Teze de doctorat

Nume şi prenume Anul înscrierii Titlul tezei de doctorat Conducător de doctorat
ARGHIRESCU Sebastian 2021 Cercetări privind estimarea nivelului de calitate al fișierelor audio folosind procedee hardware I. BACIVAROV
CHIOVEANU Veronica Ana-Maria 2020 Contribuții privind gestionarea riscurilor de securitate cibernetică în organizații I. BACIVAROV
PRUNDIȘ Roxana-Gabriela 2020 Analiza performanțelor și securității mașinilor inteligente din industria automotive I. BACIVAROV
BELCIU Bogdan 2019 Analiza și controlul calității serviciilor în rețelele de telecomunicații I. BACIVAROV
DUMITRU Ioan-Alexandru 2019 Analiza continuă a securităţii şi fiabilităţii reţelelor de comunicaţii I. BACIVAROV
GURAN Ion 2019 Contribuţii la studiul mentenanţei şi fiabilităţii bazelor de date I. BACIVAROV
IANCU Mihai-Andrei 2019 Metode de analiză a fiabilităţii şi securităţii sistemelor de mare răspundere funcţională I. BACIVAROV
CONSTANTINESCU Adina-Andreea 2018 Securitatea rețelelor cloud I. BACIVAROV
ȚARĂLUNGĂ Mihaela 2018 Siguranța în funcționare a rețelelor de telecomunicații I. BACIVAROV
MOGOȘANU Florin-Mihai 2017 Securitatea Internet of Things (IoT). Modele și indicatori de securitate I. BACIVAROV
TUDOR Iuliana 2017 Contribuții la studiul survivabilității sistemelor informatice I. BACIVAROV
STAICOVICI Horațiu-Dumitru 2016 Securitatea rețelelor și sistemelor informatice I. BACIVAROV
AXINTE Sabina 2015 Cercetări privind tehnicile de verificare și validare a sistemelor informatice – susţinută public pe 10 iunie 2020 la Facultatea ETTI – UPB I. BACIVAROV
BONCEA Radu-Marius 2015 Contribuții la creșterea scalabilității și fiabilității Internetului obiectelor – susţinută public pe 11 februarie 2022 la Facultatea ETTI – UPB I. BACIVAROV
PASCARIU Cristian 2015 Utilizarea tehnicilor Inteligenței Artificiale în analiza malware I. BACIVAROV
PETRICĂ Gabriel 2014 Contribuţii la asigurarea securităţii sistemelor informatice în mediul online – susţinută public pe 1 martie 2019 la Facultatea ETTI – UPB I. BACIVAROV
BARBU Ionuț-Daniel 2013 Securitate cibernetică: vulnerabilitățile sistemelor informatice ale viitorului – susţinută public pe 6 octombrie 2020 la Facultatea ETTI – UPB I. BACIVAROV
FIROIU Marian 2013 Contribuții la studiul siguranței în funcționare a sistemelor de telecomunicații I. BACIVAROV
GHERGHINA Cătălina 2013 Contribuții la îmbunătățirea calității și securității serviciilor bazate pe IP în rețele inteligente de telecomunicații – susţinută public pe 24 septembrie 2020 la Facultatea ETTI – UPB I. BACIVAROV
ILIAN Virgil-Liviu 2009 Probleme de fiabilitate şi siguranţă în funcţionare a roboţilor autonomi – susţinută public pe 31 octombrie 2012 la Facultatea ETTI – UPB I. BACIVAROV
COPACI Dorina-Luminiţa 2005 Contribuţii în asigurarea şi creşterea calităţii şi siguranţei în funcţionare a sistemelor informaţionale – susţinută public pe 15 decembrie 2011 la Facultatea ETTI – UPB I. BACIVAROV
MIHAI Ioan-Cosmin 2004 Contribuţii la studiul survivabilităţii sistemelor informaţionale – susţinută public pe 15 decembrie 2011 la Facultatea ETTI – UPB I. BACIVAROV
CIUCHI Costel 2004 Contribuţii la dezvoltarea unui sistem informatic pentru procese decizionale. Modelarea securităţii sistemelor informatice. – susţinută public pe 5 decembrie 2012 la Facultatea ETTI – UPB I. BACIVAROV
BĂBUŞ Florina 2003 Contrôle de processus industriels complexes et instables par le biais des techniques statistiques et automatiques – susţinută public pe 15 decembrie 2008 la Universitatea din Angers – ISTIA A. KOBI
C. ROBLEDO
I. BACIVAROV
MIHALACHE Alin-Gabriel 2002 Modélisation et évaluation de la fiabilité des systèmes mecatroniques: application sur système embarque – susţinută public pe 17 decembrie 2007 la Universitatea din Angers – ISTIA F. GUERIN
I. BACIVAROV
M. BARREAU
A. TODOSKOFF
LUPAN Răzvan-Vlad 2002 Evaluation des conséquences sur la performance des entreprises des politiques de management de la qualité – susţinută public pe 17 decembrie 2008 la Universitatea din Angers – ISTIA A. KOBI
C. ROBLEDO
I. BACIVAROV
VOICULESCU Sorin 2001 Fiabilité des systèmes embarquées – susţinută public pe 3 iulie 2009 la Universitatea din Angers – ISTIA F. GUERIN
Actualizat: 21.4.2022, 16:23 | Afișat: 9.8.2013, 18:31