Standardizare şi legislaţie în calitate şi siguranţă în funcţionare

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 2 Standardizare şi legislaţie în calitate şi siguranţă în funcţionare 1 1 3 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: dr. mat. Luminiţa COPACI

Obiectivele disciplinei:
– pentru curs: Prezentarea conceptelor fundamentale şi a standardelor în vigoare privind asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii
– pentru aplicaţii: Parcurgerea documentelor necesare certificării, cu aplicaţii în domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor

Competenţe specifice:
– Crearea abilităţilor de a înţelege şi aplica cerinţele normativelor în domeniul certificării sistemelor de management al calităţii şi securităţii

2. Evaluare

– aprecierea activităţii din cursul semestrului: 20%
– lucrare de verificare, teme de casă: 40%
– examen final (scris): 40%.

3. Conţinutul cursului

1. Standardizare şi legislaţie. Consideraţii generale.
1.1. Legislaţie. Concept, categorii de legi, reglementări.
1.2. Prevederi administrative
1.3. Noţiuni generale despre standarde şi standardizare
1.4. Standarde, reguli, ghiduri, specificaţii
1.5. Standarde profesionale. Conceptul de standardizare în inginerie.

2. Standardizarea: instrument managerial pentru construirea calităţii la nivel de organizaţie
2.1. Relaţia calitate – standardizare
2.2. Standardizarea – parte a strategiei firmei. Obiective, domenii de aplicare.
2.3. Organismele naţionale/internaţionale implicate în activitatea de standardizare
2.4. Organizaţia cu atribuţii în domeniul standardizării: misiune şi mediu de operare
2.5. Cerinţele pentru standarde cu aplicabilitate globală în domeniul tehnologiei IT&C
2.6. Standarde legate de cerinţele esenţiale ale Directivelor UE. Standardele europene.
2.7. Standarde de compatibilitate
2.8. Implicarea sectoarelor economice în procesul de evoluţie a standardelor
2.9. Standardizarea la nivel de organizaţie
2.10. Reguli de introducere a standardizării în cadrul firmelor. Costurile standardizării la nivel de organizaţie.
2.11. Sinergiile dintre standardizare şi funcţiile firmei

3. Standarde referenţiale pentru controlul si asigurarea calităţii şi fiabilităţii produselor
3.1. Standardele din seria MIL STD. Tipuri, modalităţi de aplicare.
3.2. Controlul statistic prin atribute. MIL-STD-105.
3.3. Standarde de calitate pentru componente electronice. MIL-STD-202
3.4. Cerinţe pentru controlul electromagnetic al interferenţelor. MIL-STD 461.
3.5. Teste pentru verificarea efectului mediului asupra echipamentelor. MIL-STD-810.
3.6. Securitatea sistemelor. MIL-STD-882.
3.7. Definirea termenilor în fiabilitate şi mentenabilitate. MIL-STD-721C.
3.8. Modelarea fiabilităţii şi predicţii. MIL-STD-756B.
3.9. Standarde naţionale şi europene în domeniul siguranţei în funcţionare

4. Standarde referenţiale pentru certificarea managementului calităţii şi a securităţii
4.1. Standarde pentru certificare de sistem
4.2. Familia standardelor ISO 9001
4.3. Management de mediu (ISO 14001)
4.4. Siguranţa alimentului (ISO 22000)
4.5. Securitate ocupaţională (OHSAS 18001)
4.6. Securitatea informaţiei (ISO 27001)
4.7. Responsabilitate socială (SA 8000)
4.8. Sistem de management integrat Calitate-Mediu-OHSAS-SMSI
4.9. Reglementări privind certificarea produselor la nivel european
4.10. Reglementări naţionale în domeniul certificării produselor. Marca SR.
4.11. Standarde pentru certificare de produse. Marcajul CE.

Bibliografie:

1. Colecţia revistei Standardizarea, MT Press
2. Sisteme de management al calităţii în întreprinderile mici şi mijlocii. Ghid pentru adoptarea standardului ISO 9001:2000.
3. Colecţia revistei Calitatea – acces la succes, ISSN 1582-2559
4. Colecţia revistei Asigurarea Calităţii – Quality Assurance, ISSN 1224-5410

4. Conţinutul laboratorului/proiectului

1. Standardizare şi legislaţie. Standarde profesionale.
2. Standardizarea: instrument managerial pentru construirea calităţii la nivel de organizaţie. Costurile standardizării la nivel de organizaţie. Reguli de introducere a standardizării în cadrul firmelor.
3. Standarde referenţiale pentru controlul şi asigurarea calităţii şi fiabilităţii produselor
4. Standarde referenţiale pentru certificarea managementului calităţii şi a securităţii

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 3.2.2019, 11:51 | Afișat: 7.10.2014, 11:41