Înscriere și susținere lucrare disertație Master ICSFET – septembrie 2017

Înscrierea la examenul de disertaţie

1. Perioada de înscriere la secretariatul facultăţii:

4 – 10 septembrie 2017

Programul de înscriere la secretariat:
LUNI – VINERI 9:00 – 16:00
SÂMBĂTĂ 9:00 – 14:00
DUMINICĂ 9:00 – 12:00

Documente necesare:

– Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului proiectului
– Anexa 2** (din Regulamentul elaborării lucrării de absolvire) – în 3 exemplare – pagina cu tema lucrării de disertaţie semnată de conducătorul proiectului şi coordonatorul programului de masterat.
– Declaraţia de originalitate**
– Fişa de lichidare**
– 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm
– Copie Carte Identitate
– Chitanţa de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea SEPTEMBRIE 2017, să completeze titlul proiectului (cu diacritice, IDENTIC cu titlul scris în Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul(ii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de conducătorul proiectului.

Proiectul de disertaţie în format PDF nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, ci pe pagina etti.pub.ro/disertatie/ până la data de 10.09.2017, ora 23:59. Studenții care nu încarcă proiectul nu vor figura în catalogul de examen.

**Documentele se găsesc în această arhivă.

Anexa 2 – semnată de student, profesor coordonator şi responsabil program Master (în 3 exemplare originale) folosite la:

  • înscrierea la secretariatul facultății pentru susținerea examenului de disertaţie (1 exemplar)
  • lucrarea de disertație tipărită (1 exemplar)
  • secretariatul programului de Master (1 exemplar)

Fişa de lichidaretrebuie întâi vizată la secretariatul facultăţii (dacă tipăriți fișierul din arhivă) sau se ridică de la secretariat, având aplicată ștampila și viza “Fără taxă / Cu taxă”), apoi se obţin semnături şi ştampile în rubricile din tabel. Nu contează ordinea în care obţineţi ştampilele (nu sunt condiţionate între ele). La înscrierea pentru examen se va preda fişa completată în toate rubricile. Completaţi pe fişa de lichidare numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele şi CNP. Trebuie să aveţi un act de identitate la obţinerea vizelor.

Biblioteca domeniul Electric“: Biblioteca Centrală UPB (lângă corpul BN – Rectorat), Splaiul Independenţei 313, Corp C, etaj 3. Program cu publicul: 8:30 – 15:30, www.library.pub.ro

Contabilitate“: Noul Local, Rectorat R123 – fișa de lichidare trebuie să aibă viza “Fără taxă / Cu taxă” (de la secretariatul facultății) înainte de ștampila Serviciului Contabilitate.

Catedra de specialitate“: semnează conducătorul de proiect (fără ştampilă).
Dacă pentru susţinerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziţie de profesorul coordonator, fişa de lichidare poate fi predată şi în ziua susţinerii examenului de disertaţie la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect şi obţine viza acestuia.

Cămin
– studenţii care au locuit în cămin: vor obține viza de la administrația căminului unde au stat. Dacă absolventul îşi prelungeşte şederea în cămin după data examenului de disertaţie, acesta poate preda o copie a fişei de lichidare completată în toate rubricile cu excepţia vizei de cămin. După eliberarea camerei, fişa în original cu viza de la cămin se va preda la secretariatul facultăţii.
– studenţii care nu au locuit în cămin: vor face mențiunea că nu au locuit în cămin și vor semna.

2. Afişarea planificării susţinerii examenului de disertaţie

Secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de disertaţie pe baza documentelor de înscriere la secretariat. Nu este necesară o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Planificarea pe zile şi ore va fi afişată pe site-ul ETTI până la data de 10.09.2017.

Susținerea lucrării de disertaţie – master ICSFET

Examen disertaţie master ICSFET: 12 septembrie 2017, începând cu ora 12, sala B032.


Documente / formulare utile

Formulare necesare pentru înscrierea la examenul de disertaţie – arhiva conţine:

  • Coperta (Anexa 4 din Regulament) – adaptată programului de master ICSFET
  • Prima pagină a proiectului (Anexa 2 din Regulament) – adaptată programului de master ICSFET
  • Declaraţia de onestitate academică (Anexa 5 din Regulament) – adaptată programului de master ICSFET
  • Fişa de lichidare
  • Declaraţia de originalitate
  • Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertaţie
  • Lista Departamentelor coordonatoare ale specializărilor de studii de lungă durată, programelor de studii de licenţă şi programelor de studii de masterat (Anexa 8 din Regulament)

Link-uri:

Actualizat: 4.9.2017, 13:33 | Afișat: 17.7.2017, 13:58