Admitere Master universitar “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET) – 2015

Master-ul universitar “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET):

Situaţie înscrieri:

Data
Înscrişi
16.09.2015
12
15.09.2015
8
14.09.2015
6
13.09.2015
1
10.09.2015
1
09.09.2015
1
04.09.2015
1

Total (final): 30 / 30 locuri disponibile

  • Master interdisciplinar modern, ai cărui absolvenţi sunt solicitaţi de companiile româneşti şi multinaţionale pentru a conduce compartimentele calitate – fiabilitate – securitate sau a lucra în departamentele proiectare, testare, AQ, securitate etc.
  • Obiectivele programului: realizarea unei pregătiri de nivel înalt în domeniul ingineriei calităţii şi siguranţei în funcţionare (ultima incluzând fiabilitatea, mentenabilitatea şi securitatea) pentru licenţiaţii din domeniile electronicii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. În cadrul masterului se formează competenţele şi se dau instrumentele şi tehnicile pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare din acest domeniu actual al spaţiului economic european unificat.
  • Pe baza convenţiei de cooperare cu cea mai importantă organizaţie din România în domeniu – Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), unele cursuri/aplicaţii sunt ţinute de către specialiştii SRAC.
  • SRAC a sponsorizat în anii universitari 2008-2009 şi 2009-2010 cursurile de pregătire a câte 8 studenţi ai Masterului ICSFET/ICF, care au obţinut astfel titlul de Auditor extern Sisteme de Management al Securităţii Informaţiei în conformitate cu normativul ISO 27001 (absolvenţii putând efectua apoi – iniţial alături de auditori cu experienţă, iar apoi şi independent – AUDITURI EXTERNE ale Sistemelor de Management al Securităţii Informaţiei – în conformitate cu normativul ISO 27001). Astfel de cursuri de auditori externi organizate şi sponsorizate de către SRAC vor avea loc şi în anii următori.
  • Durata acestui master de cercetare este de 4 semestre, ultimul fiind alocat şi elaborării lucrării de disertaţie. Pentru anii universitari 2015-2017 sunt alocate minim 15 locuri fără taxă pentru această direcţie de specializare.
  • Prin programul SOCRATES se oferă – prin concurs – burse la Departamentul Calitate – Fiabilitate al Universităţii din Angers.

Download broşură de prezentare master ICSFET

ADMITERE

Procedura de înscriere pentru concursul de admitere:

Perioade de înscriere:

iulie 2015: Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer promoţia iulie 2015, facultăţile organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat timp de 10 zile după terminarea susţinerii examenului de Licenţă: 13 – 18 iulie 2015, între orele 9.00 – 15.00. Pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă se va face o reducere cu 25% a taxei de înscriere.

septembrie 2015: A doua perioadă de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat este 31 august – 16 septembrie 2015, între orele 9:00 – 15:00.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

Înscrierea se face la Secretariatul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.

Acte necesare:
Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
Diploma de bacalaureat, în original
Diploma de licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia – în original
Foaie matricolă/suplimentul la diplomă – în original
Certificat de naştere – copie legalizată
Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul)
Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
Chitanţa privind plata taxei de înscriere
Copie Carte de Identitate
Dosar plic

Examen admitere

Examenul scris este unic pentru toate programele de masterat de aprofundare, cercetare sau interdisciplinare ale Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Durata examenului este de 3 ore, iar candidaţii se vor prezenta în sălile de examen la ora 9.00.

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în data de 17 septembrie 2015, ora 10:00.

Listele cu alocarea pe săli pentru examenul scris vor fi afişate la sediul facultăţii în ziua examenului, începând cu ora 8:00.

Tematica de concurs
Examenul scris va cuprinde subiecte din două discipline. Cele două discipline vor fi alese de candidaţi la înscrierea la concurs dintre următoarele:

1) Dispozitive şi circuite electronice
2) Elemente de programare şi algoritmi
3) Elemente de teoria semnalelor

Tematica şi bibliografia disciplinelor de examen sunt prezentate în continuare:

1) Dispozitive şi circuite electronice
Tematica:
1. Tranzistorul MOS
2. Circuite electronice fundamentale cu tranzistorul MOS

Bibliografie (forma electronică a bibliografiei disponibilă aici):
Gh. Brezeanu, Note de curs, 2009

2) Elemente de baza de programare si algoritmi
Tematica:
1. Tipuri de date fundamentale şi derivate.
2. Clase şi obiecte. Moştenirea claselor.
3. Structuri de date fundamentale: liste înlănţuite, arbori.
4. Algoritmi de sortare şi căutare.

Bibliografie (forma electronică a bibliografiei disponibilă aici):
Felicia Ionescu, “Elemente de programare orientată pe obiecte. Aplicaţii în limbajul C++”, Editura Printech, Bucureşti, 2000. pag. 11-20, 33-61, 81-90, 125-133.

3) Elemente de teoria semnalelor
Tematica:
1. Analiza semnalelor analogice periodice cu ajutorul seriilor Fourier
2. Analiza semnalelor analogice neperiodice cu ajutorul transformatei Fourier
3. Reprezentarea semnalelor analogice neperiodice cu ajutorul transformatei Laplace unilaterale
4. Analiza Fourier a semnalelor în timp discret neperiodice
5. Reprezentarea semnalelor în timp discret cu transformata z

Bibliografie (forma electronică a bibliografiei disponibilă aici):
Ad. Mateescu, N. Dumitriu, L. Stanciu, “Semnale şi sisteme. Aplicaţii în filtrarea semnalelor”, Editura Teora, Bucureşti, 2001. pag. 31-47, 57-64, 89-97, 172-181, 190-207.

Pentru toate disciplinele de concurs sunt afişate pe site ETTI modele de subiecte.

modele subiecte DCE
modele subiecte EPA
modele subiecte TS

Promoția Master ICSFET 2015

Pentru mai multe informații accesați pagina https://www.euroqual.pub.ro/master-ingineria-calitatii-si-sigurantei-in-functionare-in-electronica-si-telecomunicatii/

Actualizat: 16.9.2015, 22:06 | Afișat: 8.7.2015, 17:18