Lucrarea şi examenul de disertaţie

Elaborarea lucrării de disertaţie

Pentru informații actualizate privind calendarul elaborării lucrării de disertaţie în anul universitar curent, proceduri, regulamente, acte și taxe vedeți:

Descărcați arhiva care conține toate documentele necesare (regulamente, formulare, template). În Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertaţie găsiți regulile de formatare şi tehnoredactare a lucrării.

 • octombrie – Afișarea temelor propuse de cadrele didactice pentru lucrarea de disertație
 • octombrie – decembrie – Alegerea temei, contactarea coordonatorului, elaborarea fişei de înscriere a temei (Anexa 2 din Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertație), completarea ei online în aplicația de pe site ETTI – pagina http://etti.pub.ro/absolvire/ și validarea ei online de către coordonator. Toți studenții trebuie să completeze Anexa 2 (inclusiv cei din anii anteriori, care trebuie să verifice dacă eventuala temă de disertație avută mai este valabilă în anul universitar curent).
 • ianuarie – februarie – Afişarea temei aprobate / neaprobate în aplicația de pe site ETTI – pagina http://etti.pub.ro/absolvire/.
 • martie – Finalizarea procesului de alocare duce la apariția în contul studentului a fişei de înscriere a temei – Anexa 2 din Regulamentul lucrării de absolvire. Anexa 2 se include în proiectul final, fără semnături – acestea sunt înlocuite de codul de validare.
 • Săptămâna 14 din semestrul 2 – Conducătorul de proiect completează online punctajul acordat pentru disciplinele Pregătire proiect de diplomă/disertație și Practică proiect diplomă/disertație conf. Anexei 7. Dacă există, adeverința de practică de la companie se va aduce conducătorului (sau scana și trimite prin e-mail).
 • cu 2 săptămâni înainte de sesiunea de susţinere a lucrării (vară / toamnă) – Absolvenții vor completa online (pe platforma http://studenti.pub.ro) cererea de înscriere pt. susținerea examenului de disertație în sesiunea curentă, vor printa, semna și scana PDF-ul rezultat, care trebuie apoi trimis către conducătorul de proiect, care va semna și retrimite studentului.  Depunerea online a dosarului de înscriere pt. susținerea proiectului se va face pe platforma http://etti.pub.ro/absolvire (cu excepția pozelor care se aduc fizic).
 • cu o săptămână înainte de sesiunea de susţinere a lucrării (vară / toamnă) – Încărcarea electronică a proiectului final, sub formă de fișier PDF, pe serverul ETTI. Lucrarea de disertaţie în format PDF nu trebuie încărcată pe platforma studenti.pub.ro, ci în aplicația de pe site ETTI – pagina http://etti.pub.ro/absolvire/ – în perioadele specificate în calendarul anului universitar curent (sesiunea IUNIE/IULIE, respectiv SEPTEMBRIE). Această versiune a lucrării de disertație se verifică anti-plagiat și se transmite comisiei pentru notare. După data limită proiectul nu se mai poate încărca. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă și vor fi șterși din programare.
 • susținerea lucrării de disertație conform planificării (pe zile și ore) efectuate de secretarii comisiilor și publicate pe site ETTI

Înscrierea la examenul de disertaţie

1. Perioade de înscriere la secretariatul facultăţii:
Lunile iunie și septembrie, conform programului anunțat pe site-ul ETTI și calendarului anului universitar curent.

2. Documente necesare:

Detalii pe pagina http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/absolvire/inscriere-examen-disertatie

Documente / formulare utile

Documentele pre-completate pentru programul de masterat ICSFET se găsesc în această arhivă:

 • Coperta lucrării de disertație (Anexa 4 din Regulament)
 • Declaraţia de onestitate academică (Anexa 5 din Regulament)
 • Declaraţia de originalitate
 • Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertaţie (română / engleză)
 • Template teză (LateX)

Link-uri:

Actualizat: 28.8.2023, 14:36 | Afișat: 9.8.2013, 22:19