Cărţi

Cărţi elaborate de membrii colectivului EUROQUALROM

Programare Web. Aplicații în HTML, CSS, JavaScript
Autori: Angelica Bacivarov, Gabriel Petrică, Costel Ciuchi
Edit. MATRIX ROM, București, 2016, ISBN 978-606-25-0236-2, 316 pag.

Cuprins:

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN TRANSMITEREA INFORMAȚIEI PRIN INTERNET
1.1. Medii și echipamente 1.2. Componentele hardware ale unei rețele locale de calculatoare 1.3. Adresa MAC (Media Access Control) 1.4. Adresa IP (Internet Protocol) 1.5. URL (Uniform Resource Locator) 1.6. Nume de domenii. Sistemul DNS (Domain Name System) 1.7. Aplicații

CAPITOLUL 2. CREAREA PAGINILOR WEB ÎN LIMBAJUL HTML
2.1. Tipul documentului – marcajul 2.2. Antetul documentului – marcajul2.3. Corpul documentului – marcajul2.4. Aplicații

CAPITOLUL 3. ELEMENTE AVANSATE ÎN LIMBAJUL HTML
3.1. Cadre (Frames) 3.2. Cadre în linie 3.3. Imagine hartă 3.4. Grupuri 3.5. Atribute standard 3.6. Obiecte 3.7. Marcaje în zona de antet (head) 3.8. Introducere în foi de stiluri CSS (Cascading Style Sheets) 3.9. Introducere în JavaScript 3.10. Elemente proprietare 3.11. Marcaje noi în HTML5 3.12. Aplicații

CAPITOLUL 4. FOI DE STILURI (CSS)
4.1. Sintaxa 4.2. Proprietăți ale textului 4.3. Liste 4.4. Linkuri 4.5. Fundaluri 4.6. Modelul Casetă 4.7. Tabele 4.8. CSS3 4.9. CSS Responsive 4.10.Aplicații

CAPITOLUL 5. JAVASCRIPT
5.1. Sintaxa 5.2. Tipuri de date 5.3. Operatori 5.4. Instrucțiuni 5.5. Obiecte interne 5.6. BOM (Browser Object Model). Obiectul Window 5.7. DOM (Document Object Model) 5.8. Cookies 5.9. Aplicații

CAPITOLUL 6. FORMULARE WEB
6.1. Definirea unui formular 6.2. Câmpuri într-un formular Web 6.3. Aplicații

CAPITOLUL 7. BROWSERE. SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
7.1. Evoluția browserelor Web 7.2. Interfața grafică a unui browser Web 7.3. Facilități oferite de un browser Web 7.4. Setări privind securitatea și confidențialitatea datelor 7.5. Tipuri de conexiuni cu serverele Web 7.6. Setări generale în browsere 7.7. Aplicații

BIBLIOGRAFIE

ANEXA 1. Codurile culorilor
ANEXA 2. Seturi de caractere
ANEXA 3. Codurile de stare HTTP


carte_sb_2014

Software pentru birotică – Îndrumar de laborator
Autori: Angelica Bacivarov, Gabriel Petrică, Ioan-Cosmin Mihai
Editura Sitech, Craiova, 2014, ISBN 978-606-11-3948-4
Ediţie online, Bucureşti, 2014, ISBN 978-973-0-16568-5

Cuprins:

INTRODUCERE.
Suite de productivitate. Microsoft Office 2003

LUCRAREA 1.
Microsoft Office Word 2003 – partea 1

LUCRAREA 2.
Microsoft Office Word 2003 – partea a 2-a

LUCRAREA 3.
Microsoft Office Excel 2003 – partea 1

LUCRAREA 4.
Microsoft Office Excel 2003 – partea a 2-a

LUCRAREA 5.
Microsoft Office Powerpoint 2003

LUCRAREA 6.
Microsoft Office Outlook 2003


carte_si

Servicii Internet
Autori: Angelica-Beatrice Bacivarov, Costel Ciuchi, Gabriel Petrică
ISBN 978-973-755-743-8
Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2011, 197 pag.

Cuprins:

CAPITOLUL 1. INTERNET – SCURTĂ ISTORIE
1.1. Introducere 1.2. Dezvoltarea reţelei la nivel mondial 1.3. Organizaţiile Internet 1.4. Reţeaua Internet în România

CAPITOLUL 2. NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE REŢELE DE CALCULATOARE
2.1. Modele de reţele 2.2. Clasificarea reţelelor

CAPITOLUL 3. CONEXIUNI LA REŢEAUA INTERNET
3.1. Medii de transmisiune 3.2. Componentele hardware ale unei reţele locale 3.3. Adrese IP 3.4. Arhitecturi de reţele. Arhitectura client-server 3.5. Porturi. Socket-uri 3.6. Servere proxy 3.7. Nume de domenii. Sistemul DNS. 3.8. Uniform Resource Locator (URL)

CAPITOLUL 4. SERVICII INTERNET ŞI APLICAŢII
4.1. Serviciul World Wide Web 4.2. Serviciul poştă electronică 4.3. Serviciul transfer de fişiere 4.4. Chat şi mesagerie instant 4.5. Transmisiuni de voce 4.6. USENET 4.7. Fluxuri Web 4.8. Fişiere şi fluxuri multimedia 4.9. Conexiuni Peer-to-Peer 4.10. Acces la distanţă (remote) 4.11. Reţele sociale. Comunicare şi colaborare. 4.12. Realitate virtuală. Divertisment. 4.13. Mediul Business. Internet Banking. 4.14. Mediul educaţional

CAPITOLUL 5. SECURITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE ÎN INTERNET
5.1. Model de securitate pentru un sistem. Securizarea unei reţele. 5.2. Vulnerabilităţi şi ameninţări în sistemul informatic 5.3. Programe dăunătoare (Malware) 5.4. E-mail maliţios 5.5. Alte tipuri de ameninţări 5.6. Securizarea principalelor servicii Internet 5.7. Asigurarea securităţii sistemului informatic

CAPITOLUL 6. NOUTĂŢI ŞI PERSPECTIVE

ANEXE
ANEXA 1. Unităţi de măsură
ANEXA 2. Domenii de nivel superior (Top-Level Domain)
ANEXA 3. Top programe anti-virus în 2010


carte_fmseFiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor electronice
Autori: Angelica Bacivarov, Ioan C. Bacivarov, Adrian Mihalache
ISBN 973-99878-7-7
Editura “Electronica 2000”, 2003

DIn cuprins:

CAPITOLUL I – SISTEME CU STRUCTURĂ REDUNDANTĂ
1.1. Definiţii şi consideraţii generale.
1.2. Structuri redundante uzuale utilizate în cazul sistemelor electronice şi de telecomunicaţii
1.3. Evaluarea performanţelor sistemelor cu structură redundantă.
1.4. Evaluarea caracteristicilor de fiabilitate ale sistemelor de structură redundanta luând în consideratie defectările dependente
1.5. Probleme rezolvate
1.6. Probleme propuse

CAPITOLUL II – MENTENANŢA SISTEMELOR ELECTRONICE ŞI DE TELECOMUNICAŢII
2.1. Consideraţii preliminare
2.2. Strategii de reînnoire periodice
2.3. Strategii de reînnoire neperiodice
2.4. Planuri de inspecţie
2.5. Probleme rezolvate


carte_cscfpControlul statistic al conformităţii şi fiabilităţii produselor
Autori: Ioan C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, Adrian Mihalache
ISBN 973-99878-6-9
Editura “Electronica 2000”, 2003

Din cuprins:

CAPITOLUL I – CONTROLUL CONFORMITĂŢII PRODUSELOR
1.1. Noţiuni teoretice
1.2. Probleme rezolvate
1.3. Probleme propuse

CAPITOLUL II – INDICATORI DE FIABILITATE
2.1. Indicatorii generali de fiabilitate şi relaţiile dintre ei
2.2. Indicatori de fiabilitate specifici sistemelor cu reînnoire
2.3. Indicatori de fiabilitate specifici unor sisteme electronice şi de telecomunicatii
2.4. Probleme rezolvate
2.5. Probleme propuse

CAPITOLUL III – ESTIMAREA INDICATORILOR DE FIABILITATE
3.1. Estimarea clasicî
3.2. Estimarea bayesianî
3.3. Controlul statistic al fiabilităţii
3.4. Încercari accelerate
3.5. Probleme rezolvate


carte_sbSoftware pentru birotică. Îndrumar de laborator
Autori: Angelica Bacivarov, Ioan Bacivarov, Iulian Năstac, Teodor Tiplica, Cornelia Cristea
ISBN: 973-99878-3-4
Editura “Electronica 2000”, 2003

Din cuprins:

Lucrarea 1 – Editorul de texte WordStar
Lucrarea 2 – Word 97 – Noţiuni elementare
Lucrarea 3 – Word 97 – Tehnici de editare avansată
Lucrarea 4 – Word 97 – Desene, tabele, grafice şi ecuaţii matematice
Lucrarea 5 – Programul Excel
Lucrarea 6 – Programe antivirus – TBAV
Lucrarea 7 – Netscape
Lucrarea 8 – Programul Eudora

Anexa 1 – Recomandări generale privind elaborarea unei lucrări
Anexa 2 – Teste grilă rezolvate
Anexa 3 – Evoluţia calculatoarelor personale


carte_icIngineria Calităţii (I). Iniţiere în metodele Taguchi
Autori: Ioan Bacivarov, Angelica Bacivarov, Teodor Tiplica
U.P.B., 1998

Din cuprins:

Filosofia metodei Taguchi
Iniţiere în planurile de experienţe
Metoda clasică a planurilor de experienţe
Funcţia Pierdere de calitate şi Raportul semnal/zgomot
Planurile de experienţe Taguchi

Anexe:
Planurile standard Taguchi fără interacţiuni
Planurile standard Taguchi cu interacţiuni


carte_pcLimbaje de programare. Limbajul C.
Autori: Angelica Bacivarov, Iulian Năstac
U.P.B., 1996

Din cuprins:

Lucrarea 1. Utilizarea mediului Turbo C
Lucrarea 2. Noţiuni de bază în limbajul C
Lucrarea 3. Operatori, expresii, instrucţiuni
Lucrarea 4. Instrucţiuni (II)
Lucrarea 5. Programarea procedurală. Funcţii
Lucrarea 6. Aspecte ale limbajului C++
Lucrarea 7. Clase de memorie. Variabile
Lucrarea 8. Tablouri
Lucrarea 9. Tablouri (II)
Lucrarea 10. Pointeri
Lucrarea 11. Structuri de date în limbajul C
Lucrarea 12. Modul grafic


carte_fcsFiabilitate şi control statistic. Culegere de probleme – partea 1
Autori: Angelica Bacivarov, A. Mihalache, I. Bacivarov
I.P.B., 1989

Din cuprins:

Analiza conformităţii produselor
Indicatori de fiabilitate
Estimarea indicatorilor de fiabilitate
Sisteme cu structuri redundante
Exploatarea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii


carte_seifStructuri electronice de înaltă fiabilitate. Toleranța la defectări
Autori: Vasile M. Cătuneanu, Angelica Bacivarov
ISBN 973-32-0044-1
Ed. Militară, București, 1989, 282 pagini

Cuprins:

Capitolul 1. Principii generale privind sistemele tolerante la defectări
Capitolul 2. Structuri redundante pentru implementarea toleranţei la defectări în sistemele hardware
Capitolul 3. Tehnici de detecţie a erorilor
Capitolul 4. Analiza unor tehnici de implementare a toleranţei la defectări
Capitolul 5. Evaluarea performanţelor de fiabilitate pentru sistemele tolerante la defectări


carte_fstFiabilitatea sistemelor de telecomunicaţii
Autori: Vasile M. Cătuneanu, Ioan C. Bacivarov
Ed. Militară, Bucureşti, 1985, 303 pag.

Cuprins:

Capitolul 1. Consideraţii privind fiabilitatea în telecomunicaţii
Capitolul 2. Eficienţa globală a sistemelor de telecomunicaţii
Capitolul 3. Analiza fiabilităţii sistemelor de telecomunicaţii cu două stări
Capitolul 4. Analiza fiabilităţii sistemelor de telecomunicaţii cu mai multe stări
Capitolul 5. Particularităţi ale studiului securităţii şi fiabilităţii sistemelor de mare răspundere funcţională
Capitolul 6. Optimizarea fiabilităţii sistemelor de telecomunicaţii
Capitolul 7. Fiabilitatea software-ului de telecomunicaţii
Capitolul 8. Studiul probabilităţii de neservire a unor reţele de telecomunicaţii
Capitolul 9. Consideraţii privind fiabilitatea reţelelor de calculatoare
Capitolul 10. Studiul fiabilităţii unor sisteme de comunicaţii optice

Actualizat: 31.7.2019, 17:54 | Afișat: 9.8.2013, 19:35