Programul postuniversitar “Dimensiuni Europene în Asigurarea Calităţii”

Bucureşti, mai-iulie 2001

cetex

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH.ASACHI” IAŞI, ROMÂNIA
CENTRUL DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE CONTINUĂ

Înfiinţat în cadrul Centrului de Educaţie şi Formare Continuă a Universităţii “Gh. Asachi” Iaşi, cu sprijinul programului Tempus – PHARE IB_JEP-14208-99, Centrul de excelenţă are misiunea de a fi un partener stategic al organizaţiilor din România, focalizându-şi resursele materiale, informaţionale şi educaţionale către crearea, dezvoltarea şi diseminarea în organizaţii a unei culturi a calităţii contribuind astfel la stimularea climatului economic în perspectiva integrării europene.

Pentru a realiza misiunea, Centrul de excelenţă a definit următoarele direcţii strategice:

 • Consultanţă pe baza nevoilor exprimate ale clienţilor, consolidarea factorilor cheie de succes care să conducă la creşterea poziţiei competitive a organizaţiilor
 • Dezvoltare de activităţi de training care să conducă la rezolvarea problemelor identificate a fi critice pentru procesul de îmbunătăţire a calităţii şi atingerea excelenţei
 • Dezvoltare de activităţi de cercetare în scopul creşterii nivelului ştiinţific al resurselor informaţionale oferite
 • Colaborare cu instituţii, firme şi organisme din ţară care definesc comunitatea profesională a calităţii
 • Promovarea cooperării internaţionale cu instituţii şi organisme în domeniu pe plan european şi mondial
 • Promovarea îmbunătăţirii continue a tuturor activităţilor sale.

Programul Dimensiuni Europene în Asigurarea Calităţii îşi propune:

 • Să desfăşoare module de training specifice care să ofere cursanţilor capabilităţile de a acţiona ca agenţi ai schimbării în promovarea unei culturi a calităţii, a unui nou set de valori şi a angajării pentru îmbunatăţirea continuă a calităţii
 • Să contribuie la crearea competenţelor necesare proiectării, dezvoltării şi auditării sistemului calităţii pe baza metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice de asigurare a calităţii
 • Să ofere un cadru pentru un schimb eficace şi eficient de experienţă în domeniul managementului calităţii între partenerii români ai programului şi cei din Uniunea Europeană, în vederea apropierii realităţii româneşti de dimensiunea europeană
 • Să disemineze experienţele acumulate şi rezultatele obţinute în vederea atragerii unui număr cât mai mare de organizaţii în demersul de îmbunătăţire continuă a calităţii cu scopul de a deveni parteneri competitivi pe piaţa Uniunii Europene.

MODULE DE CURS:

 • INTRODUCERE ÎN CALITATE
 • LEGISLAŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE
 • COSTURILE CALITĂŢII
 • TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ ÎN SPRIJINUL CALITĂŢII
 • SERIA DE STANDARDE ISO 9000
 • EXCELENŢA ÎN CALITATE
 • RESURSA UMANĂ – INSTRUMENT STRATEGIC ÎN CONDUCEREA SCHIMBĂRILOR

PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ:

Erasmus University of Rotterdam, THE NETHERLANDS
Copenhagen Business School, DENMARK
University of Angers, FRANCE
Technical University of Crete, GREECE
Instituto de Empresa, Collegio de Direccion, SPAIN
Ecole Superieure Nationale d’Arts et Metiers, FRANCE
Quasaro S.R.L., ROMANIA

Cei mai buni dintre cursanţi vor beneficia de burse de specializare la instituţiile partenere din Uniunea Europeană.

PROGRAMARE:
Cursul se va desfăşura pe parcursul a 7 week-end-uri începând cu 7 mai 2001 la sediul UPB (Local LEU) şi QUALITAS.

CONDIŢII DE ADMITERE:
Absolvirea unei instituţii de învăţământ superior sau minim 5 ani de experienţă profesională; cunoaşterea limbii engleze.

COSTURI DE ORGANIZARE:
10 USD / cursant / modul (70 USD / cursant / program)

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm sa vă adresaţi:

 • BACĂU –  ing. Dan Paul Mălin POPA – Şef D.R.U
  Str. Condorilor, nr.9, Bacau, 5500
  tel/fax  +40 34 175070/ 172 023
  E-mail: aerostar@aerostar.ro
 • BUCUREŞTI –  prof. Ioan BACIVAROV, Universitatea “Politehnica”
  Splaiul Independenţei nr.313,
  Tel. +40 92704516 fax: +40 14 104 717
  E-mail: bacivaro@euroqual.pub.ro
 • IAŞI – Silvia AVASILCĂI, UTI-CETEX
  Bd. D. Mangeron 53, Iaşi, 6600
  Tel./fax +40 32 277736/ 213708
  E-mail: misp@misp.tuiasi.ro
 • SIBIU – ing. Narcis MUNTEAN – IT Manager SC Sibdress SA
  Bd. Victoriei nr.42, Sibiu, 2400
  Tel/fax +40 69 210057/ 213044
  E-mail: sibderss@verena.ro
 • TÂRGU-MUREŞ – Valentin CIOTEA
  Str. Cuza Vodă nr.22, Târgu Mureş, jud. Mureş, 4300,
  Tel. +40 95 634 356 fax: +40 65 162 780
  E-mail: vali@cantemir.ro

NOTĂ: Cursul “Dimensiuni Europene în Asigurarea Calităţii” s-a desfăşurat în perioada mai–iulie 2001.

Actualizat: 14.8.2013, 19:27 | Afișat: 14.8.2013, 19:25