Angelica BACIVAROV

DOMENII DE INTERES:
– Realizarea de sisteme tolerante la defectari
– Modelarea, evaluarea fiabilitatii si securitatii sistemelor hardware si software
– Testarea automata a sistemelor electronice,
– Statistica industriala, Controlul statistic al proceselor

Aceste domenii s-au cristalizat in activitatea didactica si stiintifica desfasurate pe o perioada de 35 ani in Universitatea Politehnica Bucuresti si au fost confirmate prin activitatea desfasurata intr-un numar de stagii scurte de specializare sau cercetare, sau ca profesor invitat la un numar de universitati din Europa. Pot fi notate principalele rezultate:
– Teza de doctorat, Sisteme digitale tolerante la defectari (1980) , prima teza de doctorat care abordeaza problematica implementarii si evaluarii sistemelor electronice tolerante la defectari.
– Prima monografie publicata care trateaza tematica sistemelor tolerante la defectari,
V. Catuneanu, Angelica Beatrice Bacivarov, Structuri electronice de inalta fiabilitate. Toleranta de defectari, Editura Militara, Bucuresti, 1989, 281 pagini.

DOMENII DE COMPETENTA:
Modelarea fiabilitatii, Fiabilitatea sistemelor software, Statistica industriala, Controlul statistic al proceselor, Testare automata, Arhitecturi tolerante la defectari, Informatica

EDUCATIE SI FORMARE:
– Doctor inginer, specialitatea Electronica, Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, Facultatea de Electronica si Tc, Bucuresti, 1980
– Inginer, specialitatea Electronica aplicata, Univ. Politehnica, Bucuresti, 1971
– Bacalaureat, Liceul “George Bacovia” din Bacau (Colegiul National “Ferdinand I”), 1966

ACTIVITATE PROFESIONALA:

ACTIVITATE DIDACTICA
FUNCTII DIDACTICE:
1998 pana in prezent: Profesor universitar, Universitatea “Politehnica” Bucuresti
1990-1998 – Conferentiar, Universitatea “Politehnica” Bucuresti
1981-1990 – Sef de lucrari, Universitatea “Politehnica” Bucuresti
1971-1981: Asistent, Universitatea “Politehnica” Bucuresti

PROFESOR VIZITATOR/BURSE DE CERCETARE:
Stagii de specializare/cercetare in domeniul sigurantei in functionare (fiabilitate, diagnoza tehnica) la:
– Institut National Polytechnique Grenoble, Franta (la laboratorul TIMA, grupul Quality of Complex Integrated Systems, cate o luna in 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2002 si 2004, 2005
– ENSAM Paris, Franta (cate 2 saptamani la laboratorul CPN in 1997 si 1998)
– ISTIA Angers, Franta , Departement Qualite-Fiabilite (3 saptamani in 2000, 2001 si 2003)
– University of Paisley, Scotland, Marea Britanie la Quality Center (3 saptamani in 1999)
– COREP – Politechnica di Torino, Italia (2 saptamani in 1999)
– Univesity Alberta, Lisbon, Portugalia la Quality Of Management Group (2 saptamani in 1997 si 1998)
– University ERASMUS Rotterdam, Olanda, (2 saptamani in 2001 si 2006)

CURSURI UNIVERSITARE DEZVOLTATE:
– Sisteme tolerante la defectari
– Fiabilitatea dispozitivelor semiconductoare. Moduri si mecanisme de defectare
– Arhitectura sistemelor de calcul pentru multimedia
– Diagnoza defectelor si proiectarea pentru testabilitate
– Informatica
– Arhitecturi tolerante la defecte
– Diagnoza defectelor si proiectarea pentru testabilitate

PROGRAME DE MASTERE/ CURSURI POSTUNIVERSITARE DEZVOLTATE:
– Ingineria calitatii si fiabilitatii – studii de master in Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
– Fiabilitatea si mentenabilitatea sistemelor – cursuri postuniversitare

CONDUCERE DE TEZE, PROIECTE SI LUCRARI FINALE:
– Conducere lucrari de dizertatie (din 1997): 65
– Conducere de proiecte de diploma si lucrari de licenta (din 1973): peste 150

ACTIVITATE DE CERCETARE:

PROIECTE DE CERCETARE:
GRANTURI OBTINUTE CA DIRECTOR DE PROIECT DIN DIVERSE SURSE:
– 2004-2006 Grant CNCSIS tip A cu tema: ARHITECTURI TOLERANTE LA DEFECTARI: SOLUTII PENTRU MICRO SI NANO TEHNOLOGII
– 2001-2003 Grant CNCSIS tip A cu tema: MODELE SI TEHNICI SOFTWARE PENTRU DIAGNOZA DEFECTELOR IN SISTEMELE DIGITALE (MEDIAS)
– 1994-1996 Contract de cercetare stiintifica MCT – cod X053.2/1994, U.P.B. – Technische Universität München. RELIABILITY OF MULTISENSOR SYSTEMS
– 1991-1992 , contractul de cercetare stiintifica 16-91-4, U.P.B., Ministerul Invatamantului si Stiintei, CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA TOLERANTEI LA DEFECTARI
– 1994-1995 Contract de cercetare stiintifica nr. 16-94-2, , U.P.B.-EUROTEST S.A. CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UNOR CATEGORII DE STRES ASUPRA FIABILITATII COMPONENTELOR ELECTRONICE. MODELE, EXPERIMENTARI, NOI ABORDARI TEORETICE
– 1989-1990 Contract de cercetare stiintifica nr. 12-9-19/1989, (), I.P.Bucuresti – Institutul de Cercetari pentru Componente Electronice CERCETARI PRIVIND FIABILITATEA DISPOZITIVELOR SEMICONDUCTOARE

PARTICIPARI LA ALTE GRANTURI/PROGRAME:
– EUROQUALROM-European Education in Quality for Romania TEMPUS-PHARE S_JEP-11300 (16 parteneri universitari din 7 tari membre UE: Franta, Marea Britanie, Italia, Olanda, Spania, Portugalia si 4 universitati din Romania), 1996-1999, administrator al programului
– 2002-2004, ELENCA-IMPLEMENTAREA UNEI SOLUTII E-LEARNING PENTRU CALITATE CU SQL, grant CNCSIS tip A, director de program
– Metode inovative in validarea si cresterea fiabilitatii sistemelor tehnice complexe (MEFISTO), U.P.B.-ANSTI, temaB4/1999, tema A4/2000, tema A4/2001
– Tehnici inovative de monitorizare a calitatii si fiabilitatii sistemelor electronice complexe prin injectia defectelor, contractul de cercetare stiintifica nr.836, U.P.B-MCT tema B 7/1997, tema A 19/1998
– Produse informatice pentru analiza fiabilitatii si mentenabilitatii sistemelor complexe, cu aplicatii la industria electronica. contractul de cercetare stiintifica nr.836, U.P.B-MCT, tema B 52/1996, tema A94/1997, tema A97/1998

LUCRARI PUBLICATE, CONTRIBUTII:
– Autor de: 10 carti, 78 articole, 64 comunicari la diferite conferinte si sesiuni stiintifice nationale sau internationale.
– In fiecare din aceste lucrari au fost aduse contributii vizand intre altele:
– dezvoltarea unor metode originale de analiza sau optimizare a sigurantei in functionare a sistemelor de mare raspundere functionala,
– dezvoltarea de noi modele pentru evaluarea fiabilitatii software-ului
– rezolvarea problemelor de sincronizare in implementarea structurilor redundante statice
– implementarea si analiza unor structuri reconfigurabile la aparitia defectelor
– generarea automata a testelor de diagnoza pentru circuitele electronice

RECUNOASTERE LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL:
– Premii si distinctii academice obtinute: Distinctia Ministerului Educatiei Nationale pentru activitate didactica si stiintifica (1987)
– Membru Consiliului Editorial al revistei Asigurarea Calitatii – Quality Assurance, ISSN 1223-5410, Editura Tehnica
– expert CNCSIS din 2002, membru comisii avizare receptie pentru contracte cercetare MCT/ANSTI elaborate de ITC, IPA, ICPE, INMB in perioada 1986-1997
– Presedinte al comitetului tehnic de standardizare CT 328 “Echipamente de birou”
– Referent stiintific în comisii de sustinere a tezei de doctorat (la Universitatea Bucuresti, Universitatea „Politehnica” din Bucuresti, Academia de Studii Economice Bucuresti, Universitatea „Politehnica” din Timisoara)
– Membru în comitete stiintifice de program la conferinte nationale / internationale: The 10th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, sept 2006, The International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages (din 2002 in fiecare an), The IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics A&QT-R 2002 (THETA 13), May 23 – 25, 2002, Cluj-Napoca, Romania s.a.

LUCRARI PUBLICATE (Lista Selectiva)

CARTI:
1. V. Catuneanu, A.B. Bacivarov, Structuri electronice de inalta fiabilitate. Toleranta de defectari, Editura Militara, Bucuresti, 1989, 281 pagini
2. I.C. Bacivarov, Angelica Beatrice Bacivarov, T. Tiplica, Ingineria calitatii. Tipografia Universitatii « Politehnica » din Bucuresti, 1998
3. I.C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, A. Mihalache, 2003, Controlul statistic al coformitatii si fiabiltatii produselor, Editura ELECTRONICA 2000, Bucuresti, 181 pagini, ISBN 973-99878-6-9
4. Angelica Bacivarov, I.C. Bacivarov, A. Mihalache, 2003, Fiabilitatea si mentenabilitatea sistemlor electronice, Editura ELECTRONICA 2000, Bucuresti, 140 pagini, ISBN 973-99878-7-7
5. Ioan C. Bacivarov, Alain Barreau, Angelica Bacivarov, A. Mihalache, 2004, Calitate, Fiabilitate, Mentenabilitate. Aplicatii, Matrix, Bucuresti, 236 pagini
6. Bacivarov, Angelica Bacivarov, A. Mihalache, Controlul statistic al conformitatii si fiabiltatii, Editura Electronica 2000, Bucuresti, 2005, 180 p, ISBN 973-99878-6-9
7. Angelica Bacivarov, I. Bacivarov, A. Mihalache, Fiabilitatea si mentenabiltatea sistemelor complexe, Editura Electronica 2000, Bucuresti, 2005, 141p., ISBN 973-99878-7-7

ARTICOLE:

 • Angelica Bacivarov, Gabriel Petrică, “Reliability Modeling of a Complex System Considering Human Factor”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 115-120
 • Ioan C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, “Un proiect de cercetare interdisciplinar în domeniul siguranţei în funcţionare a sistemelor socio-tehnice reziliente”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 128-136
 • C. Ciuchi, Angelica Bacivarov, Ioan C. Bacivarov, G. Petrică, “Decisional Strategies and Algorithms”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 159-163
 • Ioan C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, Fabrice Guerin, “Reliability of Optical Communication Systems. On Transmission Quality Evaluation”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 164-168
 • Florentina Linca, Angelica Bacivarov, Ioan C. Bacivarov, “Risk Management in Complex High Functional Importance Systems”, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 11th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2008, MEDIAREX, 2008, ISSN 1842-3566, pg. 280-288
 • Florentina Linca, Ioan C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, “Analiza riscului in sistemele tehnice complexe”, revista “Asigurarea Calitatii” nr. 53/2008
 • I.C. BACIVAROV, Angelica Bacivarov, Asupra fiabilitatii retelelor de telecomunicatii ISDN, in Asigurarea calitatii – Quality Assurance, ISSN 1224-5410, vol.XIII (2007), no. 49, pag. 18-25
 • Angelica-Beatrice Bacivarov, A Soft-Error Tolerance for Submicron Circuits, Quality Assurance, ISSN 1224-5410, vol.XIII (2007) no. 51 / July – September 2007, pp. 24-30
 • Angelica Bacivarov, Fault tolerant techniques for integrated circuits in submicron and nanotechnologies, Proc. SPIE 6635, 66350B (2007)
 • Fl. Babus, A. Kobi, Th. Tiplica, I. Bacivarov, Angelica Bacivarov, Control charts for Non-Gaussian distributions Proc. SPIE Vol. 6635, 66350I (May. 8, 2007)
 • Angelica Bacivarov, Boundary-Scan Design for Testability Techniques, in Proc. of the 13th International Symposium For Design And Technology Of Electronic Modules, ISBN 978-973-713-188-1, pp. 17-22
 • I.C. BACIVAROV, Angelica BACIVAROV, O metoda de analiza a fiabilitatii retelelor digitale de telecomunicatii cu integrarea serviciilor in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 10th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2006, MEDIAREX, 2006, ISSN 1842-3566, pag. 339-346
 • I.C. BACIVAROV, Angelica BACIVAROV, On the Analysis of Strategic Alliances, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 10th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2006, MEDIAREX, 2006, ISSN 1842-3566, pag. 381-389
 • Angelica BACIVAROV, Fault Tolerant Techniques in Submicron Logic Circuits, in QUALITY and DEPENDABILITY – Proceedings of the 10th IEEE International Conference in Quality and Dependability, Sinaia, 2006, MEDIAREX, 2006, ISSN 1842-3566, pag. 281-287
 • I. C. BACIVAROV, Angelica BACIVAROV, Aliantele strategice, instrument de crestere a competitivitatii, in Asigurarea Calitatii-Quality Assurance, ISSN 1223-5410, vol.XII (2006), no.47, pag.25-32
 • F. DUMITRASCU, I. C. BACIVAROV, Angelica BACIVAROV, Sisteme si retele digitale integrate SoC si NoC: conceptie,performante, calitate, in Asigurarea calitatii-Quality Assurance, ISSN 1223-5410, vol.XII(2006), no.48, pag.21-29
 • Angelica Bacivarov, On Reliability of Submicron and Nanoelectronic Devices, in Proceedings of SPIE, Advanced Topics on Optoelectronics Microelectronics and Nanotechnologies II, vol. 5972, ISBN 0-8194-5991-7, p. 302-307, (pp597219-1÷ 6), Aug 2005
 • Angelica Bacivarov, Interwoven Redundancy in Submicron Electronic Circuits, in Proceedings of The 11th International Symposium for Design And Technology of Electronic Modules-September 22-25, 2005, Cluj-Napoca ROMANIA, pp. 36-40, ISBN 973-713-063-4
 • Angelica Bacivarov, On Boundary-Scan Testing, in Asigurea calitatii, numarul 40, Octombrie-Decembrie 2004 Anul X, ISSN 1224 – 5410
 • Angelica Bacivarov, On Reliability of Submicron Integrated Circuits, in Proceedings of the 9th International Conference on Quality and Dependability, Mediarex 21, Bucharest, 2004, pp. 103-107, ISBN 973-85626-8-6
 • Angelica Bacivarov, On Reliability Testing, in Asigurarea Calitatii-Quality Assurance, vol.10, no.40, pp.11-16, ISSN 1224-5410
 • Angelica Bacivarov, On Design for Testability. in Proceedings of The 10th International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, Sept.23-26. Bucharest, Romania, pp. 110-114, ISBN 973-9463-83-5
 • Angelica Bacivarov, C. Ciuchi, G. Petrica, 2002, CAVLIQ – Virtual Library in Quality Field. New Developments, in Proceedings of the 8th International in Conference in Quality and Dependability-CCF2002, Sinaia, Romania, pp 279-283, Edit MEDIAREX 21, ISBN 973-85626-0-0
 • Al. Mihalache, I.C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, 2002, Un site pour l’analyse des systemes informatiques, in Asigurarea Calitatii, Editura Tehnica, vol.VIII, nr,29, pp 9-17
 • Angelica Bacivarov, I. C. Bacivarov, I. Nastac, 2001, Connectionist Systems: A new Direction for Predictable Quality in Proceedings of Symposium of Education and Research “30 Years of Electronics Technology and Reliability Department Experience”, November 24, Bucharest, pp 49-55
 • Angelica Bacivarov, C. Ciuchi, G. Petrica, 2001, CAVLIQ – A Computer Aided Virtual Library in Quality Field, in Symposium of Education and Research “30 Years of Electronics Technology and Reliability Department Experience” Proceedings, November 24,2001, Bucharest, pp 44-49
 • I. C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, Al. Mihalache, 2001, Analyse de la Fiabilite des Systemes Informatique, in Conference Proceedings The 1st International Conference European Dimension in Quality Assurance, Iasi, Edit.Economica, ISBN 973-590-581-7
 • I. C. Bacivarov, A. Barreau, L. Balme, Angelica Bacivarov, A. Kobi, 2001, Reliability Analysis and Optimization of Optical Communication System Based on a Phisical Approach, in Conference Proceedings of 1st International Conference “European Dimension in Quality Assurance”- EDQA ’01 , Iasi, Edit. Economica., ISBN 973-590-581-7, pp107-113
 • I. C. Bacivarov, A. Barreau, L. Balme, Angelica Bacivarov, 2001, A. Kobi, A New Method for Reliability Analysis of Optical Communication System, in Conference Proceedings SIITME ’01, Bucharest, September 20-23, pp30-34
 • Al. Mihalache, Angelica Bacivarov, I. C. Bacivarov, 2001, Software Reliability Analysis – An Application, in Conference Proceedings SIITME ’01, Bucharest, September 20-23, pp 159-169
 • Angelica Bacivarov, 2001, Asupra testarii sistemelor digitale, in Asigurarea Calitatii, Editura Tehnica, vol.VII, nr.28, pp 4-11 ISSN 1224-5410
 • I. C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, I. D. Nastac, 2000, Asupra evaluarii fiabilitatii unor retele neuronale, in Revista Calitatea, vol. I, octombrie, pp.70-73
 • I. C. Bacivarov, L. Balme, Angelica Bacivarov, A. Kobi, 2000, New Reliability Indices for Laser Communications Systems, in Advances in Quality, Reliability and Maintainability, in Proceedings of the 7th International Conference on Quality, Reliability and Maintainability, CCF 2000, Sinaia, 27-29 sept., p 45-50
 • I. C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, A. Barreau, L. Balme, Michele Cano, A. Goncalves, A. Wielle, nov.2000, Euroqualrom – An European Educational Network in Quality, in Amplifying Quality Networks, in Proceedings of Millenium International Quality Conference, Jerusalem, Israel, pp 56-61
 • Angelica Bacivarov, I.C. Bacivarov, 1999, Asupra modelarii cresterii fiabilitatii, in Asigurarea calitatii, vol. V, nr 19, Editura Tehnica, pp7-10
 • Angelica Bacivarov, I. C. Bacivarov, I. Nastac, 1999, Learning and Problem Solving with Connectionist Systems, in Proceedings CAIM, Pitesti, pp. 73 – 81
 • I. C. Bacivarov, A. Barreau, Angelica Bacivarov, M. Florea, 1999, An investigation on the reliability of optoelectronic devices, in Asigurarea calitatii, Editura Tehnica, nr 19, pp. 20-24
 • I. C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, I. Nastac, 1999, Asupra tolerantei la defectari in sistemele conexioniste, in Asigurarea calitatii, Editura Tehnica, vol.V, nr. 19, pp. 24-28
 • Angelica Bacivarov, I. C. Bacivarov, I. Nastac, 1999, Learning and Problem Solving with Connectionist Systems, in University “Politehnica” of Bucharest Scientific Bulletin. Series C: Electrical Engineering, vol.61, no. 1-2, pp. 139-152
 • Angelica Bacivarov, I. C. Bacivarov, 1999, Connectionist Systems. A New Direction for Quality Prediction, in Quality Management, Assurance and Education. European Dimensions, Inforec, Bucharest, pp. 87-96
 • Angelica Bacivarov, I. Nastac, 1999, Aspect Concerning the Tolerance of the Connectionist Models Deficiency, in Optimum Q, vol. IX, no. 2-3-4, pp.19-25, ISSN 1220-6598
 • I. C. Bacivarov, Angelica Bacivarov, 1998, Asupra metodelor Taguchi, in volumul A V-a Conferinta Internationala de Calitate, Fiabilitate si Mentenabilitate, Sinaia, pp. 128-134
 • Angelica Bacivarov, I. C. Bacivarov, I. Nastac, U. Wiener, 1998, Non-conventional Mathematical Method for Modeling Technical Systems and Controllers, Proceedings of the 6th International Conference on Applied and Industrial Mathematics, Pitesti, Romania, pp. 87-93
 • Angelica Beatrice Bacivarov, I. C. Bacivarov, Asigurarea si certificarea calitatii software-ului pe baza ISO 9001 in Asigurarea calitatii, vol.4 (1998), nr.14, pp. 3-8

ALTE DATE:
Abilitati comunicationale, manageriale, Abordare interdisciplinara.
Limbi straine cunoscute: engleza, franceza
Permis de conducere categoria B
Casatorita, 2 copii

Contact:

Prof. dr. ing. Angelica BACIVAROV
Birou: sala A211 (LEU, corp A, etaj 2)
E-mail: angelica_bacivarov _at_ yahoo.com
Web: www.euroqual.pub.ro/angelica-bacivarov

Actualizat: 18.4.2020, 12:19 | Afișat: 9.8.2013, 19:13