Seminarul internaţional “Abordări moderne în calitate şi fiabilitate”

Bucureşti, 7-8 mai 2001

 

Seminarul internaţional “Abordări moderne în calitate şi fiabilitate” s-a desfăşurat sub egida Programului educaţional european SOCRATES şi a noii Şcoli de Studii Avansate în Calitate, Fiabilitate, Mentenanţă, Risc şi Securitate din Universitatea “Politehnica” din Bucureşti şi în organizarea Catedrei Tehnologie Electronică şi Fiabilitate din U.P.B. şi a Departamentului Calitate şi Siguranţă în Funcţionare (D.C.S.F.) din ISTIA – Universitatea din Angers (Franţa).

În cadrul seminarului au fost ţinute prelegeri (cursuri intensive) în domeniile menţionate anterior de către cadre didactice din departamentul de specialitate – D.C.S.F. din ISTIA (între care menţionăm pe prof. dr. Bernard Dumon, şeful D.C.S.F., conf. dr. Abdesaamad Kobi şi conf. dr. Fabrice Guerin), precum şi de către profesori români din Catedra Tehnologie Electronică şi Fiabilitate din UPB.

În cadrul seminarului menţionat s-a abordat – în principal – următoarea problematică:
– Controlul Statistic al Proceselor (SPC)
– Metoda Six Sigma
– Metode bayesiene aplicate în fiabilitate
– Încercări accelerate în fiabilitate

A fost prezentată “State of the Art” pentru fiecare din aceste domenii şi au fost evidenţiate unele dezvoltări recente privind problematica abordată. Seminarul s-a adresat deopotrivă studenţilor de la Master, doctoranzilor şi cursanţilor post-universtari, precum şi specialiştilor din industrie, cercetare şi mediul de afaceri şi s-a desfăşurat în sala “Rondă” din localul “Leu” (Bd. Iuliu Maniu 1-3) al Universităţii Politehnica din Bucureşti în zilele de 7 şi 8 mai 2001. Participarea la acest seminar internaţional a fost gratuită.

Actualizat: 14.8.2013, 13:52 | Afișat: 9.5.2001, 13:47