Despre noi

Colectivul nostru face parte din Departamentul Tehnologie Electronică şi Fiabilitate, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi este format din:

Cadre didactice asociate:

Printre cei care, de-a lungul anilor, au făcut parte din echipa laboratorului EUROQUALROM îi menţionăm (în ordine cronologică) pe:

Activităţile didactice în care sunt implicaţi membrii colectivului nostru constau în:

  • CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    - realizare platforme de laborator şi aplicaţii practice;
    - implementarea unei baze de date MSQL în domeniul calităţii şi fiabilităţii;
    - elaborarea părţilor aplicative de la diverse contracte de cercetare avute de colectiv.

Laboratorul Calitate, Fiabilitate şi Tehnologii Informatice (sala B032) – activităţi didactice (aplicaţii) pentru disciplinele de la ciclurile licenţă (anii 1 şi 4) şi master ICSFET:

Laboratorul Computer-Aided Quality (sala B304) – cercetare ştiinţifică (master ICSFET), elaborare lucrări de diplomă, disertaţie, teze de doctorat:

Echipamente: 20 computere dotate cu procesoare Pentium 4 organizate într-o reţea locală. Comunicaţia la nivel intern se realizează prin switch-uri de 8 – 24 porturi, iar comunicaţia cu exteriorul printr-un server Linux. Alte echipamente: 3 imprimante, 1 scanner, 2 camere video, iar pentru prezentări multimedia: 1 videoproiector + ecran proiecţie, 1 ecran cu cristale lichide + 1 proiector, 1 televizor + 1 video recorder.

Software: sisteme de operare Windows XP şi aplicaţii specifice. În urma proiectului TEMPUS S_JEP 11300-96 au fost achiziţionate programele Matlab, Statistica şi MSQL Server pentru dezvoltare de software aplicativ. Cu Matlab şi Statistica au fost create de-a lungul timpului diverse programe, aplicaţii şi simulări ale unor probleme reale, iar MSQL Server susţine o bază de date folosită în procesele de învăţământ şi de cercetare.

Suportul material este completat de o bibliotecă în care se regăsesc aproximativ 50 de lucrări (cărţi, reviste, proceedings-uri, ghiduri şi manuale de utilizare) şi platforme de laborator pentru disciplinele desfăşurate.

Pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Contact.

Actualizat: 18 septembrie 2019, 12:45