Octavian POPESCU

Octavian POPESCU

Principalele responsabilităţi:

 • Menţinerea în stare funcţională a sălii B032, loc de desfăşurare a laboratoarelor disciplinelor:
  – Programarea calculatoarelor şi Structuri de date şi algoritmi
  – Software pentru birotică
  – Reliability (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine)
 • Întreţinere copiatoare, aparatură audio-video şi alte dispozitive electronice aflate în gestiunea colectivului
 • Tehnoredactare materiale didactice pentru:
  – master Ingineria calităţii şi fiabilităţii
  – disciplinele Programarea calculatoarelor şi Arhitectura sistemelor de calcul
Actualizat: 23.3.2015, 13:17 | Afișat: 12.8.2013, 13:14