Master postuniversitar “Calitate, fiabilitate, mentenanţă, risc şi securitate în ingineria electrică” (FIAB)

Master-ul este realizat prin colaborarea celor 4 facultăţi de tip electric din Universitatea POLITEHNICA Bucureşti:

Durata: 4 semestre (2 ani)

Număr locuri: 20, pentru toţi absolvenţii facultăţilor de tip electric

Informaţii suplimentare: Aviziere/secretariate facultăţi implicate

TEMATICA DE CONCURS

Bibliografie:
– pt. absolvenţii Facultăţii de Electrotehnică – “Calitate şi Fiabilitate”
– pt. absolvenţii Facultăţii de Energetică – “Ingineria Fiabilităţii”
– pt. absolvenţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare – “Fiabilitate şi Diagnoză”
– pt. absolvenţii Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – “Calitate şi Fiabilitate

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul 1

Semestrul 1
Metode statistice în calitate şi fiabilitate (prof. Mariana Craiu)
Procese aleatoare şi aplicaţii (prof. Gh. Oprişan)
Limbaje avansate de programare şi inteligenţă artificială (prof. Dorin Cârstoiu)
Ingineria fiabilităţii 1 (prof. Cezar Ionescu)

Semestrul 2
Diagnoza produselor şi sistemelor (prof. Valentin Sgârciu)
Ingineria şi managementul calităţii (prof. Octavian Popescu)
Tehnici avansate de programare (prof. Dorin Cârstoiu)
Ingineria fiabilităţii 2 (prof. Cezar Ionescu)

Anul 2

Semestrul 1
Ingineria mentenanţei (prof. Paul Ulmeanu)
Legislaţie şi standardizare în domeniul calităţii (prof. Octavian Popescu)
Fizica defectelor şi teoria degradării componentelor şi sistemelor (prof. Ioan Bacivarov)
Sisteme tolerante la defectări (prof. Angelica Bacivarov)
Securitate şi risc industrial (prof. Ionuţ Purică)

Semestrul 2
Elaborare lucrare de disertaţie

ALTE INFORMAŢII

Absolvenţi ai programului de Master FIAB

NOTĂ: Programul de Master “Calitate, fiabilitate, mentenanţă, risc şi securitate în ingineria electrică (FIAB)” s-a încheiat în 2011.

Actualizat: 16.8.2013, 13:50 | Afișat: 15.8.2013, 9:11