Înscriere și susținere lucrare disertație Master ICSFET – septembrie 2015

Înscrierea în vederea susținerii lucrării de disertație (sesiunea de toamnă):

31 august – 13 septembrie 2015

Programul de înscriere la secretariat:
Luni – Joi: 10:00-16:00
Pe 12 şi 13 septembrie: 10.00-12.00

Documente necesare:
– Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului proiectului
– Anexa 2** (din Regulament) – în 3 exemplare – pagina cu tema lucrării de disertaţie semnată de conducătorul proiectului şi coordonatorul programului de masterat.
– Declaraţia de originalitate**
– Fişa de lichidare**
– 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm
– Copie Carte Identitate
– Chitanţa de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea SEPTEMBRIE 2015, să completeze titlul proiectului (cu diacritice, IDENTIC cu titlul scris în Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul(ii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de conducătorul proiectului.

Proiectul de disertaţie în format PDF nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro.

**Documentele se găsesc în această arhivă.

Anexa 2 – semnată de student, profesor coordonator şi responsabil program master (în 3 exemplare originale) folosite la:

  • înscriere examen disertaţie la secretariat facultate
  • lucrarea de disertație tipărită
  • secretariatul programului de Master

Fişa de lichidare – trebuie întâi vizată la secretariatul facultăţii (dacă tipăriți fișierul din arhiva de mai sus) sau se ridică de la secretariat, deja vizată (are aplicată ștampila “Fără taxă” – dacă ați studiat fără taxă), apoi se obţin semnături şi/sau ştampile în rubricile din tabel. Nu contează ordinea în care obţineţi ştampilele (nu sunt condiţionate între ele). La înscrierea pentru examen se va preda fişa completată în toate rubricile. Completaţi pe fişa de lichidare numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele şi CNP. Trebuie să aveţi un act de identitate la obţinerea vizelor.

Biblioteca domeniul Electric“: Biblioteca Centrală (lângă corpul BN – Rectorat), Splaiul Independenţei 313, Corp C, etaj 3. Program cu publicul: 8:30 – 15:30, www.library.pub.ro

Contabilitate“: Rectorat, parter, cam. R012 – trebuie obţinută de la secretariatul facultăţii viza “fără taxă” – dacă aţi studiat fără taxă – înainte de viza departamentului Contabilitate.

Catedra de specialitate“: semnează conducătorul de proiect (fără ştampilă).
Dacă pentru susţinerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziţie de profesorul coordonator, fişa de lichidare poate fi predată şi în ziua susţinerii examenului de disertaţie la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect şi obţine viza acestuia.

Cămin
Pentru studenţii care au locuit în cămin: Serviciul Gestionarea Căminelor Studenţeşti, Complex Regie, Cămin P6. Dacă absolventul îşi prelungeşte şederea în cămin după data examenului de disertaţie, acesta poate preda o copie a fişei de lichidare completată în toate rubricile cu excepţia vizei de cămin. După eliberarea camerei, fişa în original cu viza de la cămin se va preda la secretariatul facultăţii.
Studenţii care nu au locuit în cămin pot obţine o viză în acest sens de la cămin Leu, corp A.


Susținerea lucrării de disertație la Master ICSFET: 15 septembrie 2015, începând cu ora 13, sala B032.

Mai multe informații despre înscriere și susținerea lucrării de disertație găsiți pe pagina Lucrarea şi examenul de disertaţie.

Actualizat: 12.9.2015, 16:56 | Afișat: 1.9.2015, 11:19