Înscriere la examenul de disertație – Masterat ICSFET – iunie 2019

1. Perioada de înscriere la secretariatul facultăţii:
10 – 14 iunie 2019

Programul de înscriere la secretariatul facultății:
Luni, marți, joi 9:00 – 16:00
Miercuri, vineri 9:00 – 19:00

2. Documente necesare:
Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului proiectului
Anexa 2** (din Regulamentul elaborării lucrării de absolvire) semnată de profesorul îndrumător, coordonatorul programului de master și decan (copie, originalul se include în lucrarea tipărită; scanați Anexa 2 pentru a o introduce în fișierul PDF al lucrării)
Declaraţia de originalitate** semnată și datată – se completează de mână și este diferită de Declarația de onestitate academică** (Anexa 5), care se include în lucrarea tipărită și în fișierul PDF
Fişa de lichidare** semnată și ștampilată, după caz, la toate rubricile
Copie Carte Identitate
Chitanţa de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor
Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original
Diploma de inginer și suplimentul la diplomă, în original
Dovada privind completarea chestionarului de angajabilitate din contul studenti.pub.ro (se tipărește certificatul generat după completarea chestionarului)

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea IUNIE 2019, să completeze titlul proiectului (cu diacritice, IDENTIC cu titlul scris în Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul (coordonatorii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “Altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de coordonatorul proiectului.

**Documentele pre-completate pentru programul de masterat ICSFET se găsesc în această arhivă.

Fişa de lichidaretrebuie întâi vizată la secretariatul facultăţii (dacă tipăriți fișierul din arhivă) sau se ridică de la secretariat, având aplicată ștampila și viza “Fără taxă / Cu taxă”), apoi se obţin semnături şi ştampile în rubricile din tabel. Nu contează ordinea în care obţineţi ştampilele (nu sunt condiţionate între ele). La înscrierea pentru susținerea lucrării de disertație se va preda fişa completată în toate rubricile. Completaţi pe fişa de lichidare numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele şi CNP. Trebuie să aveţi un act de identitate la obţinerea vizelor.

Biblioteca domeniul Electric
Biblioteca Centrală UPB (lângă corpul BN – Rectorat), Splaiul Independenţei 313, Corp C, etaj 3. Program cu publicul: 8:30 – 15:30 (uzual, vedeți programul de lucru actualizat pe site-ul Bibliotecii, www.library.pub.ro)

Contabilitate
Rectorat, camera AN001 (Biroul Burse – în cadrul Biroului Relații Publice) – se intră pe scările exterioare clădirii, aflate între corpurile AN și BN. Fișa de lichidare trebuie să aibă viza “Fără taxă / Cu taxă” (de la secretariatul facultății) înainte de ștampila Serviciului Contabilitate.

Catedra de specialitate
Semnează conducătorul de proiect (fără ştampilă). Dacă pentru susţinerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziţie de profesorul coordonator, fişa de lichidare poate fi predată şi în ziua susţinerii examenului de disertaţie la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect şi obţine viza acestuia.

Cămin
– studenţii care au locuit în cămin: vor obține viza de la administrația căminului unde au stat. Dacă absolventul îşi prelungeşte şederea în cămin după data examenului de disertaţie, acesta poate preda o copie a fişei de lichidare completată în toate rubricile cu excepţia vizei de cămin. După eliberarea camerei, fişa în original cu viza de la cămin se va preda la secretariatul facultăţii.
– studenţii care nu au locuit în cămin: vor face mențiunea că nu au locuit în cămin și vor semna.

3. Încărcarea electronică a proiectului final, sub formă de fișier PDF, pe serverul ETTI

Lucrarea de disertaţie în format PDF nu trebuie încărcată pe platforma studenti.pub.ro, ci în aplicația de pe site ETTI – pagina http://etti.pub.ro/absolvire/ – în perioadele specificate în calendarul anului universitar curent (sesiunea IUNIE). Această versiune a lucrării de disertație se transmite comisiei pentru notare. Încărcarea se poate face înainte de a avea situația încheiată la celelalte materii. Studenții care nu încarcă proiectul nu vor figura în catalogul examenului de disertație.

4. Afişarea planificării susţinerii examenului de disertaţie

Secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de disertaţie pe baza documentelor de înscriere la secretariat. Nu este necesară o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Planificarea pe zile şi ore va fi afişată pe site-ul ETTI.

SESIUNEA IUNIE 2019

Examen disertaţie program de masterat ICSFET: 24 iunie 2019, începând cu ora 9, sala B032.

Planificarea pe ore


Documente / formulare utile

Formulare necesare pentru înscrierea la examenul de disertaţie – arhiva conţine documente adaptate programului de masterat ICSFET:

  • Coperta (Anexa 4 din Regulament)
  • Declaraţia de onestitate academică (Anexa 5 din Regulament)
  • Fişa de lichidare
  • Declaraţia de originalitate
  • Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertaţie (română/engleză)
  • Lista Departamentelor coordonatoare ale specializărilor de studii de lungă durată, programelor de studii de licenţă şi programelor de studii de masterat (Anexa 8 din Regulament)
  • Template teza (LateX)
  • Formular pentru punctajul la disciplina “Practică, cercetare și elaborare disertație” (Anexa 7 din Regulament)

Link-uri:

Actualizat: 22.6.2019, 16:33 | Afișat: 24.5.2019, 18:40