Cursuri

Cursurile susţinute de cadrele didactice din colectivul EUROQUALROM se adresează:

Anul 1 licenţă

Anul 3 licenţă

Anul 4 licenţă

Anul 1 master Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii (ICSFET)

Anul 2 master Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii (ICSFET)

Anul 2 master MSR


Cursuri încheiate

Alte cursuri susţinute de cadrele didactice din colectivul EUROQUALROM

Cursuri adresate studenţilor de la ciclul licenţă

UTILIZAREA CALCULATOARELOR. SERVICII INTERNET / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
Curs încheiat în 2005.

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL (ASC) (Colegiul Universitar Tehnic nr. 2) / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
Curs încheiat în 2007.

MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE (MCT) / Prof. dr. Adrian MIHALACHE
Curs încheiat în 2007.

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTĂRI (STD) / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
Curs încheiat în 2008.

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL MULTIMEDIA (ASCM) / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
Curs încheiat în 2008.

PROIECTAREA STATISTICĂ A SISTEMELOR ELECTRONICE (PSSE) / Prof. dr. Adrian MIHALACHE
Curs încheiat în 2008.

CALITATEA ŞI FIABILITATEA ECHIPAMENTELOR RADIO (CFER) / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
Curs încheiat în 2009.

FIABILITATEA DISPOZITIVELOR ŞI SISTEMELOR MICROELECTRONICE (FDSM) / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
Curs încheiat în 2009.

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE (IMCSF) – facultativ / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
Curs încheiat în 2009.

Cursuri la programe postuniversitare (studii aprofundate, master sau cursuri de perfecţionare)

Programul de Studii aprofundate / Master postuniversitar Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii (ICF), durata: 1,5 ani (3 semestre).
Cursuri încheiate în 2011.

 • MODELAREA STOCASTICĂ ŞI STATISTICĂ APLICATĂ / Prof. dr. Adrian MIHALACHE
 • TEHNICI AVANSATE ÎN FIABILITATEA ŞI MENTENABILITATEA SISTEMELOR / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
 • ARHITECTURI TOLERANTE LA DEFECTĂRI / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
 • PRELUCRAREA DATELOR CU MATLAB / Conf. dr. Iulian NĂSTAC
 • ASIGURAREA ŞI CERTIFICAREA CALITĂŢII ŞI FIABILITĂŢII / Prof. dr. Ioan BACIVAROV
 • DIAGNOZA DEFECTELOR ŞI PROIECTAREA PENTRU TESTABILITATE / Prof. dr. Angelica BACIVAROV

Programul de Master postuniversitar Calitate, fiabilitate, mentenanţă, risc şi securitate în ingineria electrică (FIAB), durata: 2 ani (4 semestre).
Cursuri încheiate în 2011.

 • SISTEME TOLERANTE LA DEFECTĂRI / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
 • FIZICA DEFECTELOR ŞI TEORIA DEGRADĂRII COMPONENTELOR ŞI SISTEMELOR / Prof. dr. Ioan BACIVAROV

Cursurile postuniversitare de perfecţionare Calitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor complexe, durata: 9 luni (180 ore).
Cursuri încheiate în 2008.

 • BAZELE MATEMATICE ALE CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE / Prof. dr. Adrian MIHALACHE
 • FUNDAMENTELE FIABILITĂŢII, MENTENABILITĂŢII ŞI SECURITĂŢII / Prof. dr. Angelica BACIVAROV
 • ASIGURAREA ŞI CERTIFICAREA CALITĂŢII / Prof. dr. Ioan BACIVAROV

Programul postuniversitar Dimensiuni Europene în Asigurarea Calităţii în colaborare cu Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Centrul de Educaţie şi Formare Continuă.
Cursuri desfăşurate în perioada: mai-iulie 2001

Actualizat: 3 octombrie 2018, 14:49