Bine ați venit!

Grupul de cercetare Calitate și siguranță în funcționare este unul din colectivele care, la începutul anilor ’70, au stat la baza înființării și funcționării Departamentului Tehnologie Electronică şi Fiabilitate (TEF) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI)Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Activitățile didactice sunt desfășurate la toate programele de licență de la Facultatea ETTI – POLITEHNICA București (anii 1, 3 și 4) și la programul de studii universitare de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET). De asemenea, cadrele didactice din colectivul nostru coordonează lucrări în cadrul sesiunilor de comunicări științifice studențești, lucrări de absolvire (licență, disertație) și îndrumă studenții doctoranzi pe parcursul stagiilor de pregătire.

Cercetarea științifică vastă, desfășurată în ultimii 30 de ani în domeniile calitate – fiabilitate – securitate, a fost facilitată de numeroase proiecte la nivel național și internațional coordonate de colectivul nostru (și în special proiectul european Tempus S_JEP-11300-96 “EUROQUALROM”, desfășurat pe parcursul a 3 ani, 1996-1999).

Alte activități au constat în:

Baza materială pusă la dispoziție de Laboratorul “EUROQUALROM – Calitate, Fiabilitate şi Tehnologii Informatice” facilitează accesul individual al studenților în cadrul aplicațiilor de la disciplina Calitate și fiabilitate (CAF) (licență an 3 și 4) și programul de studii universitare de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET). În cele 2 săli de laborator gestionate de colectivul nostru – Laboratorul „Calitate și siguranță în funcționare” (Complex LEU, Corp B, sala B032) și Laboratorul multidisciplinar (Complex LEU, Corp B, sala B304), fiecare cu o capacitate de 15 locuri – sunt asigurate condițiile optime necesare activitățior educaționale și de cercetare atât pentru studenți, cât și pentru personalul angajat.