Absolvenţi licenţă

Absolvenţi ai Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din U.P.B. care şi-au realizat proiectul de diplomă în cadrul colectivului nostru:

2016-2017

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Pușcă Georgiana-Cristina Implementarea tehnicilor QoS pentru o reţea VoIP Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Drd. ing. G. PETRICĂ

2015-2016

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Petre Andreea-Valentina Studiu comparativ privind securitatea unei baze de date în mediul online Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Drd. ing. G. PETRICĂ

2012-2013

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Crângaşu-Manicea Cosmin Analiza siguranţei în funcţionare pentru un sistem de control acces Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

2010-2011

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Grigoraş Andreea Bază de date pentru calculul previzional al fiabilităţii Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Ionescu Paul Ciprian Studiu asupra fiabilităţii fibrei optice Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

2009-2010

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Bogdănescu Vlad Securizarea reţelelor de date Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Cioran Andrei Laurenţiu Utilizarea reţelelor neuronale în recunoaşterea imaginilor Conf.dr.ing. I. NĂSTAC
Găuloiu Alin Constantin Analiza sistemelor de comunicaţii prin microunde punct la punct Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Grigorov Alexandru Controlul stabilităţii proceselor tehnologice în electronică Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Stavăr Daniela Testarea funcţionalităţii produselor software Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Vinogradov Alexandru George Securizarea datelor la erorile intenţionate într-o reţea de calculatoare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

2008-2009

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Badea Marian Alin Controlul statistic de recepţie al componentelor electronice Prof.dr.ing. I.BACIVAROV
Bănică Iulia Nicoleta Analiza fiabilităţii structurilor redundante Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Burlacu Alina Securizarea reţelelor de date Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Ciutacu Emilian Evaluarea calităţii unui sistem cu ajutorul modelelor Markov Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Crivăţ Alexandru Sistem de gestionare a unei baze de date de dimensiuni mari – Datawarehouse (magazie de date) Conf.dr.ing. I. NĂSTAC
Hiliti Lavinia Alexandra Realizarea unui card pentru studenţi pentru accesul la bibliotecă Conf.dr.ing. I. NĂSTAC
Marchiş Ioana Prognoza datelor economico-financiare folosind inteligenţa artificială Conf.dr.ing. I. NĂSTAC
Marfievici Andrei Radu Tehnici şi procese de control al calităţii utilizate într-un produs software Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Năstasă Alexandru Daniel Baze de date pentru calculul previzional de fiabilitate în electronică Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Năstase Ştefan Evaluarea indicatorilor de securitate în efectuarea tranzacţiilor bancare online Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Nistor Roxana Controlul stabilităţii proceselor tehnologice în electronică Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Petre Tiberiu Aplicaţii ale modelelor de inspiraţie naturală în optimizarea sistemelor Conf.dr.ing. I. NĂSTAC
Popa Vasilică Dumitrel Implementarea tehnicilor QoS pentru o reţea voce-date Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Popazu Cristina Business Intelligence – Aplicaţii ale reţelelor neuronale Conf.dr.ing. I. NĂSTAC
Popescu Mihai Liviu Sistem de monitorizare a unei reţele UMTS Prof.dr.ing. I.BACIVAROV
Sandu Traian Tehnici moderne de testare accelerată a fiabilităţii microsistemelor Prof.dr.ing. I.BACIVAROV
Stănescu David Aplicaţii ale reţelelor neuronale cu auto-organizare Conf.dr.ing. I. NĂSTAC
Ţugui Cătălin Convertoare analog-digitale de înaltă performanţă realizate cu modulatoare Sigma-Delta Conf.dr.ing. I. NĂSTAC

2007-2008

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Coadă Paul Teodor Securitatea unei reţele VPN (Virtual Private Network) Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Irimia Flavian Securitatea hardware a reţelelor de comunicaţii Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Niculescu Bogdan Evaluarea performanţelor şi testarea echipamentelor de reţea cu MPLS-LDP Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Vasile Lucian Tehnici de optimizare a utilizării unei reţele pentru transmisii de date Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

2006-2007

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Ionescu Adrian Ioan Tehnici pentru asigurarea securităţii Internet Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Tîrziu Florin Analiza testării şi funcţionării protocolului Link Layer Discovery Protocol Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

2005-2006

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Buruiană Alexandru Dezvoltarea de medii software de verificare automată pentru design de Circuite Integrate Digitale complexe Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Petrescu Nicoleta Monitorizare computerizată pentru achiziţia de date în procese industriale Ş.l. dr. ing. I. NĂSTAC
Simion Daniel Securitatea reţelelor de calculatoare – Securitatea în Intranet – Soluţii VPN Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

2004-2005

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Eftei Lucian Securizarea unei reţele de calculatoare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Ionescu Emil Survivabilitatea informaţiei şi a reţelelor de calculatoare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Rău Dan Petre Măsurarea calităţii sistemelor e-commerce cu TPC-W benchmark Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Ştef Daniel Metode şi tehnici de selecţie a programelor şi proiectelor de cercetare – dezvoltare după criterii de calitate şi fiabilitate a rezultatelor Prof.dr.ing. I.BACIVAROV

2003-2004

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Balaban Cosmin Ion Tehnici de gestionare a informaţiei pe hard-disk Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Bâlbă Diana Evaluarea performanţelor de fiabilitate ale sistemelor electronice considerând mai multe moduri de defectare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Bârnoaiea Dan Algoritmi de criptare aplicaţi în sistemele de comunicaţii Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Călugăru Inocenţiu Prelucrarea statistică a indicatorilor de fiabilitate pe baza datelor experimentale Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Dumitraşcu Florin Evaluarea performanţelor pentru reţele de comunicaţie on-chip Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Guţă Laurenţiu Utilizarea replicării în creşterea fiabilităţii sistemelor de baze de date Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Negulescu Bogdan Cristian Studii privind calitatea şi fiabilitatea componentelor micro şi nanoelectronice Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Popa Ioana Cristina Analiza securităţii unui sistem de înaltă siguranţă în funcţionare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Sultan Ciprian Utilizarea programului “STATISTICA” în domeniul calităţii Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

2002-2003

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Nazarenko Mihai Testarea circuitelor logice Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Dragomir Andrei Elaborarea unei soluţii de e-commerce Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Berechet Andrei Nivelul legătură de date. Modelul de referinţă OSI Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Dumitrescu Corina Proiectarea sistemelor pentru fiabilitate Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Enăchescu Eugen Prelucrarea statistică a indicatorilor de fiabilitate Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Iancu Mihai Modele şi instrumente pentru organizarea testării automate Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Mircea Narcis Configurarea, securizarea şi monitorizarea comunicaţiilor de date în reţea Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Oprea Florentina Implementarea unei baze de date cu SQL Server pentru managementul informaţiei într-un laborator didactic şi de cercetare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

2001-2002

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Baltă Costin Placă de bază a unui sistem PC şi aplicaţii multimedia S.l.dr.ing. I. NĂSTAC
Cutaş Ionuţ Tehnologia XML – soluţie în prezentarea colecţiilor de date Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Dumitrescu Dorin Placa de sunet a unui sistem PC şi aplicaţii multimedia Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC
Iamandi Nicoleta Algoritmi şi programe de testare a circuitelor digitale Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Iosub Daniel Proiectarea unui sistem firewall sub Linux Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Irimescu Adrian Mihai Codarea video în sistemele de video-conferinţă. Detecţia de mişcare pentru secvenţe video Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Manu Ştefan Sorin Baze de date repartizate Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Marcu Răzvan Lucian Bază de cunoştinţe în domeniul microprocesoarelor Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Mitrănuş Daniel Structuri redundante pentru implementarea toleranţei la defectări în sistemele hardware Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Oltean Laura Modele de analiză a fiabilităţii componentelor electronice cu nivelul solicitarilor electrice şi termice Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Paraschiv George Cristian Aplicarea programului STATISTICA în analiza capabilităţii proceselor tehnologice în electronică Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Popa Viorel Bază de cunoştinţe în domeniul microprocesoarelor Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Ramba Christian Tehnologie IP Multicast. Aplicaţii Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Stanciu Constantin Sorin Programe pentru reprezentări grafice tridimensionale cu aplicaţii în studiul fiabilităţii sistemelor Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Tuduce Corina Elena Elaborarea unei aplicaţii software destinate informatizării activităţii unei biblioteci Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Zupu Cătălina Proiectarea şi implementarea unei biblioteci virtuale folosind Clasificarea Zecimală Universală Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

2000-2001

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Acatrinei Nicoleta Model pentru Bază de Date Relaţională Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Bărbătescu Constantin Calculul indicatorilor de fiabilitate folosind programul MATLAB Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Bazarciuc Sergiu Eugen Securitatea sistemelor informaţionale. Metode de evaluare a securităţii Prof.dr.ing. I.BACIVAROV
Constantin Petrişor Călin Simularea circuitelor cu autotestare Ş.l.dr.ing. I.NĂSTAC
Corici Octavian Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Web Prof.dr.ing. I.BACIVAROV
Dobre Liviu Dan Mijloace software de analiză a circuitelor electronice pentru testarea automată Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Dobrin Gigi Generarea vectorilor de test pentru defecte de conectare în circuitele logice Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Drebot Tiberius Proiectarea şi accesarea bazelor de date realizate în SQL server Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Georgescu Iuliana Anca Interacţiunea programului STATISTICA cu alte aplicaţii Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Gliga Alexandru Analiză de fiabilitate pentru nivelul fizic la reţelele locale de calculatoare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Lunceanu Simona Felicia Controlul statistic al proceselor tehnologice (SPC) Prof.dr.ing. I.BACIVAROV
Matei Răzvan Modelarea unor fenomene de învăţare în cadrul structurilor neuronale artificiale Ş.l.dr.ing. I.NĂSTAC
Minghir Marian Tester pentru maşini de scris electronice Robotron tip S 6120, S 6125, S 6130 Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Neagu Florin Cosmin Proiectarea planurilor de control statistic folosind programul MATLAB Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Neicu Iulian Ionuţ Analiza comparativă a algoritmilor de compresie de date Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Rebegea Cristian Sisteme cu structură redundantă Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Simion Ionuţ Sistem electronic pentru asigurarea securităţii autovehiculelor Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Sin Cristina Studiul probabilităţii de neservire a unei reţele de telecomunicaţii Prof.dr.ing. I.BACIVAROV
Şuţu Gabriel Utilizarea grafurilor alternative în testarea circuitelor digitale Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Toader Marian Implementarea unui model de bazp de date în SQL Server 7.0 Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Vlăsceanu Daniel Generarea automată a vectorilor de test pentru circuite logice Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

1999-2000

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Birlă Florin Constantin Programe pentru evaluarea fiabilităţii sistemelor cu trei stări Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Bucur Marius Codruţ Placa video în cadrul aplicaţiilor multimedia Ş.l.dr.ing. I.NĂSTAC
Ciupercă Constantin Structuri de memorie direct adresabile şi aplicaţiile lor Ş.l.dr.ing. I.NĂSTAC
Filip Marius Implementarea unui sistem hipertext pentru studiul unităţii de memorie Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Giuglea Marius Bază de date structurată multimedia pentru microprocesoare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Ifrim Aristide Arhitectura unităţii hard-disk Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Morar Ionuţ Cristian Placa de sunet. Evoluţie tehnologică în cadrul sistemelor multimedia Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC
Neicu Iulian Ionuţ Analiză comparativă a algoritmilor de compresie de date Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Pîslă Dumitru Cătălin Tehnici de testare a microsistemelor Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Popa Adrian Modelarea defectelor prezente în sistemele digitale Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Todoran Gyorgy Bază de date pe server SQL pentru ingineria calităţii Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Topoloagă Valentin Generarea testelor de diagnoză pentru sistemele digitale Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Ursu Dragoş Arhitectura unităţilor CD-ROM Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Voiculescu Sorin Cercetări asupra fabricării şi fiabilităţii microsistemelor Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Zaharia Nicu Medical Software Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

1998-1999

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Ciuchi Costel Reţele neuronale artificiale tolerante la defectări Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Cocoş Ciprian Bază de date pentru caracteristicile de fiabilitate ale componentelor electronice Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Dunca Adrian Componente hardware pentru aplicaţii multimedia Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC
Scarlat Mădălin Dumitru Componente hardware pentru aplicaţii multimedia (hard-disk-ul şi magistralele I/O) Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC
Varnav Dragoş Testarea pseudo-aleatoare cu scanare încorporată Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

1997-1998

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Andronache Ana Implementarea soft a calculului funcţiei de fiabilitate pentru componentele active Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Creţu Valentin Program de prezentare a dispozitivelor de afişare (placă video şi monitor) dintr-un sistem PC Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC
Gheorghiță Răzvan Dezvoltarea de software pentru sistemul educațional de învățare la distanță în domeniul calității Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Ioniță Theodor Mugurel Tehnica de testare “Boundary Scan” pentru circuite digitale sau parțial analogice Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Nuţă Gabriela Tehnici de test avansate: Built-In Self Test (BIST) Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Petrică Gabriel Aplicaţie Web în domeniul calităţii Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Șucu Cristian Valentin Documentație hypertext / hypermedia în domeniul calității și fiabilității Prof.dr.ing. I. BACIVAROV

1996-1997

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Gheorghe Florin Viorel Program de prezentare a unităţii de disc optic (CD-ROM) într-un sistem PC Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC

1995-1996

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Artemie Radu Program de prezentare a procesoarelor şi magistralelor interne într-un sistem PC Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC
Ciurea Cosmin Nicolae Metode de proiectare a unor reţele neuronale fiabile Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Coman Dragoş Marius Program de prezentare a funcţionării memoriei într-un sistem PC Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC
Dascălu Ionel Program de prezentare a unităţii de hard-disk dintr-un sistem PC Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC
Dumitrescu Constantin Algoritmi şi programe de calcul ai unor mărimi de fiabilitate în reţelele de calculatoare Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Ivan Corina Sistem automatic de analiză a defectelor circuitelor integrate Dr. ing. Marius BÂZU
Manolache Cornelia Modelarea factorului uman în evaluarea fiabilităţii şi controlului calităţii sistemelor Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Mocanu Valentin NEWFIAB – program pentru determinarea strategiei optime de mentenanţă a sistemelor electronice şi de telecomunicaţii Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Niculescu Dan Mugur Algoritmi şi programe pentru optimizarea unei reţele de calculatoare pe criterii de fiabilitate şi cost Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Trestianu Maria Luiza Bază de date pentru evaluarea previzională a indicatorilor de fiabilitate pentru componente electronice Dr. ing. Marius BÂZU
Zigoneanu Lucian Program pentru construcţia şi evaluarea arborilor de defectare pentru sisteme software Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

1994-1995

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Dumitru Aurelian Planuri de control prin sondaj secvenţial, estimarea neparametrică cu intervale de încredere, determinarea parametrilor unor funcţii de repartiţie Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC
Telegariu Bogdan Pavel Elemente de calcul si interpretare statistica, estimarea neparametrica si parametrica a indicatorilor de fiabilitate Ş.l.dr.ing. I. NĂSTAC

1992-1993

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Mares Liviu Pachet de programe pentru analiza fiabilităţii previzionale pentru structuri redundante Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

1991-1992

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Andrei Florin Programul pentru studiul amplificatoarelor operaţionale în structura inversoare, neinversoare şi repetoare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Aronovici Mihuţ Ovidiu Creşterea fiabilităţii software prin utilizarea programării n-versionale Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Avram Constantin Analiza asistată de calculator a fiabilităţii software-ului utilizând modelul timpului real de execuţie a produselor program Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Bâra Iulian Programe pentru evaluarea fiabilităţii structurilor redundante Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Badila Sabina Program pentru simularea funcţionării registrelor microprocesorului 8086 Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Carpovici Iuliana Fazmetru numeric Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Catu Radu Pachet de programe pentru analiza fiabilităţii previzionale pentru sistemele electronice de telecomunicaţii Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Cismas Florian Programe pentru controlul statistic la recepţia componentelor electronice Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Constantinescu Florin Interfata DECK – audio calculator Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Duceac Cristina Structura şi organizarea unei reţele de calculatoare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Gafencu Gheorghe Costica Studiul teoretic şi experimental asupra circuitelor integrate în tehnologia CMOS Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Hanganu Ioana Blocul de memorie şi circuitele aferente pentru un sistem de calcul cu Z80 Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Ionescu Viorel Programe pentru analiza stabilităţii proceselor tehnologice: verificarea reglajului Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Minca Cristian Program pentru studiul amplificatoarelor operaţionale în circuite de diferenţiere, de integrare şi sumatoare inversoare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Mironeanu Aurel Program pentru evaluarea energiei de activare a unui mecanism de defectare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Munteanu Silviu Programe pentru construcţia şi analiza arborilor de defectare Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Paduraru Irina – Irena Circuitele de interfaţă pentru un sistem de calcul cu Z80 Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Petre Florin Programe pentru analiza stabilităţii proceselor tehnologice. Verificarea preciziei Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Popescu Elena Daniela Moduri de utilizare a unei reţele de calculatoare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Scripa Ovidiu Programe pentru reprezentări grafice tridimensionale cu aplicaţii în studiul fiabilităţii sistemelor electronice Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
State Mariana Cristina Unitate centrală de prelucrare a datelor cu Z80 – CPU Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Stefan Adina Marina Structuri logice autotestabile Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Ticu Iulian Software didactic pentru însuşirea limbajului Basic Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

1990-1991

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

Profesor coordonator

Anca Eduard Sistem de telecomunicaţii prin fibre optice – circuitul de reglaj automat al amplificării semnalului recepţionat prin fibra optică Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Chitimus Giuseppe Constantin Studiul de fiabilitate asupra circuitului integrat ROB 101 Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Din Stelian Circuitele de interfaţă ale unui microcalculator Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Dobrescu Gheorghe Claudiu Banc de test pentru încercări statistice Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Drogoreanu Cătălin Sistem de telecomunicaţii prin fibre optice – circuitul de amplificare pentru semnalul recepţionat prin fibra optică Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Gîlceava Nelu Extensie monitor-televizor. Blocul de alimentare Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Gociu Laura Interfaţa cu microcalculatorul HC-85 pentru testarea circuitelor logice. Testarea circuitelor logice de tip NU, ŞI, ŞI-NU Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Ivan Marian Interfaţa cu microcalculatorul HC-85 pentru testarea circuitelor TTL de tip porţi logice şi circuite basculante bistabile Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Mihalcea Dan Echipament încărcare acumulatori Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Mintau Ion Extensie monitor-televizor. Etajul call sunet Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Mosteanu Mihai Interfaţă cu microcalculatorul HC-85 pentru testarea circuitelor logice. Testarea circuitelor logice de tip SAU, SAU-exclusiv şi ŞI-NU Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Olteanu Nicoleta Ceas digital programabil Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Paraschivoiu Claudia Mirela Interfon cu sursă de alimentare la 15 V cu număr nelimitat de posturi Prof.dr.ing. I. BACIVAROV
Patru Liviu Extensie monitor televizor. Etajul amplificator frecvenţă intermediară – cale comună (AFI – CC) Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Popa Elena Carmen Cronometru digital Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Stanciu George Releu de timp programabil Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Tomescu Oana Mihaela Programe de analiză a conformităţii produselor Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Trasca Emil Unitatea centrală de prelucrare a datelor cu Z80 Prof.dr.ing. A. BACIVAROV
Voicu Luminiţa Ceas electronic programabil Prof.dr.ing. A. BACIVAROV

1974-1983

Nume şi prenume

Tema proiectului de diplomă

An

Profesor coordonator

BUTA Florea Aparat pentru testarea maşinilor FC15 şi FC30 1974 As.ing. Dogaru Angelica
DINCĂ C. Aparat de testare a circuitelor integrate 1977 Prof. V. Cătuneanu, As.ing. Bacivarof Angelica
GERCOVSCHI Aurelia Tester de paritate pentru laborator 1977 As.ing. Bacivarov Angelica
HOPPE A. Circuite redundante 1977 As.ing. Bacivarof Angelica
IONESCU D. Probleme estetice ale aparaturii electronice 1974 Prof. V. Cătuneanu, As.ing. Bacivarof Ioan
IVAN Ion Generator de tact tolerant la defecţiuni 1978 As.ing. Bacivarov Angelica
MARIN E. Dispozitiv pentru detectarea rapidă a CI defecte 1974 As.ing. Bacivarof Angelica
MATTE Ştefan Sistem de testare secvenţială pentru componente electronice 1977 As.ing. Bacivarov Angelica
MITRANESCU L. Sursă de tensiune continuă stabilizată 1974 As.ing. Dogaru Angelica
PARPALĂ I. Proiect de fabricaţie a unui generator sinusoidal dreptunghiular 1976 As.ing. Bacivarof Angelica
RADA Vladimir Cronometru şi termometru electronice cu afişaj numeric pentru laboratorul fotografic 1983 Ş.l.dr.ing. Bacivarov Ioan
ŞTEFAN–FOTIN Mihai Display pe tub catodic ca terminal pentru un selector după amplitudinea semnalelor 1975 As.ing. Dogaru Angelica
VASILICĂ Ştefan Generator semnal 1975 As.ing. Bacivarof Angelica
Actualizat: 8.9.2020, 12:56 | Afișat: 10.8.2013, 13:49