Programarea calculatoarelor

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR
6. DOWNLOAD

1. Informaţii generale

Scopul disciplinei: Însuşirea principiilor de bază ale limbajelor de programare. Studiul limbajului de programare C. Transpunerea unor aplicaţii specifice în programe de calcul.

Programarea calculatoarelor – disciplină obligatorie pentru toţi studenţii anului 1 de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) – UPB
Anul: 1, semestrul: 1 (seria G)
Titular curs: conf. dr. ing. Iulian Năstac
Cod: 04.F.01.O.004
Forma de verificare: Examen (E)
Notare: notă
Numărul de puncte credit (p.c.): 4
Număr de ore săptămânale: 2 curs | 2 laborator

Alte informaţii:
Platforma Moodle – UPB

2. Evaluare

– activitate la laborator: 30%
– examen parţial: 40%
– examen final: 40%

3. Conţinutul cursului

Cap. 1. Introducere. Elemente de bază, hardware şi software, ale unui sistem de calcul. Limbaje de asamblare. Reprezentarea informaţiei. Instrucţiuni elementare ale unui limbaj de asamblare. [4 ore]
Cap. 2. Noţiuni despre structura şi funcţiile unui sistem de operare. Definiţii. Exemple de sisteme de operare. Înscrierea informaţiei în memoria de masă. Clasificarea soft-ului dintr-un sistem de calcul. Scheme logice. [4 ore]
Cap. 3. Limbajul C. Proprietăţi ale limbajului C. Mediul C. Forma generală a unui program scris în limbajul C. Preprocesare (directive de preprocesare). [2 ore]
Cap. 4. Constante. Tipuri de date. Conversii. Variabile. Codurile ASCII. Rutine standard de intrare /ieşire. 2 ore
Cap. 5. Operatori. Definiţii. Reguli de operare cu operatorii. Expresii. [2 ore]
Cap. 6. Moduri de concepere a unui program. Succesiune logică: limbaj natural, descrierea algoritmului (schema logică şi/sau pseudocod), scrierea codului sursă, compilare/depanare. [2 ore]
Cap. 7. Instrucţiuni: Selecţie (if, switch). Variante (if imbricat, scara if else if), Iterare (for, while, do while), Salt (break, continue, goto, return), Etichetă (case, default, etichete), Expresie, Bloc. [4 ore]
Cap. 8. Programarea procedurală. Declararea funcţiilor. Definirea funcţiilor. Sfera de influenţă a funcţiilor. Apelarea prin argumentele unei funcţii (valoare, referinţă). Funcţii recursive. Eficienţa funcţiilor. [2 ore]
Cap. 9. Aspecte C++. Clase de memorie şi variabile. [2 ore]
Cap. 10. Pointeri. Declararea pointerilor. Aritmetica pointerilor. Alocare dinamică. Indirectarea multiplă. Pointeri către funcţii. [2 ore]
Cap. 11. Matrice uni, bi şi multidimensionale. Pointeri şi matrice. Şiruri de caractere. [2 ore]

4. Conţinutul laboratorului

Laborator 1 Utilizarea mediului de programare C. [2 ore]
Laborator 2 Noţiuni de bază în limbajul C. Constante. Variabile. Conversii. [2 ore]
Laborator 3 Specificatori de format. Secvenţe de evitare. Fişiere header. Rutine standard de intrare – ieşire. [2 ore]
Laborator 4 Operatori. Expresii. Utilizarea într-un program C. [2 ore]
Laborator 5 Variabile. Clase de memorie. [2 ore]
Laborator 6 Funcţii standard de intrare/ieşire. [2 ore]
Laborator 7 Instrucţiunile de selecţie. [2 ore]
Laborator 8 Instrucţiunile de iterare. [2 ore]
Laborator 9 Funcţii. Programarea procedurală. Reguli de sintaxă. [2 ore]
Laborator 10 Aspecte specifice limbajului C++. Similitudini şi extensia faţă de C Standard. [2 ore]
Laborator 11 Pointeri. [2 ore]
Laborator 12 Vectori. [2 ore]
Laborator 13 Matrici. [2 ore]
Laborator 14 Şiruri de caractere. [2 ore]

Bibliografie:
Nastac I. – “Programarea calculatoarelor in limbajul C – Elemente fundamentale”, Editura Printech, 2006.
Bacivarov, A.; Năstac, I. – “Limbajul C. Îndrumar de laborator”, Tipografia UPB, Bucureşti, 1997.
Bates, J; Tompkins, T. – “Utilizare C++”, Ed. Teora 2001.
Schildt, H. – “C++. Manual complet de utilizare”, Ed. Teora, 1997.
Negrescu, L. – “Limbajul C”, Ed. Microinformatica, 1994.

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

6. Download

CURS:

LABORATOR:

icon_pdf Îndrumar laborator PC
icon_pdf Laborator 1 (engleză)
icon_pdf Laborator 2 (engleză)
icon_pdf Laborator 3 (engleză)
icon_pdf Laborator 4 (engleză)
icon_pdf Laborator 5 (engleză)
icon_pdf Laborator 6 (engleză)
icon_pdf Laborator 7 (engleză)
icon_pdf Laborator 8 (engleză)
icon_pdf Laborator 9 (engleză)
icon_pdf Laborator 10 (engleză)
icon_pdf Laboratory: Using files

Pentru a descărca materiale suport pentru alte cursuri accesaţi
www.euroqual.pub.ro/download/

Actualizat: 4.10.2021, 17:16 | Afișat: 9.8.2013, 17:50