Admitere la programul universitar de masterat ICSFET – sesiunea iulie 2021

Vă așteptăm la programul de masterat ICSFET (Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii) pentru a vă aprofunda cunoștințele în ingineria și managementul calității, fiabilității și securității sistemelor complexe (electronice, de telecomunicații, informatice etc.), domeniu cu care absolvenții ETTI – UPB au făcut deja cunoștință în anii 3 sau 4 de licență în cadrul disciplinei CAF (Calitate și fiabilitate).

“Echilibru, pluriperspectivism tehnic, deschidere către noutate. Acestea sunt și trei dintre cele mai importante elemente pe care le-am luat în considerare când am ales acest program de studii de masterat, ICSFET.
Pe parcursul celor doi ani am fost încurajată permanent să exploatez eficient căile către o simbioză armonioasă între mediul academic și perspectiva profesională, iar proiectele de cercetare și gradele de libertate aferente puse la dispoziția noastră au contribuit la maximum în acest demers.
Deschiderea către cybersecurity și oportunitățile aferente (de informare, aprofundare și chiar angajare) din ce în ce mai numeroase apărute în cadrul acestui program mi-au lărgit și mai mult perspectivele, respectiv ariile de interes și sunt recunoscătoare pentru acest lucru.
Conceptele aprofundate și maniera în care acestea au fost abordate au consolidat caracterul politehnic al acestui program de studiu, reușind, cel puțin la nivel personal, să accentueze întrepătrunderea domeniilor de specialitate, în detrimentul reorientării către un specific profesional singular.
În cadrul acestei promoții ne-am confruntat și cu provocări suplimentare datorate contextului pandemic și sunt mulțumită de faptul că, împreună cu cadrele didactice, am reușit să transpunem inevitabilele dificultăți tehnice în beneficii și chiar într-un surplus de informații utile ce nu ar fi putut fi oferite în același mod într-un context normal.”

Alexandra-Polixenia PARASCHIVOIU, șefă de promoție ICSFET 2021

Vezi mai multe testimoniale în pagina absolvenților ICSFET

LINK-URI

INFORMAȚII

1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Perioade de înscriere: conform calendarului anului universitar și programului anunțat pe site-ul ETTI. Vezi procedura de înscriere, calendar, acte, taxe pe site ETTI.

Calendar concurs:

Sesiunea Iulie 2021

Înscrierea candidaților (online pe platforma admitere.pub.ro) 3 – 11 iulie 2021
Concurs de admitere:
Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs
Proba 2 – proba orală (interviu) online
13 – 15 iulie 2021
Proba 2 (interviu): 14.07.2021. Planificarea susținerii probei se va afișa cu cel puțin o zi înainte pe site ETTI.
Comunicarea rezultatelor 16 iulie 2021
Înmatricularea candidaților (cu prezență fizică la sediul facultății conform unui program anunțat pe site-ul ETTI) 16, 17 iulie 2021

2. PROBE DE CONCURS

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată.

Proba 2 – probă orală (tip INTERVIU) susținută on-line prin platforma Microsoft Teams, din care va rezulta media MB. Probele on-line vor fi înregistrate audio și video, candidatul exprimându-și acordul de a fi înregistrat prin completarea Anexei 1 (pct. 16) din Regulament.

Interviul va consta în:

prezentare personală a candidatului (mini-eseu pe un subiect la alegere; se recomandă un subiect din pregătirea de licență sau orientat pe prima opțiune – domeniul calitate – fiabilitate – securitate în electronică, telecomunicații sau IT).
scurtă discuție între candidat și comisie (întrebări și răspunsuri). Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licență.

Interviul, în ansamblul său, se referă la:
studiile și activitatea anterioară a candidatului;
planul personal de educație și pregătire profesională;
motivația de a urma programul de masterat ICSFET;
interesul candidatului în aprofundarea cunoștințelor din domeniile calitate – fiabilitate – securitate;
integrarea profilului acestui program de masterat cu pasiunile sau activitatea profesională a candidatului;
disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat ICSFET.

Ca recomandare (fără a fi obligatoriu), pentru o mai bună reprezentare în fața comisiei de admitere la programul de masterat ICSFET, candidații pot trimite (prin e-mail gabriel.petrica_at_upb.ro sau chat Teams) un material (document Word / prezentare Powerpoint / fișier PDF) care să conțină următoarele informații:
– numele, date de contact (telefon, adresă e-mail);
– facultatea absolvită, secția / specializarea, anul;
– titlul lucrării de licență și coordonatorul științific al acesteia;
– activități relevante, desfășurate pe durata studiilor de licență / liceu (articole publicate în reviste științifice / volume ale conferințelor, participări la sesiuni studențești / concursuri / olimpiade, premii obținute, mobilități Erasmus sau alte tipuri de burse în străinătate, stagii de practică în companii, activități de voluntariat etc.);
– activitatea profesională actuală și perspective;
– domeniile de interes;
– motivația pentru care a fost ales programul de masterat ICSFET (pe scurt).

Acest material poate fi folosit ca suport în Proba 2 (interviul online) pentru prezentarea personală (Screen Share prin Microsoft Teams).

Comisia de interviu:
– minim 3 cadre didactice din facultate;
– comisia este alocată programului de masterat ICSFET sau unui grup de programe de masterat;
– candidatul este examinat de comisia corespunzătoare primei opțiuni (ICSFET);
– media obținută la interviul ICSFET este valabilă pentru toate programele de masterat din lista de opțiuni a candidatului;
– la finalizarea interviului, candidatul își poate completa lista de opțiuni numai prin adăugarea de opțiuni pentru alte programe de masterat, fără a modifica ordinea opțiunilor deja exprimate la înscriere.

3. ÎNMATRICULAREA

Candidații declarați admiși trebuie să se înmatriculeze în zilele imediat următoare afișării rezultatelor, după un program afișat pe site ETTI (este necesară prezența fizică la sediul facultății, depunerea unor acte în original / copie conform cu originalul și achitarea taxei de înmatriculare – vezi Regulament, art. 26). Neînmatricularea atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Candidați ICSFET admiși și înmatriculați – iulie 2021

INFORMAȚII DESPRE ADMITEREA LA PROGRAMUL DE MASTERAT ICSFET

Informații complete despre programul de masterat ICSFET: https://www.euroqual.pub.ro/master-ingineria-calitatii-si-sigurantei-in-functionare-in-electronica-si-telecomunicatii/

Actualizat: 15.9.2021, 20:12 | Afișat: 30.6.2021, 12:33