Anul 1 licență: cursuri pentru completarea Contractelor de studii – Servicii Internet și Software pentru birotică

Vă prezentăm informaţii despre două cursuri susţinute de cadrele didactice din cadrul Laboratorului EUROQUALROM, destinate studenţilor din toate seriile anului 1 licență de la Facultatea ETTI: Servicii Internet și Software pentru birotică. Date fiind importanța și caracterul actual al acestor cursuri, vă recomandăm alegerea lor în Contractul dvs. de studii. Cursurile oferă cunoştinţe de bază în domeniu pentru formarea ca inginer şi cercetător, fiind corelate cu cele mai noi tendințe specifice societății IT&C contemporane: stocarea și prelucrarea automată a datelor electronice, comunicații online, asigurarea securității și confidențialității informațiilor.

Pagina cursului “Software pentru Birotică”

Pagina cursului “Servicii Internet”

IMPORTANT: Studenţii anului 1 licență care doresc să participe la aceste cursuri trebuie să le selecteze în aplicația web de completare a Contractului anual de studii. În funcţie de opţiunile exprimate se organizează formaţiile de studiu. Dacă nu completaţi opţiunile online, veţi fi repartizaţi din oficiu pe unul din locurile rămase libere. Contractul de studii este generat automat, ca urmare a opţiunilor făcute, în limita locurilor disponibile.

Potrivit „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea  procesului de învăţământ în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti”, participarea la activităţile didactice aferente procesului de învăţământ şi includerea dvs. în formaţiile de studiu se face pe baza Contractului anual de studii. Acesta cuprinde disciplinele obligatorii din anul de studii curent, la care se adaugă disciplinele opţionale și disciplinele liber alese.

Pentru disciplinele opţionale sau liber alese puteţi face opţiuni în aplicaţia web disponibilă la începutul anului universitar. Repartizarea la cursurile opţionale se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, potrivit opţiunilor pe care le-aţi exprimat şi în conformitate cu posibilităţile de şcolarizare la fiecare disciplină.

Contractul anual de studii nu se poate modifica pe parcursul anului universitar. Potrivit regulamentului, nefinalizarea (completarea şi semnarea) la termen a contractului anual de studii conduce la pierderea calităţii de student al facultății ETTI.

Detalii despre completarea contractului anual de studii se pot găsi pe pagina Contracte, Informații generale de pe site ETTI.

Alte informații: www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/anul-i

 


 

Curs "Servicii Internet"“Servicii Internet” – disciplină la alegere (facultativă) pentru toţi studenţii anului 1 de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) – UPB

OBIECTIVELE CURSULUI: însuşirea principiilor de bază referitoare la aplicaţiile sistemelor de calcul în reţele: conexiuni hardware şi software la servicii de date, transferuri de date într-o reţea LAN, servicii Internet (poştă electronică, transfer de fişiere, serviciul WWW, conectarea la distanţă a utilizatorilor, aplicaţii multimedia), securitatea şi confidenţialitatea datelor.

Sala alocată lucrărilor practice – Laboratorul Calitate, Fiabilitate şi Tehnologii Informatice (sala B032, corp B, parter) – asigură conexiunea la Internet și permite accesul individual al fiecărui student la un calculator, punând la dispoziție mediul software și platformele necesare fiecărei lucrări.

APLICAŢII:
– creare pagini Web (limbajul HTML basic şi advanced);
– CSS;
– Javascript;
– configurare şi utilizare servicii Web (http, e-mail, ftp).

Prezentare curs “Servicii Internet”

icon_link Sumarul cursului “Servicii Internet” pe platforma Moodle 2020-2021

Informaţii suplimentare găsiţi în pagina acestui curs, la adresa
www.euroqual.pub.ro/servicii-internet/

 


Curs "Software pentru birotică"

“Software pentru birotică” – disciplină opţională pentru toţi studenţii anului 1 de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) – UPB

OBIECTIVELE CURSULUI: însuşirea principiilor de bază referitoare la modelul funcţional al unui sistem de calcul în aplicaţii individuale şi în reţea – metode şi tehnici moderne de prelucrare automată a informaţiei (text, date, grafică) utilizând procesoare specializate, aplicaţii multimedia, programe antivirus.

Lucrările practice se desfăşoară în Sala de Calculatoare nr. 1 (corp B, parter) – un laborator modern dotat după ultimele cerinţe în materie de sisteme de calcul (30 calculatoare de ultimă generaţie, facilităţi multimedia, Internet). Este asigurat accesul individual al fiecărui student la un calculator și sunt puse la dispoziție aplicațiile software și platformele necesare fiecărei lucrări.

APLICAŢII:
– procesoare de texte;
– programe de calcul tabelar;
– programe pentru prezentări multimedia;
– programe pentru organizarea datelor personale şi gestiunea activităţii într-o organizaţie. E-mail şi Internet;
– securitatea datelor. Vulnerabilităţi informatice şi programe malware. Securizarea unui sistem informatic.

Prezentare curs “Software pentru birotică”

icon_link Sumarul cursului “Software pentru birotică” pe platforma Moodle 2020-2021

Informaţii suplimentare găsiţi în pagina acestui curs, la adresa
www.euroqual.pub.ro/software-birotica/

Actualizat: 25.9.2021, 20:20 | Afișat: 20.9.2021, 15:31