Contracte de cercetare

 • METODE INOVATIVE DE EVALUARE ŞI CREŞTERE A DEPENDABILITĂŢII SISTEMELOR/REŢELELOR DE COMUNICAŢIE DE DATE
  Director de grant: prof. dr. ing. Ioan C. Bacivarov, cod CNCSIS 304/2005 (2005-2007)
 • ARHITECTURI TOLERANTE LA DEFECTĂRI: SOLUŢII PENTRU MICRO ŞI NANO TEHNOLOGII
  Director de grant: prof. dr. ing. Angelica Bacivarov, cod CNCSIS 1432/2004 (2004-2006)
 • IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-LEARNING PENTRU CALITATE CU SQL (ELENCA)
  Director de grant: prof. dr. ing. Ioan C. Bacivarov, cod CNCSIS 526 (2002-2004)
 • MODELE ŞI TEHNICI SOFTWARE PENTRU DIAGNOZA DEFECTELOR ÎN SISTEMELE DIGITALE (MEDIAS)
  Director de grant: prof. dr. ing. Angelica Bacivarov, cod CNCSIS 527/2003 (2001-2003)
 • METODE INOVATIVE ÎN VALIDAREA ŞI CREŞTEREA FIABILITĂŢII SISTEMELOR TEHNICE COMPLEXE (MEFISTO)
  Director de program: prof. dr. ing. Ioan C. Bacivarov, U.P.B. – ANSTI, tema B4/1999, tema A4/2000, tema A4/2001 (1999-2001)
 • TEHNICI INOVATIVE DE MONITORIZARE A CALITĂŢII ŞI FIABILITĂŢII SISTEMELOR ELECTRONICE COMPLEXE PRIN INJECŢIA DEFECTELOR
  Director de program: prof. dr. ing. Ioan C. Bacivarov, U.P.B. – M.C.T., contractul de cercetare ştiinţifică nr. 836, tema B7/1997, tema A19/1998
 • PRODUSE INFORMATICE PENTRU ANALIZA FIABILITĂŢII ŞI MENTENABILITĂŢII SISTEMELOR COMPLEXE, CU APLICAŢII LA INDUSTRIA ELECTRONICĂ
  Director de program: prof. dr. ing. Ioan C. Bacivarov, U.P.B. – M.C.T., contractul de cercetare ştiinţifică nr. 836, tema B52/1996, tema A94/1997, tema A97/1998
Actualizat: 19.8.2013, 7:39 | Afișat: 9.8.2013, 19:58