A XV-a ediție a Conferinţei Internaţionale “Calitate şi Siguranţă în Funcţionare” – CCF 2016

2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018

Avem placerea de a va anunta cea de-a 15-a editie a celei mai importante reuniuni stiintifice in domeniu ce se desfasoara in Romania – Conferinta Internationala “Calitate si Siguranta in Functionare” CCF 2016. Aceasta va fi organizata – conform periodicitatii deja stabilite – in perioada 14-16 septembrie 2016 in pitorescul cadru oferit de perla Carpatilor romanesti, statiunea Sinaia, in salile elegantului Hotel Palace din localitate. Conferinta este organizata de catre Asociatia Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii in cooperare cu mai multe organizatii nationale si internationale in domeniu si se va desfasura sub egida stiintifica a prestigiosului Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE.

ccf-2016Autorii trebuie sa aiba in vedere la elaborarea lucrarilor faptul ca in cadrul CCF 2016 pot fi abordate aspecte variate din domenii precum: socio-tehnic, managerial, ingineresc, economic, juridic s.a. si implicatiile calitatii si sigurantei in functionare (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate, securitate, etc.). In consecinta, diferitele puncte de vedere, inclusiv cele polemice, privind ingineria, managementul si certificarea calitatii si a sigurantei in functionare sunt binevenite in cadrul CCF 2016, organizatorii avand in vedere planificarea mai multor dezbateri si “mese rotunde” asupra unor aspecte controversate ale acestui domeniu interdisciplinar de mare actualitate.

Tematica orientativa a conferintei doreste sa reflecte progresele, oportunitatile, dar si problemele si provocarile in domeniul calitatii pentru societatea si economia romaneasca la acest debut de mileniu, in conditiile particulare ale crizei economice mondiale: cum poate contribui calitatea ca principal factor al competitivitatii – la iesirea din criza, salvgardarea si rolul sistemelor de management dintr-o companie in conditii de criza, etc. Prin caracterul ei international si, in consecinta, prin participarea unor specialisti cunoscuti in domeniu (in principal din tari ale Uniunii Europene), CCF 2016 poate constitui un veritabil benchmarking si ” moment al adevarului ” pentru organizatiile si specialistii romani: unde ne situam in raport cu celelalte tari ale Uniunii Europene – din punct de vedere al cercetarilor, educatiei, managementului si legislatiei in domeniul calitatii si a sigurantei in functionare si ce avem de facut in aceasta directie.

Anul acesta, avem placerea sa-i avem printre invitatii de onoare pe:

 • Prof. Emeritus Dr. Alessandro Birolini din cadrul Universitatii de Stiinta si Tehnologie (ETH) din Zurich, Elvetia, “Guru” european in domeniul fiabilitatii, autor a bine-cunoscutei “Reliability bible” publicata in 10 editii (cea mai noua, editia in limba chineza, va fi publicata in 2017);
 • Dr. Isaac Sheps – membru in cadrul grupului de lucru responsabil de revizia ISO 9004 (ISO/TC 176/SC2/WG25);
 • Steli Loznen membru in cadrul grupului de lucru IEC/TC 62/SC 62A/MT29 & WG14 (ce au ca scop pregatirea standardelor internationale cu privire la echipamentele electrice utilizate in practica medicala);
 • Prof. Dr. Vidosav D. Majstorovic din cadrul Universitatii din Belgrad.

Tematica orientativa

 • Managementul calitatii: ISO 9000 dupa doua decenii si jumatate
 • Managementul mediului: ISO 14000
 • Managementul sanatatii si securitatii ocupationale: OHSAS 18001
 • Managementul sigurantei alimentelor: HACCP, ISO 22000
 • Managementul securitatii informatiei: ISO 27001
 • Noi abordari: managementul responsabilitatii sociale (SA8000)
 • Managementul riscului
 • Sisteme integrate de management
 • Managementul calitatii serviciilor (invatamant, sanatate, turism, sistemul bancar, etc.) si evaluarea satisfactiei clientilor
 • Business Continuity Management (BCM)
 • TQM, Six Sigma, Instrumente ale managementului calitatii
 • Acreditare (organisme de certificare, laboratoare, personal), certificare (sisteme de management, produse si servicii) si audit
 • Tehnici moderne de control si evaluare a conformitatii
 • Evaluarea conformitatii produselor in domenii reglementate
 • Costurile calitatii (gestiunea calitatii)
 • Abordari moderne in dependabilitate, rezilienta si evolvabilitate
 • Fiabilitate (metode matematice, proiectare, fiabilitatea previzionala, experimentala si operationala, fiabilitatea factorului uman)
 • Mentenabilitate (managementul mentenantei, tehnici de mentenanta preventiva si corectiva, RCM)
 • Studiul asistat de calculator al calitatii si sigurantei in functionare
 • Calitate, fiabilitate si securitate in sectorul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (IT&C)
 • Legislatie si standardizare in calitate si siguranta in functionare

Termene importante

30 iunie 2016 – Transmiterea lucrarilor in extenso la adresele CCF2016@srac.ro (General Chairman CCF2016 – dr. ing. Dan Stoichitoiu) si bacivaro@euroqual.pub.ro (Chairman International Scientific Committee CCF2016 – prof. univ. dr. ing. Ioan Bacivarov).

Format lucrare in extenso

15 august 2016 – Transmiterea cererilor de inscriere pentru CCF 2016.

Costuri participare

Inscriere:

 • 100 Euro pentru participantii cu lucrari
 • 175 Euro pentru participantii fara lucrari
 • 75 Euro pentru insotitori

Taxa include participarea la conferinta, coffee-break-urile, mesele de pranz din 14 si 15.09.2016, cina festiva din 15.09.2016 si CD-urile cu lucrarile CCF 2016.
Taxa nu include TVA.
Termen de plata: 15 august 2015.

Cazare la Hotel Palace (harta Google):

 • Camera dubla 215 lei/zi cu mic dejun si taxe incluse
 • Camera single 170 lei/zi cu mic dejun si taxe incluse

Rezervarea camerelor se face direct la Hotel Palace tel./fax: 0244.311.542 sau e-mail office@palacesinaia.ro, cu mentiunea “Pentru Conferinta CCF 2016”.

Mai multe informații pe site-ul conferinței, ccf-quality-conference.com.

Program CCF 2016

icon_pdf Program CCF 2016


CCF 2016 – The International Conference “Quality and Dependability”

It is our pleasure to inform you about the 15th edition of the most important scientific reunion in the field that takes place in Romania – The International Conference “Quality and Dependability” CCF 2016. The event will be held – as periodicity already established – between the 14th – 16th of September 2016 in the beautiful landscape of the Romanian ‘pearl’ of the Carpathians, Sinaia resort, in the elegant halls of Hotel Palace. The conference is organized by the association Romanian Society for Quality Assurance, in cooperation with several national and international organizations in the field, under the scientific umbrella of the Institute of Electrical and Electronic Engineers – IEEE.

Authors should take into account when preparing the CCF 2016 works that can be addressed all sides: engineering, socio-technical, managerial, economic, and legal and implications for quality and safety in operation (reliability, maintainability, availability, security, etc.). Consequently, the different points of view, including the polemic on engineering, management and quality certification and operational safety are welcome in the CCF in 2016, organizers taking into consideration the organization of more debates and “round tables” on some controversial aspects of this interdisciplinary field of great interest.

The conference’s orienting topics – presented here – are aimed at reflecting progress, opportunities, and problems and challenges in the field of quality Romanian society and economy at the beginning of this millennium, the particular conditions of global economic crisis: how can quality contribute as the main factor of competitiveness – to overcoming the crisis, safeguarding the role of the management of a company in crisis conditions, etc. Through its international character and, consequently, with the participation of specialists known in the art (mainly from EU countries), CCF 2016 can be a real benchmarking and “moment of truth” for organizations and Romanian specialists: where we are in relation with other EU countries – in terms of research, education, management and legislation in the field of quality and reliability and we have to do in this direction.

This year, it is our pleasure to have as Guest Stars:

 • Prof. Emeritus Dr. Alessandro Birolini from Polytechnic Institute (ETH) of Zurich, Switzerland,  European “Guru” in Reliability, author of the well-known “Reliability bible” printed in 10 editions (a new one, Chinese edition, will be published in 2017);
 • Dr. Isaac Sheps – Convener of ISO/TC 176/SC2/WG25 (working group for revision of the ISO 9004);
 • Steli Loznen Convener of IEC/TC 62/SC 62A/MT29 & WG14 ( working group for preparing the international standards for medical electrical equipment used in medical practice);
 • Prof. Dr. Vidosav D. Majstorovic from University of Belgrad.

CCF 2016 Topics

 • Quality management: ISO 9000 after two and a half decades
 • Environmental Management: ISO 14000
 • Occupational Health and Safety Management: OHSAS 18001
 • Food safety Management: HACCP, ISO 22000
 • Information Security Management: ISO 27001
 • New approaches: management of social responsibility (SA8000)
 • Risk management
 • Integrated Systems Management
 • Quality management services (education, health, tourism, banking, etc.) and evaluation of customer satisfaction
 • Business Continuity Management (BCM)
 • TQM, Six Sigma, quality management tools
 • Accreditation (certification bodies, laboratories, staff), certification (management systems, products and services) and audit
 • Modern control and conformity assessment techniques
 • Conformity assessment in the mandatory area
 • Quality costs (quality management)
 • Modern approaches in dependability, resilience and evolvability
 • Reliability (mathematical methods, design, prevision, experimental and operational reliability, human factor reliability
 • Maintainability (maintenance management, preventive and corrective maintenance techniques, RCM)
 • Computer-aided study in quality and dependability
 • Quality, reliability and security in the IT&C industry
 • Legislation and standardization in quality and dependability

Model for the paper in extenso

Deadlines

The 31th of August 2016 – Sending the registration form for CCF 2016.

Participation fees

Registration:

 • 100 Euro – for participants that present paper-works
 • 175 Euro – for participants who do not present a paper-work
 • 75 Euro – for companions of the participants

The fees include coffee breaks, lunches in the 14th and 15th of September 2016, festive dinner in the 15th of September 2016 and the CDs with the CCF 2016 paper-works (no VAT included).
Payment deadline: the 31th of August 2016.

Accommodation at Palace Hotel (Google Map)

 • Double room about 50 euro/day, breakfast and local taxes included
 • Single room about 40 euro/day, breakfast and local taxes included

Booking shall be made directly at Palace Hotel, tel/fax: 0244.311542; e-mail: office@palacesinaia.ro, with the specification “For CCF 2016 Conference”.

More information on ccf-quality-conference.com.

CCF 2016 Agenda

icon_pdf CCF 2016 Agenda


Articolele prezentate de membrii Laboratorului EUROQUALROM

 • Angelica BACIVAROV, Ioan C. BACIVAROV, Mihai PAULIŞ, “Online Platform for Reliability Data Processing”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 167-175, ISSN 1842-3566
 • Dorina Luminiţa COPACI, Angelica BACIVAROV, “On the Ensuring the Resilience in Communication Networks”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 218-224, ISSN 1842-3566
 • Cătălina GHERGHINA, Angelica BACIVAROV, “VoIP – Nowadays Gateway for a Better Unified Communication”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 233-236, ISSN 1842-3566
 • Angelica BACIVAROV, Ioan C. BACIVAROV, “45 years of High Level Technical Education in Reliability in Romania”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 334-345, ISSN 1842-3566
 • Radu BONCEA, Ioan BACIVAROV, “A System Architecture for Monitoring the Reliability of IoT”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 143-149, ISSN 1842-3566
 • Ionuţ-Daniel BARBU, Cristian PASCARIU, Ioan C. BACIVAROV, “Migration of a SOC to SIC. Security Operations Center vs. Security Intelligence Center”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 150-155, ISSN 1842-3566
 • Cristian PASCARIU, Ionuţ-Daniel BARBU, Ioan C. BACIVAROV, “Secure Smart Cities”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 161-166, ISSN 1842-3566
 • Marian FIROIU, Ioan C. BACIVAROV, “Physical and Logical Security Risk Assessment Procedure for SMEs, according to ISO/IEC 27005:2011 and SR ISO 31000:2010 Standards”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 194-206, ISSN 1842-3566
 • Ioan-Cosmin MIHAI, Ioan BACIVAROV, “Analytic Study on Cyber-Attacks Structure”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 211-217, ISSN 1842-3566
 • Gabriel PETRICĂ, Ioan C. BACIVAROV, Using Digital Signature to Ensure Information Security, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 225-232, ISSN 1842-3566
 • Sabina-Daniela AXINTE, Ioan C. BACIVAROV, “Maintenance Testing of a Software Product”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 237-243, ISSN 1842-3566
 • Marian FIROIU, Ioan BACIVAROV, “On Physical and Logical Security Risks Management in the Context of Convergent Security”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 244-253, ISSN 1842-3566
 • Ioan C. BACIVAROV, Josselin GADSAUDES, “Systems Reliability and Safety Analysis Using Fault Trees. A FTA Software Packages Comparison”, Proceedings of the 15th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 14th–16th, 2016, pp. 332-333, ISSN 1842-3566
Actualizat: 27.7.2022, 13:45 | Afișat: 15.7.2016, 9:31