Cursuri

Cursurile susţinute de cadrele didactice din colectivul EUROQUALROM se adresează:

Anul 1 licenţă

Anul 3 și 4 licenţă

Anul 1 – programul de masterat Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii (ICSFET)

Anul 2 – programul de masterat Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii (ICSFET)


Cursuri încheiate

Alte cursuri susţinute de cadrele didactice din colectivul EUROQUALROM

Cursuri adresate studenţilor de la ciclul licenţă:

SOFTWARE PENTRU BIROTICĂ / Prof. dr. Angelica BACIVAROV, Dr. ing. Gabriel PETRICĂ
Curs încheiat în 2022.

RELIABILITY AND QUALITY CONTROL (Faculty of Engineering in Foreign Languages, English Stream, Electronics and Communications) / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
Curs încheiat în 2020.

FIABILITÉ ET CONTROL DE LA QUALITÉ (Faculté d’Ingénierie en Langues Etrangères, Filière Francophone, Electronique et Télécommunications) / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
Curs încheiat în 2020.

FIABILITATEA SISTEMELOR ELECTRONICE (FSE) – FAIMA – Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor) / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
Curs încheiat în 2020.

CALITATEA ŞI FIABILITATEA ECHIPAMENTELOR RADIO (CFER) / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
Curs încheiat în 2009.

FIABILITATEA DISPOZITIVELOR ŞI SISTEMELOR MICROELECTRONICE (FDSM) / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
Curs încheiat în 2009.

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE (IMCSF) – facultativ / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
Curs încheiat în 2009.

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL MULTIMEDIA (ASCM) / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
Curs încheiat în 2008.

PROIECTAREA STATISTICĂ A SISTEMELOR ELECTRONICE (PSSE) / Prof. dr. Adrian MIHALACHE
Curs încheiat în 2008.

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTĂRI (STD) / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
Curs încheiat în 2008.

MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE (MCT) / Prof. dr. Adrian MIHALACHE
Curs încheiat în 2007.

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL (ASC) (Colegiul Universitar Tehnic nr. 2) / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
Curs încheiat în 2007.

UTILIZAREA CALCULATOARELOR. SERVICII INTERNET / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
Curs încheiat în 2005.

Cursuri la programe postuniversitare (studii aprofundate, masterat sau cursuri de perfecţionare)

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE A SISTEMELOR DE TELECOMUNICAȚII (IMCST) – masterat MSR an 2 / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
Curs încheiat în 2019.

Programul de Studii aprofundate / Masterat Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii (ICF), durata: 1,5 ani (3 semestre).
Program încheiat în 2011.

 • MODELAREA STOCHASTICĂ ŞI STATISTICĂ APLICATĂ / Prof. dr. Adrian MIHALACHE
 • TEHNICI AVANSATE ÎN FIABILITATEA ŞI MENTENABILITATEA SISTEMELOR / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
 • ARHITECTURI TOLERANTE LA DEFECTĂRI / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
 • PRELUCRAREA DATELOR CU MATLAB / Conf. dr. Iulian NĂSTAC
 • ASIGURAREA ŞI CERTIFICAREA CALITĂŢII ŞI FIABILITĂŢII / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
 • DIAGNOZA DEFECTELOR ŞI PROIECTAREA PENTRU TESTABILITATE / Prof. dr. Angelica BACIVAROV

Programul de Masterat Calitate, fiabilitate, mentenanţă, risc şi securitate în ingineria electrică (FIAB), durata: 2 ani (4 semestre).
Program încheiat în 2011.

 • SISTEME TOLERANTE LA DEFECTĂRI / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
 • FIZICA DEFECTELOR ŞI TEORIA DEGRADĂRII COMPONENTELOR ŞI SISTEMELOR / Prof. dr. Ioan BACIVAROV

Cursurile postuniversitare de perfecţionare Calitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor complexe, durata: 9 luni (180 ore).
Program încheiat în 2008.

 • BAZELE MATEMATICE ALE CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE / Prof. dr. Adrian MIHALACHE
 • FUNDAMENTELE FIABILITĂŢII, MENTENABILITĂŢII ŞI SECURITĂŢII / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
 • ASIGURAREA ŞI CERTIFICAREA CALITĂŢII / Prof. dr. Ioan BACIVAROV

Programul postuniversitar Dimensiuni Europene în Asigurarea Calităţii în colaborare cu Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Centrul de Educaţie şi Formare Continuă.
Program desfăşurat în perioada mai-iulie 2001

Actualizat: 1.7.2023, 21:53 | Afișat: 9.8.2013, 17:45