A XI-a Conferinţă Internaţională “Calitate şi Siguranţă în Funcţionare” – CCF 2008

2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018

Cea de a 11-a editie a celei mai importante reuniuni stiintifice în domeniu ce se desfasoara în România, Conferinta Internationala “Calitate si Siguranta în Functionare” – CCF 2008, va fi organizata – conform periodicitatii deja stabilite – în perioada 24 – 26 septembrie 2008 în pitorescul cadru oferit de perla Carpatilor românesti, statiunea Sinaia, în salile elegantului Cazinou din localitate.

Conferinta Internationala “Calitate si Siguranta în Functionare” – CCF 2008 este organizata de catre Asociatia Societatea Româna pentru Asigurarea Calitatii în cooperare cu mai multe organizatii nationale – între care si Laboratorul EUROQUALROM din Universitatea Politehnica Bucuresti – si internationale în domeniu si se va desfasura sub egida stiintifica a prestigiosului Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE, ceea ce este în masura sa creasca importanta evenimentului si sa-i accentueze deschiderea internationala.

Potentialii autori trebuie sa aiba în vedere la elaborarea lucrarilor ca în cadrul CCF 2008 pot fi abordate toate laturile: inginereasca, socio-tehnica, manageriala, economica, juridica s.a. si implicatiile calitatii si sigurantei în functionare (fiabilitate, mentenabilitate, securitate s.a.). În consecinta, diferitele puncte de vedere, inclusiv cele polemice, privind ingineria, managementul si certificarea calitatii si a sigurantei în functionare sunt binevenite în cadrul CCF 2008, organizatorii având în vedere organizarea mai multor dezbateri si “mese rotunde” asupra unor aspecte controversate ale acestui domeniu interdisciplinar de mare actualitate.

Tematica orientativa a conferintei – prezentata alaturat – doreste sa reflecte progresele, oportunitatile, dar si problemele si provocarile în domeniul calitatii pentru societatea si economia româneasca la acest debut de mileniu. Prin caracterul ei international, si în consecinta, prin participarea unor specialisti cunoscuti în domeniu (în principal din tari ale Uniunii Europene), CCF 2008 poate constitui un veritabil benchmarking si “moment al adevarului” pentru organizatiile si specialistii români la aproape 2 ani de la aderarea României la Uniunea Europeana: unde ne situam din punct de vedere al cercetarilor, educatiei, managementului si legislatiei în domeniul calitatii si a sigurantei în functionare si ce avem de facut.

Tematica orientativa a CCF 2008

 • Managementul calitatii: ISO 9000 dupa doua decenii
 • Managementul mediului: ISO 14000
 • Managementul sanatatii si securitatii ocupationale: OHSAS 18001
 • Managementul sigurantei alimentare: HACCP, ISO 22000
 • Managementul securitatii informatiei: ISO 27000
 • Noi abordari: managementul responsabilitatii sociale (ISO 26000) si managementul eticii
 • Sisteme integrate de management
 • Managementul calitatii serviciilor (învatamânt, sanatate, turism, sistemul bancar, etc.) si evaluarea satisfactiei clientilor
 • TQM, Six Sigma, Instrumente ale managementului calitatii
 • Acreditare (organisme de certificare, laboratoare, personal), certificare (sisteme de calitate, produse si servicii) si audit
 • Tehnici moderne de control si evaluare a conformitatii
 • Evaluarea conformitatii produselor în domenii reglementate
 • Costurile calitatii (gestiunea calitatii)
 • Abordari moderne în dependabilitate, rezilienta si evolvabilitate
 • Fiabilitate (metode matematice, proiectare, fiabilitatea previzionala, experimentala si operationala, fiabilitatea factorului uman)
 • Mentenabilitate (managementul mentenantei, tehnici de mentenanta preventiva si corectiva, RCM)
 • Studiul asistat de calculator al calitatii si sigurantei în functionare
 • Calitate, fiabilitate si securitate în sectorul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (IT&C)
 • Legislatie si standardizare în calitate si siguranta în functionare

Termene importante

 • 15 martie 2008 – Transmiterea cererilor de înscriere pentru CCF 2008 (talonul de înscriere poate fi obtinut de pe site-ul www.srac.ro) însotite de un rezumat de o pagina a lucrarilor (în limbile engleza/româna). Se recomanda transmiterea rezumatelor si a lucrarilor pe cale electronica la adresele CCF2008@srac.ro (General Chairman CCF 2008 – dr. ing. Dan G. Stoichitoiu) si bacivaro@euroqual.pub.ro (Chairman International Scientific Committee CCF 2008 – prof. univ. dr. ing. Ioan C. Bacivarov)
 • 15 aprilie 2008 – Notificarea acceptarii lucrarilor / modificarilor cerute
 • 15 iunie 2008 – Transmiterea lucrarilor in extenso – elaborate conform normelor ce vor fi publicate într-un numar viitor al revistei “Asigurarea Calitatii” – pentru publicarea în volumul conferintei: Quality and Dependability – Proceedings of CCF 2008.

Model de redactare a lucrărilor

icon_doc Model

Program

icon_pdf Program CCF 2008

Articolele prezentate de membrii Laboratorului EUROQUALROM

 • Dan G. Stoichiţoiu, Ioan C. Bacivarov, “Joseph M. Juran – Un om pentru istoria calităţii”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 28-37;
 • Ioan C. Bacivarov, “Standardele ISO 9000, vector al revoluţiei în domeniul calităţii”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 38-47;
 • Ioan C. Bacivarov, Marian Firoiu, “Managementul protecţiei infrastructurilor. Aspecte privind securitatea reţelelor de comunicaţii electronice”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 72-78;
 • Angelica Bacivarov, Gabriel Petrică, “Reliability Modeling of a Complex System Considering Human Factor”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 115-120;
 • Ioan C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, “Un proiect de cercetare interdisciplinar în domeniul siguranţei în funcţionare a sistemelor socio-tehnice reziliente”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 128-136;
 • Ioan C. Bacivarov, Ioan-Cosmin Mihai, “Survivability Analysis of Informational Systems”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 151-158;
 • C. Ciuchi, Angelica Bacivarov, Ioan C. Bacivarov, G. Petrică, “Decisional Strategies and Algorithms”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 159-163;
 • Ioan C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, Fabrice Guerin “Reliability of Optical Communication Systems. On Transmission Quality Evaluation”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 164-168;
 • Florentina Lincă, Angelica Bacivarov, Ioan C. Bacivarov, “Risk Management in Complex High Functional Importance Systems”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 280-288;
 • Constantin Alin Copaci, Luminiţa Dorina Copaci, “RD-QOS: Resilience differentiated – quality of service”, pg. 93-98
 • Constantin Alin Copaci, Luminiţa Dorina Copaci, “Ensuring the Resilience against Denial of Service Attacks in Ad-hoc Networks”, pg. 179-186
Actualizat: 27.7.2022, 13:52 | Afișat: 13.8.2013, 11:30