Asigurarea Calităţii – Quality Assurance (1999)

Asigurarea Calităţii - Quality Assurance, Anul V, Numărul 17, Ianuarie-Martie 1999

Asigurarea Calităţii – Quality Assurance, Anul V, Numărul 17, Ianuarie-Martie 1999

Educaţia şi instruirea în domeniul calităţii în context european
Ioan C. Bacivarov, Dan G. Stoichiţoiu

Gestiunea costurilor non-calităţii, metodă de conştientizare a personalului privind implicaţiile financiare ale slabei calităţi
Monica Drobotă

Controlul calităţii – element definitoriu în asigurarea calităţii produselor papetare
Camelia Pugna, Ion Popescu, Rodica Mujdei

Asigurarea calităţii în activităţile de cercetare-dezvoltare în comunicaţii
Marina Tirica

Implementarea programelor de audit în firmele de confecţii
Varvara Ciobanu, Costache Rusu

Criterii folosite de CONEL la selectarea prin evaluare a furnizorilor de produse şi servicii
Nicolae Radu, Adriana Maniu

Raporturile juridice ale organismelor de certificare/acreditare cu solicitanţii/titularii certificării/acreditării
Dan Tudor Marinescu

Asigurarea Calităţii - Quality Assurance, Anul V, Numărul 19, Iulie-Septembrie 1999

Asigurarea Calităţii – Quality Assurance, Anul V, Numărul 19, Iulie-Septembrie 1999

Pledoarie pentru calitate în Săptămâna Europeană a Calităţii
Dan Stoichiţoiu

Un filosof al calităţii. Marele calitolog american de origine română Joseph M. Juran la aniversarea a 95 de ani de viaţă
Ioan C. Bacivarov

Asupra modelării creşterii fiabilităţii (I)
Angelica-Beatrice Bacivarov, Ioan C. Bacivarov

Creşterea calităţii produselor, instrument de înaltă eficienţă pentru redresarea economiei şi ieşirea din criză
Ulrich E. Wiener

An investigation on the reliability of optoelectronic devices (I)
Ioan C. Bacivarov, Alain Barreau, Angelica-Beatrice Bacivarov, Marius Florea

Asupra toleranţei la defectări în sistemele conexioniste
Ioan C. Bacivarov, Angelica-Beatrice Bacivarov, Iulian Năstac

Îmbunătăţirea continuă a proceselor – cerinţă a standardului ISO 9001 viziunea 2000
Georgeta Bucşan, Liana Vasilescu

Informaţia privind calitatea – componentă principală a unui sistem de management al calităţii
Georgeta Bucşan

Componenta socială a calităţii totale
Rodica Burlacu

Consideraţii privind implementarea sistemului de asigurarea calităţii în învăţământul superior
Fănel Iacobescu

Conducerea simultană a procesului de producţie şi a calităţii
Constantin Teodorescu

Lista întreprinderilor certificate de SRAC

Interviu cu Dan Stoichiţoiu, preşedintele SRAC

Activitatea internaţională a Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii în anul 1999

Actualizat: 12.5.2016, 16:51 | Afișat: 12.8.2013, 19:39