Asigurarea Calităţii – Quality Assurance (2001)

Asigurarea Calităţii - Quality Assurance, Anul VII, Numărul 26, Aprilie-Iunie 2001

Asigurarea Calităţii – Quality Assurance, Anul VII, Numărul 26, Aprilie-Iunie 2001

Marele guru şi filosof al calităţii mondiale, calitologul american Philip Crosby, aniversează 75 de ani de viaţă
Ioan C. Bacivarov

Mesajul adresat de marele calitolog american Dr. Philip B. Crosby, specialiştilor români în domeniul calităţii la solicitarea prof. univ. dr. Ioan C. Bacivarov

Calitatea: un avantaj pentru Europa în competiţia internaţională
Ioan C. Bacivarov

Calitatea, o provocare pentru secolul XXI
Floarea Vasile

Înregistrările calităţii – necesitate, obligativitate, oportunităţi
Floarea Baicu, Marin Baicu

Analiza variabilităţii caracteristicilor de calitate critice
Ofelia Mema, Traian Crişu

Măsurarea, controlul şi analiza performanţei serviciului
Letiţia Tănase, Maria Cucu

Test pattern generation
Rodica Stoian

Asigurarea Calităţii - Quality Assurance, Anul VII, Numărul 27, Iulie-Septembrie 2001

Asigurarea Calităţii – Quality Assurance, Anul VII, Numărul 27, Iulie-Septembrie 2001

Calitatea – o punte spre competiţia globală şi o cale către o lume mai sigură. Al 45-lea Congres Anual al Organizaţiei Europene pentru Calitate Istanbul, 19-21 septembrie 2001
Ioan C. Bacivarov

On quality certification of software companies. A case study
Răzvan Lupan, Ioan C. Bacivarov

Un site pour l’analyse de la fiabilité des systemes informatiques
Alin Mihalache, Ioan C. Bacivarov, Angelica Bacivarov

Dificultăţi metodologice şi practice în aplicarea TQM
Emil Petrescu, Constantin Militaru

Sistemul de management al calităţii – abordare procesuală
Mihăilă Alexandru

Asigurarea Calităţii - Quality Assurance, Anul VII, Numărul 28, Octombrie-Decembrie 2001

Asigurarea Calităţii – Quality Assurance, Anul VII, Numărul 28, Octombrie-Decembrie 2001

Un eveniment de marcă pentru specialiştii în domeniu: A 8-a Conferinţă Internaţională de Calitate, Fiabilitate, Mentenabilitate – CCF’2002

Asupra testării sistemelor digitale
Angelica-Beatrice Bacivarov

L’utilisation du logiciel Statistica pour les études concernant la répétabilité et de la reproductibilité d’un outil de mesure
A. Barreau, I.C. Bacivarov, T.Tiplica, A. Kobi, R. Chassagnon

Considerations about database reliability assurance by using workbench database testing
Marie-Anne Bobârnac

SRAC – carte de vizită

Actualizat: 12.5.2016, 16:50 | Afișat: 12.8.2013, 19:40