Servicii Internet

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR
6. DOWNLOAD

1. Informaţii generale

Scopul disciplinei: Însuşirea principiilor de bază referitoare la aplicaţiile sistemelor de calcul în reţea:

 • arhitecturi hardware şi software – adrese IP, protocoale, porturi, topologii de reţele;
 • servicii de transfer al datelor şi acces la informaţie precum poşta electronică (e-mail), transferul fişierelor, conexiuni la distanţă, serviciul World Wide Web;
 • probleme de securitate şi confidenţialitate a datelor (programe malware, spam).

Servicii Internet – disciplină la alegere (facultativă) pentru toţi studenţii anului 1 de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Anul: 1, semestrul: 2 (seriile A-G)
Responsabili disciplină: Dr. ing. Costel Ciuchi, Dr. ing. Gabriel Petrică
Cod disciplină: 04.D.02.L.027
Forma de verificare: Verificare (V)
Notare: notă
Numărul de puncte credit (p.c.) ECTS: 2
Număr de ore săptămânale: 1 curs | 1 laborator

Cunoştinţe anterioare necesare: –

Prezentare curs “Servicii Internet” | “Internet Services” – Presentation (English)

IMPORTANT: Studenţii anului 1 care doresc să participe trebuie să menţioneze acest curs la rubrica disciplinelor la alegere (facultative) atunci când completează Contractul anual de studii.

Alte informaţii:
Vedeți pagina cursului “Servicii Internet” din platforma de cursuri UPB

2. Evaluare

– temă de casă: 40% (realizare 20% + prezentare în ultima şedinţă de laborator 20%)
– referate laborator: 20%
– lucrare de verificare (grilă): 40%

3. Conţinutul cursului

MODULUL 1 – COMPONENTE HARDWARE ŞI SOFTWARE

 • Internet – scurtă istorie
 • Echipamente şi tipuri de conexiuni Internet (cablate – dial-up, CATV, LAN / unde radio – WiFi, telefonie mobilă, satelit)
 • Componentele hardware ale unei reţele de calculatoare
 • Topologii de reţele
 • Adrese IP
 • Arhitectura client-server
 • Protocoale, porturi

MODULUL 2 – SERVICII INTERNET

 • Servicii de bază în Internet: E-mail, WWW, FTP
 • Alte servicii şi aplicaţii Internet: Instant Messaging, VoIP, fluxuri multimedia, RSS, sesiuni Remote, programe P2P, reţele sociale, educaţie şi divertisment online, business şi Internet Banking

MODULUL 3 – SECURITATEA DATELOR

 • Securitate şi confidenţialitate în Internet
 • Vulnerabilităţi şi tipuri de ameninţări
 • Programe malware. Asigurarea securităţii sistemului informatic.

4. Conţinutul laboratorului

LUCRAREA 1 (2 ore): Transmisiunea datelor în reţele de calculatoare şi Internet

 • Medii şi echipamente de transmisiune a datelor în reţeaua Internet
  • linie telefonică, cablu coaxial, cablu torsadat, fibră optică, unde radio
  • modem, adaptor de reţea
 • Componentele hardware ale unei reţele LAN
  • periferice şi multimedia (VoIP, storage, media player, console jocuri, IP camera etc.)
  • echipamente de conexiune: repetor, hub, switch, bridge, router, gateway
 • Adresa MAC. Adresa IP. Masca de reţea.
 • Adresa URL. Sistemul numelor de domenii (DNS).

LUCRAREA 2 (2 ore): Limbajul HTML – noțiuni de bază

 • Marcaje HTML pentru text, paragraf, culori, link‑uri, imagini, tabele, caractere speciale

LUCRAREA 3 (2 ore): Limbajul HTML – noțiuni avansate

 • Marcaje HTML5 pentru elemente avansate: cadre (iframes), meta‑informaţii, multimedia (audio-video), obiecte, secţiuni (divisions).

LUCRAREA 4 (2 ore): Stiluri (CSS)

 • Noţiuni avansate de creare a stilurilor CSS pentru o pagină Web

LUCRAREA 5 (2 ore): Javascript

 • Crearea unor scripturi folosind limbajul Javascript. Interpretarea evenimentelor,

LUCRAREA 6 (2 ore): Formulare Web

 • Crearea unor formulare pentru preluarea online a datelor / opţiunilor

LUCRAREA 7 (2 ore): Publicarea unui site. Protocoale şi servicii Internet.

 • Server Web, server FTP
 • Drepturi de acces
 • Upload-ul şi publicarea unui site

Bibliografie:

1. Angelica Bacivarov, Costel Ciuchi, Gabriel Petrică, “Servicii Internet”, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2011, 197 pag., ISBN 978-973-755-743-8.
2. Angelica Bacivarov, Gabriel Petrică, Costel Ciuchi, “Programare Web. Aplicații în HTML, CSS, JavaScript”, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2016, 316 pag., ISBN 978-606-25-0236-2.
3. I. Roşca, N. Ţăpuş, “Internet, intranet. Concepte şi aplicaţii”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
4. N. Snell, B. Temple, M. T. Clark, “Internet şi Web. Ghid complet”, Editura All, Bucureşti, 2004.
5. I. Roşca, N. Ţăpuş, V. Cristea ş.a., “Intranet”, Editura ASE, Bucureşti, 1999.

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

6. Download

Materialele pentru download sunt disponibile în pagina disciplinei “Servicii Internet” din platforma de cursuri UPB.

Actualizat: 22.2.2024, 9:37 | Afișat: 9.8.2013, 17:51