Gabriel PETRICĂ

Educaţie şi formare:

2019: doctor în științe, domeniul “Inginerie electronică și telecomunicații”, UPB – SDETTI-B

2000: diploma de studii aprofundate, specializarea “Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii”, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

1998: diploma de licenţă, profil Electronic, specializarea “Electronică aplicată”, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Experienţă profesională:

din 1999: inginer, Departamentul Tehnologie Electronică şi Fiabilitate, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Activităţi şi responsabilităţi principale:

  • Administrator reţea de calculatoare (mentenanţă hardware/software pentru echipamentele de calcul şi periferice, realizarea paginii Web a colectivului);
  • Dezvoltare platforme de laborator şi software didactic pentru discipline predate în ciclurile licenţă şi masterat;
  • Membru în echipele unor proiecte de cercetare desfăşurate în cadrul UPB în perioada 1999-2010.

Competenţe şi aptitudini tehnice:

Peste 20 ani de experienţă în studiul arhitecturilor hardware şi componentelor software ale sistemelor de calcul, perifericelor, reţelelor de calculatoare şi mediului Internet:

  • instalare/administrare sisteme de operare (Windows, Linux) şi reţele de calculatoare;
  • experienţă în programare (C++, Pascal), baze de date (SQL);
  • nivel avansat în utilizarea aplicaţiilor tip Office;
  • creare site-uri Web cu HTML şi PHP.

Alte informaţii:

Contact:

Birou: sala B308 (LEU, corp B, etaj 3)
E-mail: gabriel . petrica _at_ upb . ro

Actualizat: 18.11.2021, 13:23 | Afișat: 9.8.2013, 19:19