Cursurile postuniversitare “Calitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor complexe”

În cadrul celei mai importante universităţi tehnice din România, Universitatea “Politehnica” din Bucureşti, în coordonarea Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, sunt organizate – la nivel national sub egida şi acreditarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării – Cursurile postuniversitare “Calitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor complexe”.

Iniţiate în 1973 sub coordonarea prof. dr. Vasile M. Cătuneanu – unul dintre creatorii şcolii româneşti de fiabilitate – aceste cursuri au fost actualizate în mod continuu astfel încât să fie în concordanţă cu ultimele realizări şi reglamentări existente pe plan naţional şi internaţional (inclusiv ale Uniunii Europene) în domeniile calităţii şi siguranţei în funcţionare (fiabilităţii, mentenabilităţii şi securităţii).

Aceste cursuri se adresează cursanţilor (ingineri, economişti etc.) cu studii superioare. Cursurile se finalizează prin examene şi printr-un proiect de absolvire axat pe o temă de interes pentru instituţia cursantului, cursanţii urmând a primi Certificate de absolvire eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

IMPORTANT: Pentru desfăşurarea cursurilor este necesară constituirea formaţiei minime de studiu (25 cursanţi) în conformitate cu reglementările din universitate. De menţionat că numărul de locuri alocat acestui program postuniversitar este limitat.

Cursurile postuniversitare “Calitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor complexe” au o durată de 1 an; cele trei convocari cu frecvenţă sunt în perioadele:

  • Convocarea I: februarie (1 săptămână) – cursuri, seminarii, laboratoare
  • Convocarea a II-a: iunie (2 săptămâni) – cursuri, seminarii, laboratoare
  • Convocarea a III-a: septembrie (2 săptămâni) – cursuri, seminarii, laboratoare, examene finalizare, susţinere proiect absolvire

Printre cursurile susţinute în cadrul acestor convocări se numără:

  • Bazele matematice ale calităţii şi siguranţei în funcţionare (prof. dr. ing. Adrian Mihalache)
  • Fundamentele fiabilităţii, mentenabilităţii şi securităţii (prof. dr. ing. Ioan Bacivarov)
  • Asigurarea şi certificarea calităţii (prof. dr. ing. Angelica Bacivarov)
  • Management, legislaţie şi standardizare în calitate şi siguranţă în funcţionare (prof. dr. ing. Sorin Ionescu)

Costul şcolarizării la acest program academic postuniversitar (incluzând înscriere, şcolarizare completă, participare la diferite seminarii internaţionale în domeniu etc.) este de 950 lei/cursant, putând fi achitat în două rate. Amănunte despre modul de achitare a taxei vor fi comunicate la începutul cursurilor.

Coordonatorul acestor cursuri este prof. univ. dr. Ioan C. Bacivarov (Directorul Laboratorului “EUROQUALROM” din Universitatea Politehnica Bucureşti, Catedra Tehnologie Electronică şi Fiabilitate).

NOTĂ: Cursurile postuniversitare de perfecţionare “Calitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor complexe” s-au încheiat în 2008.

Actualizat: 16.8.2013, 13:55 | Afișat: 15.8.2013, 8:50