Software pentru birotică

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR
6. DOWNLOAD

1. Informaţii generale

Scopul disciplinei: însuşirea principiilor de bază referitoare la modelul funcţional al unui sistem de calcul în aplicaţii individuale şi în reţea. Procesoare de texte, calcul tabelar, prezentări multimedia, gestionarea informaţiilor personale.

Software pentru birotică – disciplină opţională pentru toţi studenţii anului 1 de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) – UPB
Anul: 1, semestrul: 2 (seriile A-F)
Responsabili disciplină: Ș.l. dr. ing. Robert Dobre, Dr. ing. Gabriel Petrică
Cod: 04.F.02.A.016
Forma de verificare: Verificare (V)
Notare: notă
Numărul de puncte credit (p.c.): 2
Număr de ore săptămânale: 1 curs | 1 laborator

Cunoştinţe anterioare necesare: –

Prezentare curs “Software pentru Birotică” | “Office Software” – Presentation (English)

IMPORTANT: Studenţii anului 1 care doresc să participe trebuie să menţioneze acest curs la rubrica disciplinelor opţionale O1 atunci când completează Contractul anual de studii.

Alte informaţii:
Sumarul cursului “Software pentru birotică” pe platforma Moodle
Pagina cursului “Software pentru birotică” pe platforma Moodle (necesită autentificare)

2. Evaluare

– laborator (prezență, activitate, referate / colocviu în ultima şedinţă de laborator): 40%
– teme de casă în timpul semestrului: 20%
– lucrare de verificare (grilă): 40%

3. Conţinutul cursului

1. Introducere
1.1. Configuraţia unui sistem de calcul, structura fizică, modelul funcţional.
1.2. Arhitectura von Neumann, arhitectura Harvard. Caracteristici standard.
1.3. Reprezentarea informaţiilor în memoria internă: caractere alfanumerice (coduri ASCII, UNICODE); numere în virgulă fixă, virgulă mobilă.

2. Periferice de intrare/ieşire într-un sistem de calcul. Principii constructive, caracteristici.
2.1. Memorie externă (hard-disk, floppy-disk, CD-ROM).
2.2. Tastatură, mouse, scanner.
2.3. Monitor, imprimantă.

3. Componente de bază în structura unui sistem de operare. Exemplificare pe sistemele de operare WINDOWS.

4. Nivelul programelor de aplicaţii. Componentele unui pachet de programe de tip Office.
4.1. Procesarea textelor.
4.2. Procesarea tabelelor şi calcul tabelar.
4.3. Grafică pe calculator. Formate grafice utilizate şi programe de conversie a formatelor grafice.
4.4. Baze de date în Access: mediul de lucru, date, tabele, interogări, formulare.

5. Transferul datelor între aplicaţii
5.1. Transferul prin importul şi exportul fişierelor.
5.2. Transferul prin Clipboard.
5.3. Transferul prin protocolul OLE.

4. Conţinutul laboratorului

LUCRAREA 1 (2 ore):
Caracteristici generale ale sistemului de operare Windows
Comenzi de bază ale sistemului de operare. Operații cu fișiere și foldere. Sistemele de fișiere FAT și NTFS. Atribute. Drepturi de acces.

Microsoft Word – partea 1
Crearea documentelor. Șabloane (Templates). Salvarea și partajarea documentelor. Formate de documente. Formatarea generală la nivel de pagină, font și paragraf. Coloane tip publicație. Stiluri.

LUCRAREA 2 (2 ore):
Tehnoredactarea computerizată a unui document complex. Microsoft Word – partea a 2-a
Liste, simboluri, note de subsol, hyperlink-uri. Antetul și subsolul unei pagini (header / footer). Tabele. Sortarea datelor. Obiecte tip imagine (Picture), forme (Shapes), text artistic (Wordart), expresii matematice (Equation), grafice (Chart), diagrame (SmartArt). Câmpuri (Fields).

LUCRAREA 3 (2 ore):
Calcul tabelar. Microsoft Excel – partea 1
Structura unui registru și a unei foi de lucru Excel. Formatarea celulelor. Introducere text, date numerice, formule. Funcții matematice uzuale (algebrice, statistice, trigonometrice, prelucrarea șirurilor de caractere).

LUCRAREA 4 (2 ore):
Elemente avansate de calcul tabelar. Microsoft Excel – partea a 2-a
Trasarea graficelor. Funcții din inginerie. Funcții de căutare și de referință. Prelucrarea și centralizarea datelor (sortare, validare, filtrare, tabele pivot).

LUCRAREA 5 (2 ore):
Prezentări multimedia. Microsoft Powerpoint
Crearea unei prezentări multimedia. Transferul și inserarea informațiilor (text, imagini, fișiere multimedia). Elemente specifice unei prezentări: animații, tranziții între slide-uri, butoane acțiune. Slide Master.

Gestionarea activităților și a mesajelor de poștă electronică. Microsoft Outlook.
Organizarea datelor personale. Programarea activităților. Gestionarea mesajelor e-mail. Crearea unui mesaj e-mail în format HTML. Elemente de limbaj HTML (structura, marcaje de bază).

LUCRAREA 6 (2 ore):
Securizarea documentelor
Restricționarea accesului (parole la deschidere). Restricții de editare a conținutului unui document. Executarea macro-comenzilor. Niveluri de securitate în Microsoft Office. Semnarea documentelor folosind certificate digitale.

Bibliografie:
1. Angelica Bacivarov, Gabriel Petrică, Ioan-Cosmin Mihai, “Software pentru birotică – Îndrumar de laborator”, Edit. SITECH, Craiova, 2014, ISBN 978-606-11-3948-4
2. Angelica Bacivarov, Gabriel Petrică, Ioan-Cosmin Mihai, “Software pentru birotică – Îndrumar de laborator”, Ediţie online, Bucureşti, 2014, ISBN 978-973-0-16568-5
3. Angelica Bacivarov, I.C. Bacivarov, I. Năstac, T. Ţiplica, C. Cristea, “Software pentru birotică”, Edit. Electronica 2000, Bucureşti, 2003
4. F. Wempen, “Microsoft Office Professional”, Edit. Teora, Bucureşti, 1999
5. R. Mârşanu, “Informatică generală”, Edit. Tehnică, Bucureşti, 1999
6. Ed Bott, Woody Leonhard, “Using Microsoft Office XP”, Editura Que, 2001, 1158 pagini, ISBN 0789725134, 9780789725134
7. Sherry Kinkoph, Jennifer Fulton, “How to use Microsoft Office XP”, Editura Sams Publishing, 2001, 325 pagini, ISBN 0672321394, 9780672321399
8. Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman, Misty Vermaat, “Microsoft Office XP: Introductory Concepts and Techniques”, Editura Course Technology, 2001, 1029 pagini, ISBN 0789563932, 9780789563934
9. http://www.gcflearnfree.org/topics/office2016/

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

6. Download

Materialele pentru download sunt disponibile și în platforma Moodle.

CURS:

Curs 1
Curs 2
Curs 3
Curs 4
Curs 5
Curs 6

LABORATOR:

ÎNDRUMAR COMPLET OFFICE 2003 (PDF, 1.66 MB):
Angelica Bacivarov, Gabriel Petrică, Ioan-Cosmin Mihai, “Software pentru birotică – Îndrumar de laborator”, Ediţie online, Bucureşti, 2014, ISBN 978-973-0-16568-5

LUCRAREA 1.

SISTEME DE OPERARE. MICROSOFT WINDOWS
Tutorial Windows 10 (limba engleză)
Aplicații

MICROSOFT WORD – Partea 1
Tutorial Word (limba engleză)
Aplicaţii

LUCRAREA 2. MICROSOFT WORD – Partea a 2-a
Tutorial Word (limba engleză)
Aplicaţii

LUCRAREA 3. MICROSOFT EXCEL – Partea 1
Tutorial Excel (limba engleză)
Aplicaţii

LUCRAREA 4.
MICROSOFT EXCEL – Partea a 2-a
Tutorial Excel (limba engleză)
Aplicaţii

LUCRAREA 5.
MICROSOFT POWERPOINT
Tutorial PowerPoint (limba engleză)
Aplicaţii

MICROSOFT OUTLOOK. E-MAIL ŞI INTERNET. LIMBAJUL HTML.
Tutorial Outlook (limba engleză)
Tutorial Internet (limba engleză)
Tutorial HTML (limba engleză)
Aplicaţii

LUCRAREA 6.
SECURITATEA DOCUMENTELOR OFFICE
Security in Microsoft Office 2010 (limba engleză)
Aplicaţii

Actualizat: 21.9.2021, 16:24 | Afișat: 9.8.2013, 17:51