Lucrarea şi examenul de disertaţie

Elaborarea lucrării de disertaţie

Descărcați arhiva care conține toate documentele necesare (regulamente, formulare). În Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertaţie (pag. 11) găsiți regulile de formatare şi tehnoredactare a lucrării.

Pentru informații actualizate privind calendarul elaborării lucrării de disertaţie în anul universitar curent, proceduri, regulamente, acte și taxe vedeți pagina oficială de absolvire de pe site ETTI: www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/absolvire/absolvire-informatii-generale

 • octombrie – Afișarea temelor propuse de cadrele didactice pentru lucrarea de disertație
 • octombrie – decembrie – Alegerea temei, contactarea coordonatorului, elaborarea fişei de înscriere a temei (Anexa 2 din Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertație), completarea ei online în aplicația de pe site ETTI – pagina http://etti.pub.ro/absolvire/ și validarea ei online de către coordonator. Toți studenții trebuie să completeze Anexa 2 (inclusiv cei din anii anteriori, care trebuie să verifice dacă eventuala temă de disertație avută mai este valabilă în anul universitar curent).
 • ianuarie – februarie – Afişarea temei aprobate / neaprobate în aplicația de pe site ETTI – pagina http://etti.pub.ro/absolvire/ și eventual corectarea / schimbarea acesteia.
 • martie – Depunerea Anexei 2 (semnată de student, coordonatorul lucrării și responsabilul programului de masterat, tipărită în 1 exemplar) la secretariatul programului de masterat, în vedreea semnării de către Decan. Formularul tipărit trebuie să fie identic cu cel înregistrat pe platformă și aprobat (inclusiv codul de validare).
 • săptămânile 4-6 din semestrul 2 – Studenții își pot ridica Anexa 2 (semnată de Decan) de la secretariatul programului de masterat. Anexa în original se va introduce în proiectul tipărit, fiind prima pagină a acestuia (imediat după copertă). Anexa trebuie scanată și introdusă în PDF-ul lucrării finale. Pentru înscrierea la secretariat în vederea susținerii lucrării de disertație se va depune o copie a Anexei 2.
 • săptămâna 14 din semestrul 2 – Depunerea Anexei 7, aflată în această arhivă. Ea va trebui tipărită și apoi completată și semnată de către coordonatorul lucrării, care va acorda punctajul privind pregătirea lucrării de disertație. La Anexa 7 se atașează, dacă există, adeverința de practică.
 • cu 2 săptămâni înainte de sesiunea de susţinere a lucrării (vară / toamnă) – Depunerea dosarului de înscriere la secretariatul facultăţii (a se vedea mai jos conținutul acestuia).
 • cu 3 zile înainte de sesiunea de susţinere a lucrării (vară / toamnă) – Încărcarea electronică a proiectului final, sub formă de fișier PDF, pe serverul ETTI. Lucrarea de disertaţie în format PDF nu trebuie încărcată pe platforma studenti.pub.ro, ci în aplicația de pe site ETTI – pagina http://etti.pub.ro/absolvire/ – în perioadele specificate în calendarul anului universitar curent (sesiunea IUNIE/IULIE, respectiv SEPTEMBRIE). Această versiune a lucrării de disertație se transmite comisiei pentru notare. Încărcarea se poate face înainte de a avea situația încheiată la celelalte materii! Studenții care nu încarcă proiectul nu vor figura în catalogul de examen.
 • susținerea lucrării de disertație conform planificării (pe zile și ore) efectuate de secretarii comisiilor și publicate pe site ETTI

Înscrierea la examenul de disertaţie

1. Perioade de înscriere la secretariatul facultăţii:
Lunile iunie și septembrie, conform programului anunțat pe site-ul ETTI și calendarului anului universitar curent.

2. Documente necesare:
Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului proiectului
Anexa 2** (din Regulamentul elaborării lucrării de absolvire) semnată de profesorul îndrumător, coordonatorul programului de master și decan (copie, originalul se include în lucrarea tipărită; scanați Anexa 2 pentru a o introduce în fișierul PDF al lucrării)
Declaraţia de originalitate** semnată și datată – se completează de mână și este diferită de Declarația de onestitate academică** (Anexa 5), care se include în lucrarea tipărită și în fișierul PDF
Copie Carte Identitate
Chitanţa de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor
Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original
Diploma de inginer și suplimentul la diplomă, în original
Dovada privind completarea chestionarului de angajabilitate din contul studenti.pub.ro (se tipărește certificatul generat după completarea chestionarului)

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea IUNIE/IULIE, respectiv SEPTEMBRIE, să completeze titlul proiectului (cu diacritice, IDENTIC cu titlul scris în Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul (coordonatorii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “Altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de coordonatorul proiectului.

**Documentele pre-completate pentru programul de masterat ICSFET se găsesc în această arhivă.


Documente / formulare utile

Formulare necesare pentru înscrierea la examenul de disertaţie – arhiva conţine regulamentele de absolvire și documente / formulare adaptate programului de masterat ICSFET:

 • Coperta lucrării de disertație (Anexa 4 din Regulament)
 • Declaraţia de onestitate academică (Anexa 5 din Regulament)
 • Declaraţia de originalitate
 • Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertaţie (română / engleză)
 • Template teza (LateX)
 • Formular pentru punctajul la disciplina “Practică, cercetare și elaborare disertație” (Anexa 7 din Regulament)

Link-uri:

Leave a Reply