Admitere studii universitare de masterat și doctorat, anul universitar 2017-2018

Examenul de admitere la Master ICSFET se va desfășura vineri 14.07.2017, începând cu ora 9, în sala B032 (corp B, parter). Ordinea va fi alfabetică, iar timpul alocat examinării fiecărui candidat va fi de maximum 10 minute (5 minute prezentare + 5 minute întrebări ale comisiei). Vă recomandăm să tipăriți în 3 exemplare (câte unul pentru fiecare membru al comisiei) o foaie (față-spate) cu maximum 4 slide-uri de prezentare. În afara de prezentarea sumară a mini-eseului (2-3 slide-uri), acestea trebuie să includă (pe primul/primele slide-uri) următoarele informații:

 • nume, date de contact (telefon, e-mail)
 • secția absolvită, anul, titlul lucrării de licență, coordonator
 • activități stiințifice la care ați participat în ciclul licență/liceu (sesiuni studențești, burse obținute, eventuale premii, eventuale articole publicate)
 • eventual – pe scurt – motivația pentru care ați ales această secție de Master

Rezultate admitere master ICSFET – sesiunea iulie 2017

Studenți master ICSFET – sesiunea iulie 2017

Rezultatele examenului de admitere vor fi afișate sâmbătă 15.07.2017, ora 8, pe site-ul ETTI, când va începe înmatricularea și se vor semna contractele de studiu. Va trebui să aveți Cartea de Identitate și veți plăti taxa de înmatriculare (50 lei).

Înmatriculare: 15 şi 16 iulie 2017, orele 8 – 16 Leu corp A, parter. Neînmatricularea atrage după sine pierderea locului și eliminarea din concurs.

Sesiunea iulie 2017:
Înscriere: 6 – 13 iulie 2017, orele 9 – 15, Leu corp A, mezanin
Interviu: 14 iulie 2017, începând cu ora 9, Leu
Afişare rezultate: 15 iulie 2017, ora 9, Leu
Înmatriculare: 15 şi 16 iulie 2017, Leu

Sesiunea septembrie 2017 (pentru locurile rămase vacante):
Deoarece toate locurile au fost ocupate, la programul de Master ICSFET nu se mai organizează examen de admitere în sesiunea septembrie 2017.

“Opţiunea 1 bate media; media bate opţiunile 2 – …”

IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor la Master, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de Master preferate) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de Master ICSFET, acesta trebuie trecut în mod obligatoriu ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea importanței pentru a favoriza o eventuală redistribuire.

ACTE NECESARE:

Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)

 1. Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 2. Diplomă de bacalaureat – în original.
 3. Diplomă de Licenţă / Inginer sau echivalentă acesteia – în original.
 4. Foaie matricolă/ suplimentul la diplomă – în original.
 5. Certificatul de naştereîn copie legalizată.
 6. Certificatul de căsătorieîn copie legalizată (dacă este cazul).
 7. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
 8. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
 9. Copie carte de identitate
 10. Dosar plic (din hârtie)

ACTE NECESARE pentru absolvenţii UPB promoţia 2017
Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)

 1. Certificatul de naştereîn copie legalizată.
 2. Certificatul de căsătorieîn copie legalizată (dacă este cazul).
 3. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
 4. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
 5. Copie carte de identitate
 6. Dosar plic (din hârtie)

Șefii de promoție 2017 ai programelor de studii de licență din UPB sunt admiși fără interviu la programul de masterat dorit.

Promoția Master ICSFET 2017

Pentru mai multe informații privind admiterea la programul de Master universitar “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET) accesați această pagină.


DOCTORAT (Conducător de doctorat – prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV):

Sesiunea I:
26 – 30 iunie 2017 – înscriere
3 – 5 iulie 2017 – concurs admitere

Sesiunea II:
1 – 20 septembrie 2017 – înscriere
21 – 22  septembrie 2017 – concurs admitere

Pentru mai multe informații privind admiterea la doctorat accesați pagina Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației București: sdettib.pub.ro

Actualizat: 21.7.2017, 12:43 | Afișat: 16.6.2017, 22:06