Workshop “Abordări moderne în ingineria, managementul şi asigurarea calităţii şi educaţia pentru calitate. Dimensiuni europene”

Bucureşti, 12-15 mai 1998

EuroqualromÎn cadrul Proiectului European Structural Educational Comun PHARE–TEMPUS S_JEP-11300 “EUROQUALROM” au fost organizate la Bucureşti în perioada 12-15 mai 1998 workshop-ul/cursurile intensive având ca problematică generală ,,Abordări moderne în ingineria, managementul şi asigurarea calităţii. Dimensiuni europene.” După cum este cunoscut, proiectul european educational ,,EUROQUALROM” este dezvoltat în cadrul programului european TEMPUS – PHARE pentru o perioadă de 3 ani (1996-1999) şi la el participă parteneri cu realizări de marca în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare, în principal din mediul universitar; interfaţa cu sfera industriei şi a serviciilor este asigurată prin intermediul principalelor organizaţii non-guvernamentale româneşti în domeniul asigurării şi managementului calităţii, incluzand Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC).

Poster Tempus Workshop 1998Dacă ne referim la universităţile autohtone, trebuie menţionată participarea principalelor universităţi româneşti din domeniul tehnic (Universitatea Politehnica Bucureşti – Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii – care este atât coordonatorul, cât şi contractorul proiectului şi Facultatea de Energetică, ambele facultăţi având realizări notabile în sfera ingineriei şi asigurării calităţii şi fiabilităţii) şi din cel economic (Academia de Studii Economice Bucureşti, care are, de asemenea, contribuţii importante în domeniul controlului şi managementului calităţii), precum şi a altor două universităţi tehnice care s-au dezvoltat în ultimii ani în acest domeniu, respectiv universităţile din Oradea şi Piteşti.

Dintre Universităţile vest-europene de prestigiu participante la proiectul TEMPUS S_JEP-11300 ,,EUROQUALROM” menţionăm Institutul Naţional Politehnic din Grenoble (Franţa), coordonatorul programului educaţional european în domeniul calităţii sistemelor integrate complexe – EPIQCS, Universitatea din Pireu (Grecia), coordonatorul programului educaţional european în domeniul Managementului Total al Calităţii – EMPTQM, Institutul pentru Managementul Strategic al Calităţii din cadrul Universităţii Erasmus din Rotterdam (Olanda), precum şi universităţile din Angers şi Paris – ENSAM (Franţa), Barcelona (Spania), Lisabona (Portugalia), Paisley (Marea Britanie), COREP – Torino (Italia) – toate având programe didactice şi de cercetare remarcabile în domeniul calităţii.

Comunicările ştiinţifice urmează a fi susţinute de către profesori din universităţile Uniunii Europene (UE) participante la proiectul TEMPUS–PHARE S_JEP-11300 ,,EUROQUALROM”, recunoscuţi experţi internaţionali în domeniul ingineriei, managementului şi asigurării calităţii şi fiabilităţii, între care menţionăm pe: prof.dr. Louis Balme, responsabilul colectivului ,,Calitatea sistemelor complexe” de la TIMA din cadrul Institut National Polytechnique de Grenoble şi Secretarul General al Programului European în domeniul Sistemelor Integrate Complexe (programul EPIQCS), prof.dr. Kostas Dervitsiotis, de la Universitatea din Pireu, directorul Masterului European in Managementul Total al Calităţii (programul EMPTQM), prof.dr. Ton van der Wiele, director al Strategic Quality Management Institut din cadrul Erasmus Universiteit Rotterdam şi editorul European Total Quality Management Directory, prof.dr. Alain Barreau, vice-preşedinte al Universităţii din Angers şi responsabilul Departamentului Calitate-Fiabilitate de la Institut des Sciences & Tehniques de l’Ingenieur d’Angers, precum şi profesorii Bernard Dumon şi Fabrice Guerin de la aceeaşi universitate, prof. Rémy Gautier, responsabilul Masterului în Managementul Calităţii de la ENSAM Paris, prof.dr. Amilcar Goncalves, şeful Departamentului Organizare şi Management şi prof.dr. Cristina Mendonca de la Universidade Aberta Lisabona, dr. Michele Patrissi, director al COREP – Politehnica di Torino, prof. dr. Michele Cano şi dr. Donna MacMillan de la Quality Centre – University of Paisley.

De menţionat că tematica comunicărilor propuse de către universitarii UE pentru a fi prezentate în cadrul acestor seminarii îmbracă o problematică largă, ce include între altele:
– TQM în context internaţional
– Implementarea calităţii în învăţământul superior
– Abordări moderne în managementul calităţii

În acest an, conform strategiei proiectului, se va da o mai mare amploare participării la aceste reuniuni ştiinţifice a specialiştilor români, tocmai în ideea asigurării acelui schimb de idei benefic unei mai bune cunoaşteri reciproce şi adoptării celor mai nimerite strategii în domeniul calităţii. De aceea, profesori din universităţile româneşti, ca şi alţi specialişti români din organizaţiile participante la proiect (inclusiv membrii SRAC), au fost invitaţi să-şi expună punctele de vedere privind strategiile optimale în domeniul asigurării, managementului şi ingineriei calităţii, precum şi în domeniul educaţiei şi formării în acest domeniu esenţial pentru integrarea României în structurile europene. În acest an tematica workshop-ului a fost orientată, în principal, spre analiza educaţiei şi instruirii în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare, privită în context european.

Considerăm că participarea SRAC la acest prestigios program internaţional TEMPUS S_JEP-11300 este un prilej pentru întreprinderile, firmele şi organizaţiile sale componente să cunoască în mod nemijlocit – prin intermediul unor reprezentanţi ai unor universităţi vest-europene de prestigiu – metode moderne în domeniul asigurării, managementului şi ingineriei calităţii, cât şi abordări moderne în domeniul educaţiei şi formării în domeniul calităţii (abordări asistate de calculator, instruire la distanţă etc.).

Programul acestui workshop:

Tuesday 12 May 1998

9,00 – 10,00 Opening Session

Opening Address
Prof. Ioan C. BACIVAROV, Coordinator TEMPUS S_JEP-11300-96 « EUROQUALROM »
TEMPUS Programme «EUROQUALROM» – A Basic Support for the Development of Romanian Higher Education in Quality Field at European Level

Welcome Messages
Prof. Teodor LEUCA, Vice-Rector, University of Oradea, Romania

Message of EU Partners
Prof. Alain BARREAU, Vice-President de l’Universite d’Angers, Responsable du Departement Qualite et Surete de Fonctionnement, ISTIA, Angers, France

10,00 –13,00
Prof. Amilcar GOLCALVES, CENEGE, Universidade Aberta, Lisbon, Portugal
Project Quality Management

Prof. Ton van der WIELE – Strategic Quality Management Institute, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands
How to Use ISO 9000 as Tool for Organisational Change

Tuesday 12 May 1998

14,00 – 19,00
Prof. Bernard DUMON, Prof. Alain BARREAU – ISTIA, Angers, France
Application de l’analyse fonctionnelle et de l’AMDEC à la conception et à la maîtrise des risques d’un téléphone portable

Prof. Fabrice GUERIN, Dr. Mihaela MARES – ISTIA, Angers, France
Application des réseaux de Petri et de la méthode FORM-SORM à la sûreté de fonctionnement du pantographe du TGV

Prof. Maria Cristina MENDONCA, DOGE, Universidade Aberta, Lisbon, Portugal
Quality Approaches to Higher Education

Prof. Louis BALME– EPIQCS-TIMA, Institut National Polytechnique de Grenoble, France
Honshin Management

Wednesday 13 May 1998

8,00 – 12,00
Prof. Ton van der WIELE – Strategic Quality Management Institute, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands
Self-Assessment against Quality Award Models can Lead to Business Performance Improvement

Prof. Michele CANO – Quality Center, University of Paisley, United Kingdom
Quality Management Education by Distance Learning: Issues and Experiences of the University of Paisley

Dr. Donna McMILLAN – Quality Center, University of Paisley, United Kingdom
New Techniques in Quality Assurance in Higher Education in the United Kingdom

Prof. Leonidas CHYTIRIS, University of Piraeus, Greece
Quality of Service – A New Approach

Wednesday 13 May 1998

13,00 – 17,00
Special Session: Quality Assurance, Management and Education: Romanian Organizations Points of View

Prof. Tudor BARON, Prof. Emilia TITAN, Dr. V. POPA, Academy for Economic Studies Bucharest
Quality Assurance System at RESCOPA

Prof. Ioan HOHAN, Eng. Cristina MUSAT, FIATEST-Quality Systems Bucharest
Expansion of Training in Quality Field at FIATEST Quality Systems

Dr. Dan STOICHITOIU, Romanian Society for Quality Assurance
Quality Assurance and Certification in Romania

Eng. Dorin ALDESCU, ALCATEL Network Systems Romania, Timisoara
Quality Assurance Policy at ALCATEL Network Systems Romania

Prof. Ioan C. BACIVAROV, Prof. Paul STERIAN, University POLITEHNICA Bucharest,
Quality Assuranceand Certification in Romanian Higher Education

Prof. Emil SOFRON, Prof. Gheorghe SECARA, University of Pitesti, Prof. Ioan BACIVAROV, University POLITEHNICA Bucharest
The impact of TEMPUS S_JEP 11300 “EUROQUALROM”Project on the Development of Courses in Quality Engineering, Assurance and Management at the University of Pitesti

Dr. Gianina GABOR, Dr. Dana POPESCU, University of Oradea
Teaching Quality at the University of Oradea. The role of TEMPUS Project EUROQUALROM

Dr. Emilia VISILEANU, Fiz. Marilena NICULESCU, Ec. Mihaela CARCEAG, The Textile and Leather Research National Institute Bucharest
Introduction of ISO 9001 System – Policy of Education/Training for Quality

17,00 – 20,00 Round Table : Strategies for Education and Training in Quality Field in Romania and in the European Union
Moderators:
Prof. Ioan C. BACIVAROV, University POLITEHNICA Bucharest, Romania
Prof. Alain BARREAU, ISTIA, Angers, France
Prof. Tudor BARON, Academy for Economic Studies Bucharest, Romania
Prof. Michele CANO, Quality Center, University of Paisley, Scotland, United Kingdom
Prof. Vasile CATUNEANU, Romanian Foundation for Quality Promotion
Prof. Marin DRAGULINESCU, University POLITEHNICA Bucharest, Romania
Prof. Amilcar GOLCALVES, Universidade Aberta, Lisbon, Portugal
Prof. Ioan HOHAN, FIATEST- Quality Systems Bucharest, Romania
Dr. Dan STOICHITOIU, Romanian Society for Quality Assurance
Prof. Ton van der WIELE, Strategic Quality Management Institute, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands

Actualizat: 16.8.2013, 12:32 | Afișat: 15.5.1998, 13:11