniul calitatii – va reprezenta un catalizator al cercetarii din tarile francofone in acest domeniu sensibil si important care este calitatea.

Celor prezenti li s-au oferit exemplare din primul numar al acestor publicatii. Aceste lansari, care s-au bucurat de un real succes de public au fost urmate de un cocktail desfasurat în Salonul galben al Hotelului Palace. Cu ocazia CCF 2000 a fost organizata de asemenea, o expozitie de carte tehnica, cu precadere din domeniile de interes ale conferintei.

Aprecieri si perspective

Dupa cum s-a remarcat în sedinta de închidere a conferintei, cea de a 7-a Conferinta Internationala “Calitate, Fiabilitate, Mentenabilitate”  a reprezentat o noua etapa, calitativ superioara, în evolutia manifestarilor stiintifice în domeniu organizate în România în ultimii 15 ani. CCF’2000 a reprezentat  un nou pas spre transformarea acestei manifestari stiintifice devenite deja traditionala, într-o conferinta internationala de prestigiu. Tematica conferintei a dorit, si în mare masura a si reusit, sa reflecte problemele, progresele, oportunitatile si provocarile în domeniul calitatii pentru societatea si economia româneasca la acest sfârsit de secol si debut de mileniu.

Excelent organizata, CCF’2000 poate fi considerata drept un moment important pentru comunitatea specialistilor români în domeniu.

Actualizat: 27.7.2022, 13:59 | Afișat: 13.8.2013, 19:39