A IX-a Conferinţă Internaţională “Calitate şi Siguranţă în Funcţionare” – CCF 2004

2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018

Cea de-a noua editie a celei mai importante reuniuni stiintifice în domeniu ce se desfasoara în România, Conferinta Internationala “Calitate si Siguranta în Functionare” – CCF’2004, va fi organizata – conform periodicitatii deja stabilite – în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2004 în pitorescul cadru oferit de perla Carpatilor românesti, statiunea Sinaia.

Organizatorul traditional al conferintei, Societatea Româna pentru Asigurarea Calitatii (SRAC), va coopera pentru organizarea sa cu mai multe organizatii europene de prestigiu în domeniu, intre care mentionam Organizatia Europeana pentru Evaluarea Conformitatii (EOTC) si Eurocer-Building, ceea ce este desigur în masura sa creasca importanta evenimentului si sa-i accentueze deschiderea europeana.

In cadrul acestei reuniuni stiintifice internationale de amploare va fi analizata atât problematica calitatii cât si a sigurantei în functionare în sinergia componentelor acesteia din urma: fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate, securitate. Importanta unora dintre aceste componente, cum este securitatea, sub dublul înteles – safety (securitate) si security (inocuitate) – constituie, de altfel, o tematica prioritara de cercetare si dezbatere la acest zbuciumat început de mileniu. De aceea, se intentioneaza organizarea în cadrul CCF’2004 a mai multor sesiuni si a unei “mese rotunde” axate pe tematica securitatii.

Potentialii autori trebuie sa aiba în vedere la elaborarea lucrarilor ca în cadrul CCF’2004 vor fi abordate toate laturile: inginereasca, socio-tehnica, manageriala, economica, juridica s.a. si toate implicatiile Calitatii si Sigurantei în Functionare. În consecinta, puncte de vedere, inclusiv cele polemice, privind ingineria, managementul, certificarea si ingineria Calitatii cât si a sigurantei în functionare sunt binevenite în cadrul CCF’2004, organizatorii având în vedere organizarea mai multor dezbateri si “mese rotunde” asupra unor aspecte controversate ale acestui domeniu interdisciplinar de mare actualitate. Tematica orientativa a CCF’2004 este prezentata în mai jos.

CCF’2004 , al carui General Chairman este dr. ing. Dan Stoichitoiu, directorul SRAC, va marca o noua etapa superioara în devenirea internationala a acestei deja traditionale reuniuni stiintifice în domeniu, atât printr-o participare internationala de exceptie, cât si prin evenimentele, realmente speciale care vor fi organizate cu acest prilej, incluzând dezbateri, mese rotunde, lansari de carti, ca si unele “conferinte invitate” ale unor “monstri sacri” ai domeniului.

Selectia lucrarilor si stabilirea sectiunilor / dezbaterilor / meselor rotunde va fi realizata de catre Comitetul Stiintific International al CCF’2004, al carui Chairman este prof. dr. ing. Ioan C. Bacivarov, directorul laboratorului “Calitate, siguranta în functionare si tehnologii informatice – EUROQUALROM” din Universitatea Politehnica din Bucuresti; din acest comitet fac parte specialisti de renume ai domeniului, în special din mediul universitar, din 14 tari.

CCF’2004 va fi organizata în acest an sub egida prestigioasei organizatii internationale de specialitate Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE, ceea ce va favoriza, desigur, o mai larga diseminare internationala a lucrarilor prezentate în cadrul conferintei. De aceea, se recomanda redactarea lucrarilor ce urmeaza a fi publicate în Proceedings-ul CCF’2004 în limba engleza.

Tematica conferintei doreste sa reflecte, de asemenea, problemele, progresele, oportunitatile si provocarile în domeniul calitatii pentru societatea si economia româneasca la acest debut de mileniu. Prin caracterul ei international, si în consecinta, prin participarea unor specialisti cunoscuti în domeniu (în principal din tari ale Uniunii Europene), CCF’2004 poate constitui un veritabil benchmarking si “moment al adevarului” pentru organizatiile si specialistii români din sfera calitatii si a sigurantei în functionare, desigur benefic în perspectiva viitoarei aderari a României la Uniunea Europeana: unde ne situam din punct de vedere al cercetarilor, educatiei, managementului si legislatiei în domeniu si ce trebuie sa facem în viitor.

Ultima conferinta în domeniu, CCF’2002, desfasurata în salile elegantului Cazinou din Sinaia, a fost favorabil apreciata atât de catre participantii romani, cât si de catre cei straini, care au considerat-o drept una dintre cele mai importante reuniuni stiintifice europene din acel an. Nu avem nici o îndoiala ca prin valoarea participantilor si nivelul lucrarilor acest trend ascendent se va confirma, astfel încât CCF’2004 îsi va confirma statutul de reuniune reprezentativa în domeniul calitatii si sigurantei în functionare nu numai la nivel national, ci si la nivel european.

INFORMATII GENERALE privind CCF’2004

Termene importante:

  • 1 mai 2004 – Transmiterea cererilor de înscriere pentru CCF’2004 (talonul de înscriere ce poate fi obtinut de pe site-ul www.srac.ro) însotite obligatoriu de un rezumat de o pagina a lucrarilor (în limbile engleza/romana). Se recomanda transmiterea rezumatelor si a lucrarilor pe cale electronica la adresele srac@dnt.ro (General Chairman CCF’2004 – dr. Dan Stoichitoiu) si bacivaro@euroqual.pub.ro (Chairman International Scientific Committee CCF’2004 – prof. dr. Ioan Bacivarov)
  • 25 mai 2004 – Notificarea acceptarii lucrarilor / modificarilor cerute
  • 15 iunie 2004 – Transmiterea lucrarilor in extenso (elaborate in mod obligatoriu conform modelului prezentat) pe cale electronica si prin posta (pe adresa SRAC, Str. Theodor Burada, no.6, sector 1, Bucuresti, cu mentiunea pentru CCF’2004).

Nota importanta! Noile termene de transmitere a rezumatelor si lucrarilor trebuie strict respectate în mod strict, în scopul includerii lucrarilor selectionate în volumul conferintei.

Limbile oficiale ale CCF’2004 sunt engleza si româna; pentru sesiunile plenare se va asigura traducerea simultana.

Lucrarile pentru publicarea în volum (Proceedings CCF’2004 – “Progresses in Quality and Dependability”) pot fi redactate în limbile engleza sau romana. Dat fiind caracterul international al conferintei (organizata în acest an pentru prima oara sub egida prestigioasei organizatii internationale Institute of Electrical and Electronics Engineers- IEEE) se recomanda redactarea lucrarilor în limba engleza, pentru a asigura o cât mai buna diseminare internationala a comunicarilor prezentate în cadrul conferintei. Eventualele lucrari editate în limba româna vor avea în mod obligatoriu un rezumat extins (Extended Abstract) de minimum o pagina redactat în limba engleza.

TEMATICA ORIENTATIVA A CONFERINTEI CCF’2004

· Managementul calitatii: ISO 9001:2000, QS 9000, TQM
· Managementul de mediu: ISO14001
· Managementul sanatatii si securitatii la locul de munca: OHSAS 18001
· Managementul securitatii alimentare: HACCP
· Acreditare (organisme de certificare, laboratoare, personal) si certificare (sisteme de calitate, produse si servicii).
· Tehnici moderne de control al conformitatii
· Costurile calitatii (gestiunea calitatii)
· Fiabilitate (metode matematice, proiectare, fiabilitatea previzionala, experimentala si operationala, fiabilitatea factorului uman)
· Mentenabilitate (managementul mentenantei, tehnici de mentenanta preventiva si corectiva)
· Studiul asistat de calculator al Calitatii si sigurantei în functionare
· Calitatea serviciilor (învatamant, sanatate, turism, sistemul bancar, etc.)
· Calitate si securitate în sectorul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (IT&C)


Model de redactare a lucrărilor

icon_pdf Model

Articolele prezentate de membrii Laboratorului EUROQUALROM

  • Irina ADJUDEANU, Ioan C. BACIVAROV – POLITEHNICA University of Bucharest, Teodor TIPLICA, Abdessamad KOBI – LASQUO, Istia, University of Angers, France – “Mean Shift Detection In Multivariate Processes Using the FNAD Methodology”
  • Angelica BACIVAROV – “On Reliability of Submicron Integrated Circuits”
  • C. VASILESCU, Ioan C. BACIVAROV – POLITEHNICA University of Bucharest, Bernard DUMON, Fabrice GUERIN – LASQUO, Istia, University of Angers, France – “Determining the Optimum Sample Size and Censoring Rate of A Test Plan for the Weibull Law”
  • Angelica BACIVAROV, Ioan C. BACIVAROV, Costel CIUCHI – POLITEHNICA University of Bucharest – “CAVLIQ – A Reliable Database in Quality Field”
  • Alin MIHALACHE, Fabrice GUERIN, Mihaela BARREAU, Alexis TODOSKOFF – LASQUO, Istia, University of Angers, France, Ioan C. BACIVAROV – POLITEHNICA University of Bucharest – “Reliability Estimation Using Censored Data”
  • Ioan C. BACIVAROV – “Quality Management at the Beginning of the Millenium”
  • Razvan LUPAN, Christian ROBLEDO – LASQUO, Istia, University of Angers, France, Ioan C. BACIVAROV – POLITEHNICA University of Bucharest – “Costs and Return of Investments of Quality Politics”
Actualizat: 27.7.2022, 13:54 | Afișat: 13.8.2013, 19:27