Asigurarea Calităţii – Quality Assurance

Este o revistă trimestrială, care cuprinde articole de înalt nivel ştiinţific şi interes practic din domeniile calităţii şi siguranţei în funcţionare (fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, securitate), redactate atât în limba română, cât şi în engleză sau franceză.

Revista conţine 32 de pagini A4, alb-negru, şi este distribuită inclusiv la colaboratorii şi partenerii SRAC din străinătate.

CONSILIUL EDITORIAL

Redactor şef

Prof. dr. ing. Ioan C. BACIVAROV
EUROQUALROM, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, România

Redactori

Asigurarea calităţii & Certificare

Prof. dr. Vidosav MAJSTOROVIĆ
University of Belgrade, Serbia

Ingineria calităţii

Prof. dr. Abdessamad KOBI
LASQUO, University of Angers, Franţa

Managementul calităţii

Prof. dr. Ton van der WIELE
Erasmus University Rotterdam, Olanda

Fiabilitate

Dr. Marius BÂZU
IMT Bucureşti, România

Mentenabilitate

Prof. dr. Ajit K. VERMA
Indian Institute of Technology, Mumbai, India

Siguranţă în funcţionare & Securitate

Prof. dr. Jean-Francois AUBRY
ISI, University of Nancy, Franţa

Consiliul ştiinţific internaţional

Prof. dr. Louis BALME (France), Prof. dr. Bruno-Marie BECHARD (Canada), Prof. Emeritus dr. Alessandro BIROLINI (Elveţia), Prof. dr. Angelica BACIVAROV (România), Dr. Michele CANO (Marea Britanie), Prof. dr. Alberto CORIGLIANO (Italia), Prof. dr. Bernard COURTOIS (Franţa), Prof. dr. Remy GAUTIER (Franţa), Prof. dr. Amilcar GONCALVES (Portugalia), Prof. dr. Fabrice GUERIN (Franţa), Prof. dr. Ion IVAN (România), Prof. Emeritus dr. Noriaki KANO (Japonia), Prof. dr. Liviu MASALAR (Belgia), Prof. dr. Maurice PILLET (Franţa), Prof. dr. Mihai POPESCU (România), Prof. dr. Christian ROBLEDO (Franţa), Prof. dr. Zygmunt RYMUZA (Polonia), Prof. Emeritus dr. Winfrid SCHNEEWEISS (Germania), Prof. dr. Aurelio SOMA (Italia), Dr. Dan STOICHIŢOIU (România), Dr. Ingrid de WOLF (Belgia)

TRIMITEREA MANUSCRISELOR

Documentele în format .doc Microsoft Word (font Times New Roman, dimensiune 11) vor fi trimise electronic pe adresa de e-mail a redactorului-şef al revistei, prof. Ioan C. Bacivarov bacivaro_at_euroqual.pub.ro sau ioan.bacivarov_at_asigurareacalitatii.ro. Figurile şi tabelele vor fi incluse în document. Aceasta permite o trimitere rapidă şi facilă a versiunilor originale şi a celor revizuite, precum şi o uşoară comunicare între autori, editori şi recenzenţi.

Un ghid pentru redactarea articolelor poate fi obținut la cerere trimițând un e-mail la adresa contact_at_asigurareacalitatii.ro.

PROCEDURA DE RECENZARE A ARTICOLELOR TRIMISE SPRE PUBLICARE

Toate articolele primite spre publicare vor fi evaluate în paralel de către doi membri ai Consiliului Editorial – Editorial Board al revistei ASIGURAREA CALITĂŢII – QUALITY ASSURANCE, dintre care cel puţin unul străin, fiind de tipul double-blind review (evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului, nici autorul nu cunoaşte numele evaluatorilor).

În cazul existenţei unor opinii divergente ale recenzenţilor, articolul în cauză va fi trimis spre evaluare unui al treilea membru al Consiliului Editorial – Editorial Board al revistei.

Criteriile de evaluare care vor fi urmărite sunt: relevanţa şi noutatea temei, originalitate, nivel ştiinţific, claritatea prezentării, relevanţa surselor bibliografice.

Rezultatul evaluării poate fi acceptare în forma trimisă, acceptare cu revizuire sau respingere. Rezultatul evaluării va fi comunicat autorilor, urmând a fi publicate acele articole care au fost acceptate de către Consiliul Editorial al revistei.


Asigurarea Calităţii – Quality Assurance este o revistă ştiinţifică trimestrială publicată de Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii.
Președinte: Dr. ing. Dan Stoichițoiu

Sediu: Str. Theodor Burada, Nr. 6, Sector 1, București, cod 010215, România

Web: www.asigurareacalitatii.ro

Secretar de redacţie: Anca Persoiu
DTP: Sanda Stroescu
Concepţie coperţi: Gabriel Petrică

Pre-press şi tipar: S.C. INTERBRAND IMPEX S.R.L.

ISSN 1224 – 5410

Marcă înregistrată la OSIM sub numărul 064545.

Selectaţi anul apariţiei:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


ASIGURAREA CALITATII – QUALITY ASSURANCE® is a peer-reviewed quarterly international journal aimed at disseminating significant theoretical and practical results in the field of quality and dependability (reliability, maintainability, availability, safety/security a.o.) engineering, assurance and management. An important aim of this journal is to achieve a balance between academic material and practical applications.

ASIGURAREA CALITATII – QUALITY ASSURANCE® is published quarterly in March, June, September and December for a total of four times a year – under the aegis of a distinguished International Scientific Board – by the Romanian Society for Quality Assurance (SRAC).

The journal publishes – in English – review and original papers, as well as books reviews and short analyses of conferences in the field. The magazine contains 32 A4 pages, in black-and-white, and is distributed to SRAC collaborators and partners from abroad inclusively.

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief

Prof. dr. ing. Ioan C. BACIVAROV
EUROQUALROM, University POLITEHNICA of Bucharest, Romania

Associate Editors

Quality Assurance & Certification

Prof. dr. Vidosav MAJSTOROVIĆ
University of Belgrade, Serbia

Quality Engineering

Prof. dr. Abdessamad KOBI
LASQUO, University of Angers, France

Quality Management

Prof. dr. Ton van der WIELE
Erasmus University Rotterdam, the Netherlands

Reliability

Dr. Marius BAZU
IMT Bucharest, Romania

Maintainability

Prof. dr. Ajit K. VERMA
Indian Institute of Technology, Mumbai, India

Safety & Security

Prof. dr. Jean-Francois AUBRY
ISI, University of Nancy, France

International Scientific Board

Prof. dr. Louis BALME (France), Prof. dr. Bruno-Marie BECHARD (Canada), Prof. Emeritus dr. Alessandro BIROLINI (Switzerland), Prof. dr. Angelica BACIVAROV (Romania), Dr. Michele CANO (United Kingdom), Prof. dr. Alberto CORIGLIANO (Italy), Prof. dr. Bernard COURTOIS (France), Prof. dr. Remy GAUTIER (France), Prof. dr. Amilcar GONCALVES (Portugal), Prof. dr. Fabrice GUERIN (France), Prof. dr. Ion IVAN (Romania), Prof. Emeritus dr. Noriaki KANO (Japan), Prof. dr. Liviu MASALAR (Belgium), Prof. dr. Maurice PILLET (France), Prof. dr. Mihai POPESCU (Romania), Prof. dr. Christian ROBLEDO (France), Prof. dr. Zygmunt RYMUZA (Poland), Prof. Emeritus dr. Winfrid SCHNEEWEISS (Germany), Prof. dr. Aurelio SOMA (Italy), Dr. Dan STOICHITOIU (Romania), Dr. Ingrid de WOLF (Belgium)

MANUSCRIPT SUBMISSION

ASIGURAREA CALITATII – QUALITY ASSURANCE® prefers to receive all manuscript submissions electronically – as MS Word files (Times New Roman 11 fonts) on the address of the Editor-in-Chief of the journal, Prof. Ioan C. Bacivarov: bacivaro_at_euroqual.pub.ro or ioan.bacivarov_at_asigurareacalitatii.ro. The figures and the the tables will be included in the paper. This allows a rapid and easy submission of original and revised manuscripts, as well as reviewing and internal communication among authors, editors and reviewers.

A Guide for articles preparing may be obtained at request on the e-mail address contact_at_asigurareacalitatii.ro.

PEER REVIEW PROCESS

The submitted papers are subject of a peer review process in order to select for publishing articles meeting high standards in electrical engineering and computer science. In a first step the Editor-in-Chief sends the received papers, without the name and affiliation of authors, to the corresponding Associate Editor and one expert in the field, normally by e-mail. The evaluation form used by reviewers contains a checklist in order to help referees to cover all the aspects that can decide the publication. In a final section of the evaluation form the reviewers may include suggestions for improvement that are send to the authors.

All the reviewers of a paper remain anonymous to the authors and act independently. They have different affiliation, usually located in different towns, and they are not aware of each other’s identities. If the decisions of the reviewers are not the same the paper is send to a third reviewer. If the suggestions of reviewers for improving the paper are rejected by the author, the chief editor invites the author to reply to reviewers with the respect of anonymity. Observing the dialog, the chief editor may send the paper to additional reviewers. The final decision for publication is done by the Editor-in-Chief, based on the scrutiny of reviewers and the scope of the journal. The Editor-in-Chief is responsible for the quality and selection of manuscripts chosen to be published, and the authors are always responsible for the content of each article.


Editor: Romanian Society for Quality Assurance
President: Dr. eng. Dan Stoichitoiu

Registered office:
6 Theodor Burada Street, 1st District, Bucharest – 010215, Romania

Web: www.asigurareacalitatii.ro

Editorial Secretary: Anca Persoiu
DTP: Sanda Stroescu
Cover layout design: Gabriel Petrica

Printed in Romania
Pre-press and printing: S.C. INTERBRAND IMPEX S.R.L.

ISSN 1224 – 5410

ASIGURAREA CALITĂŢII – QUALITY ASSURANCE is a registered mark at OSIM

Select year:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Actualizat: 25.9.2021, 15:39 | Afișat: 9.8.2013, 19:09