Admitere la programul universitar de masterat ICSFET – 2024

Vă așteptăm la programul de masterat ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii) pentru a vă aprofunda cunoștințele în ingineria și managementul calității, fiabilității și securității sistemelor complexe (electronice, de telecomunicații, informatice etc.), domeniu cu care studenții / absolvenții Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București au făcut deja cunoștință în anii 3 sau 4 de licență în cadrul disciplinei CAF (Calitate și fiabilitate).

“Întotdeauna am considerat că interdisciplinaritatea este un punct cheie pe care un inginer trebuie să-l aibă în vedere, pentru că oferă adaptabilitate la schimbările rapide impuse de domeniu și construiește o bază necesară dezvoltării abilităților manageriale. La finalul unui drum lung și anevoios, pot spune că Universitatea Politehnica din București (UPB) mi-a oferit toate resursele necesare pentru a reuși. De la un colectiv de profesori de elită care să mă formeze atât din punct de vedere tehnic, cât și uman, la oportunități de a studia în străinătate și a înțelege natura învățământului internațional. Ca absolvent al programului de masterat Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații, ca parte a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, doresc să transmit un gând de mulțumire tuturor persoanelor implicate în dezvoltarea mea de-a lungul anilor.
Cu inima plină de bucurie și realizare îi încurajez pe colegii mei să își urmeze mai departe pasiunile și să persevereze în fața obstacolelor, iar viitoarele generații să aleagă cu încredere acest drum sub aripa UPB.”

Paul-Vasile VEZETEU, șef de promoție ICSFET 2023

Vedeți mai multe testimoniale în pagina absolvenților ICSFET

Detalii despre procedura de admitere, înscriere, calendar, acte, taxe, regulamente găsiți la următoarele adrese:

Pentru a obține mai multe informații vă puteți auto-înrola în echipa Masterat ICSFET în Microsoft Teams -> Join a team with a code:

0cbcc4n

INFORMAȚII

1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Sesiunea de admitere anticipată – mai 2024 – detalii aici

Înscrierea candidaților
15.04 – 10.05.2024 (în ultima zi înscrierea se poate face până la ora 16:00)

Concurs de admitere
13.05 – 15.05.2024 (pentru ICSFET – 14.05.2024)

Comunicarea rezultatelor
17.05.2024

Înmatricularea candidaților
08.07 – 12.07.2024, 18.07 – 19.07.2024, 23.07 – 24.07.2024, 31.07.2024

 

Sesiunea iulie 2024

Înscrierea candidaților
01.07 – 08.07.2024

Concurs de admitere
10.07 – 11.07.2024

Comunicarea rezultatelor
12.07.2024

Înmatricularea candidaților
18.07 – 19.07.2024, 23.07 – 24.07.2024, 31.07.2024

 

Sesiunea septembrie 2024
perioada 02.09 – 20.09.2024 (doar pentru programele de masterat la care mai rămân locuri libere)

 

2. PROBE DE CONCURS

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

a) Proba 1 – o probă orală sau scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie anunțată sau de tip interviu, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul;

b) Proba 2 – o probă orală sau scrisă de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

MG = (MA + MB) / 2

Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obținute de candidați și în limita locurilor anunțate inițial, cu condiția ca media generală MG să fie minimum 6,00 (șase). Admiterea și repartizarea candidaților pe programe de studii în cadrul aceleiași facultăți se face în funcție de opțiunile candidaților pentru programele de studiu din facultate în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.

Opțiuni:

 • Opțiunea 1 bate media; media bate opțiunile 2 – …” IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de masterat preferate – Anexa 1, pct. 13 din Regulament) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de masterat ICSFET, acesta trebuie trecut în mod OBLIGATORIU ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea dorită pentru a favoriza o eventuală redistribuire.
 • oricâte opțiuni posibile la înscriere;
 • redistribuire automată în funcție de opțiuni.

Pentru programul de masterat ICSFET:

 • la Proba 1 (oral): fiecare candidat va prezenta pe scurt conținutul lucrării de licență (sau al altui proiect relevant la care a lucrat), punând accent pe modul în care pot fi implementate conceptele de calitate – fiabilitate – mentenabilitate – securitate hardware / software în cadrul acestei lucrări.
 • la Proba 2 (oral): scurtă discuție axată pe activitatea candidatului și obiective. Discuția, în ansamblul său, se va referi la:
  • studiile și activitatea anterioară a candidatului;
  • planul personal de educație și pregătire profesională;
  • motivația de a urma programul de masterat ICSFET;
  • interesul candidatului în aprofundarea cunoștințelor din domeniile calitate – fiabilitate – securitate;
  • integrarea profilului acestui program de masterat cu pasiunile sau activitatea profesională a candidatului;
  • disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat ICSFET.

Ca recomandare (fără a fi obligatoriu), pentru o mai bună reprezentare în fața comisiei de admitere la programul de masterat ICSFET, candidații pot trimite (prin e-mail gabriel.petrica_at_upb.ro sau chat Teams) informațiile de mai sus într-un material de prezentare (tip CV / scrisoare de intenție):
– numele, date de contact (telefon, adresă e-mail);
– facultatea absolvită, secția / specializarea, anul;
– titlul lucrării de licență și coordonatorul științific al acesteia;
– activități relevante, desfășurate pe durata studiilor de licență / liceu (articole publicate în reviste științifice / volume ale conferințelor, participări la sesiuni studențești / concursuri / olimpiade, premii obținute, mobilități Erasmus sau alte tipuri de burse în străinătate, stagii de practică în companii, activități de voluntariat etc.);
– activitatea profesională actuală și perspective;
– domeniile de interes.

Includeți în acest document:

 • o scurtă descriere a lucrării de licență, subliniind o posibilă corelare cu termeni specifici domeniului calitate, fiabilitate, securitate hardware / software;
 • motivația pentru care a fost ales programul de masterat ICSFET.

Documentul poate fi folosit ca suport (electronic / tipărit) în cadrul interviului, pentru prezentarea personală a candidatului.

Comisia de interviu:
– minim 3 cadre didactice din facultate;
– comisia este alocată programului de masterat ICSFET sau unui grup de programe de masterat.

Rezultatele sunt afișate pe site ETTI: etti.upb.ro/oferta-educationala/admitere-masterat/

3. INFORMAȚII DESPRE ADMITEREA LA PROGRAMUL DE MASTERAT ICSFET

Informații complete despre programul de masterat ICSFET: https://www.euroqual.pub.ro/master-ingineria-calitatii-si-sigurantei-in-functionare-in-electronica-si-telecomunicatii/

Actualizat: 7.5.2024, 21:49 | Afișat: 12.4.2024, 12:19