Sisteme socio-tehnice reziliente tolerante la erori/defectări

CUPRINS:

1. REZUMAT
2. ECHIPA
3. OBIECTIVE


REZUMAT:

COD CNCSIS 630/2007

PERIOADA DE DESFASURARE: 2007-2010

Cercetarile – cu un puternic caracter interdisciplinar – ce vor fi desfasurate in cadrul prezentului grant vizeaza imbunatirea sigurantei in functionare (dependabilitatii) sistemelor socio-tehnice reziliente, sisteme care au atat o componenta tehnica, cat si una umana; accentul va fi pus in acest caz atat pe modelarea cantitativa / cresterea fiabilitatii/securitatii componentei umane, cat si pe evaluarea globala a dependabilitatii sistemelor socio-tehnice de mare raspundere functionala. Aceste tematici sunt importante si actuale in contextul cercetarilor desfasurate pe plan mondial si national.

Echipa de cercetare include specialisti cu o experienta in fiecare din subdomeniile cercetarii si isi propune sa aduca contributii cu caracter teoretic (indicandu-se insa si solutii de implementare practica a acestora in cazul unor sisteme socio-tehnice reale) vizand:

(a) fundamentarea conceptului sistem socio-tehnic de mare raspundere functionala (SSTMRF);
(b) cuantificarea si modelarea dependabilitatii componentei umane a sistemelor socio-tehnice (SST) de mare raspundere functionala;
(c) dezvoltarea de noi modele si metode pentru analiza erorilor umane;
(d) dezvoltarea unor metode de asigurare a securitatii si evitare a riscurilor in SSTMRF;
(e) propunerea de strategii de implementare a tolerantei la defectari/erori in sistemele socio-tehnice (om-masina) de mare raspundere functionala;
(f) modelarea performantelor de dependabilitate ale SST cu structura toleranta la defectari prin intermediul unor indicatori specifici;
(g) implementarea unor modele globale pentru analiza/optimizarea dependabilitatii SSTMRF cu structura distribuita, bazate pe modelarea dinamica a interactiunilor om-masina si modelarea solidaritatii tehnice.

Aceste cercetari interdisciplinare vor contribui la fundamentarea/dezvoltarea unor concepte din dependabilitatea tehnica si umana si la dezvoltarea unei viziuni integratoare in acest important domeniu de cercetare.


ECHIPA:

Director de proiect
Prof. dr. ing. Angelica-Beatrice BACIVAROV

Cercetatori cu experienta
Prof. dr. ing. Ioan C. BACIVAROV | Conf. dr. ing. Iulian NASTAC

Cercetatori in formare
Drd. ing. Florentina LINCA | Ing. Gabriel PETRICA

 

2007
1. Fundamentarea conceptului de sistem socio-tehnic de mare raspundere functionala (SSTMRF)
1.1 Dezvoltarea conceptului de sistem rezilient. Stadiul cercetarilor in domeniu
1.2 Dezvoltarea conceptului de SSTMRF. Stadiul cercetarilor in domeniu
2. Cercetari privind componenta umana a sistemelor socio-tehnice de mare raspundere functionala
2.1. Modele si metode pentru analiza erorilor umane. Analiza critica.
2.2. Culegere de date/informatii pentru evaluarea factorului uman in SSTMRF: modele, tools-uri de evaluare. Puteti completa un CHESTIONAR privind componenta umana in studiul fiabilitatii si securitatii SSTMRF.
3. Managementul proiectului in anul 2007. Diseminare rezultate
3.1. Stabilirea si derularea protocoalelor de analiza periodica
3.2. Elaborarea raportului anual de activitate
3.3. Organizarea unui seminar privind “Taxonomia erorilor umane” (11 decembrie 2007)

2008
4. Modele si indicatori pentru evaluarea fiabilitatii umane. Analiza critica
4.1. Modele si metode pentru analiza erorilor umane
4.2. Modelarea conceptului de fiabilitate umana
4.3. Validare modele
5. Modelarea dependabilitatii SSTMRF in prezenta erorilor umane
5.1. Analiza consecintelor erorilor umane in SMRF
5.2. Dezvoltarea unor metode de contracarare a efectului acestora
5.3. Evaluarea si verificarea sistemelor sociotehnice de mare raspundere functionala. Modele.
6. Noi abordari in evaluarea sistemelor socio-tehnice de mare raspundere functionala – partea I
6.1. Organizarea seminarului stiintific cu tema: “Evaluarea dependabilitatii in sistemelor socio-tehnice reziliente” (5 septembrie 2008)
6.2. Participare la Sectiunea Poster “Evaluarea dependabilitatii sistemelor socio-tehnice reziliente” din cadrul celei de-a XI-a editii a Conferintei Internationale “Calitate si Siguranta în Functionare” – CCF 2008 – Sinaia, Romania (24 – 26 septembrie 2008)

2009
7. Fundamentarea conceptului de rezilienta pentru un sistem de mare raspundere functionala. Securitate si risc in SSTMRF.
7.1. Dezvoltarea unor modele pentru arhitecturi reziliente aplicabile sistemelor de mare raspundere functionala
7.2. Stabilirea unor strategii de implementare a structurilor reziliente pentru asigurarea securitatii SSTMRF
7.3. Organizarea seminarului stiintific cu tema: “Modele ale arhitecturilor reziliente si strategii de implementare” (16 iulie 2009)
8. Implementarea si modelarea tolerantei la defectari/erori in sistemele socio-tehnice (sisteme om-masina) de mare raspundere functionala.
8.1. Dezvoltarea unor strategii de implementare a tolerantei la defectari/erori in sistemele socio-tehnice de mare raspundere functionala
8.2. Dezvoltarea unor modele de injectie a defectelor/ erorilor in sisteme complexe
9. Noi abordari in evaluarea sistemelor socio-tehnice de mare raspundere functionala – partea a II-a
9.1. Dezvoltare unor strategii de evaluare a acestor sisteme
9.2. Metoda pentru verificarea sistemelor socio-tehnice de mare raspundere functionala
10. Cercetari privind dezvoltarea unor modele globale pentru analiza/optimizarea SST cu structura distribuita bazate pe modelarea dinamica a interactiunilor om-masina
10.1. Modelarea dinamica a interactiunilor om-masina
10.2. Diseminarea rezultatelor

2010
11.Cercetari privind modelarea performantelor sistemelor socio-tehnice cu structura toleranta la defectari
11.1. Studiul unor noi abordari bazate pe conceptele inovative de evolvabilitate, utilizabilitate si securitate privind sistemele complexe
11.2. Dezvoltarea de modele privind evolvabilitatea si utilizabilitatea sistemelor socio-tehnice de mare raspundere functionala, SST MRF
11.3. Modelarea dependabilitatii unui SST MRF
12. Managementul proiectului in anul 2010
12.1.Organizarea unui seminar stiintific cu titlul “Modele ale arhitecturilor reziliente si strategii de implementare”, laborator EUROQUALROM, Facultatea ETTI, UPB
12.2. Obiectiv managerial: Organizarea workshop-ului “Sisteme socio-tehnice de mare raspundere functionala tolerante la erori” in cadrul celei de-a 12-a Conferinte internationale IEEE de Calitate si Dependabilitate CCF 2010, Sinaia, 22-24 septembrie 2010

Actualizat: 16.8.2013, 13:36 | Afișat: 9.8.2013, 19:51