Teme de disertaţie propuse (master ICSFET, anul universitar 2016-2017)

Coordonator Titlu temă Student
Prof. dr. ing. Ioan Bacivarov 1. Modelarea structurală a fiabilității sistemelor electronice. Platformă de laborator Huru Ana-Maria
2. Analiza fiabilității sistemelor utilizând metoda arborilor de defectare / AMDEC. Platformă de laborator
3. Calitatea site-urilor Web Nicolae Andreea
4. Analiza survivabilității sistemelor informatice. Platformă de laborator Ciontu Claudia-Elena
5. Cyber-security. Modele și indicatori de securitate IT Oțelea Ștefan
6. Securitatea Internet of Things (IoT). Modele și indicatori de securitate pentru IoT Mogoșanu Florin-Mihai
7. Dezvoltarea unui model pentru evaluarea fiabilității și disponibilității adecvat rețelelor de comunicație. Platformă de laborator Tudor Iuliana
8. Efectul integrării metodologiei AGILE asupra calității produselor software. Studiu de caz. Mihai Florian-Vlad
9. Metode de optimizare a testării productive bazate pe standardele de calitate pentru industria automotive Sucevan Diana
Prof. dr. ing. Angelica Bacivarov 1. Creşterea fiabilităţii sistemelor prin teste de burn-in Gherghe Cristina
2. Platformă realizată în MATLAB pentru studiul performanţelor structurilor redundante Dinu Iulian
3. Generarea automată a secvenţelor de test prin metode algebrice. Platformă de laborator. Bălțatu Eduard-Laurențiu
4. Controlul stabilității proceselor tehnologice. Platformă de laborator Toma Cristian-Victor
5. Proiectarea încercărilor de fiabilitate. Platformă de laborator
6. Studii asupra proiectării activităților de mentenanță preventivă Țarălungă Mihaela
7. Testarea funcțională a unui sistem software. Studiu de caz asupra sistemului de operare Android Teodorescu Ioana-Elena
Prof. dr. ing. Adrian Mihalache 1. Simularea testării sistemelor software complexe Pleșa Irina-Cristiana
2. Utilizarea metamorfismului în procesul de livrare a produselor software
3. Decizii optime în condiţii de asimetrie a informaţiei
4. Disaster Recovery pentru IMM ce folosește Windows Server 2012/2016
5. Simularea unui atac Man-in-the-Middle
6. Automatizarea producerii de teste software folosind aplicația Eiffel
Prof. dr. ing. Norocel Codreanu 1. Platformă de laborator multifuncțională în domeniul tehnologiilor de interconectare
2. Dezvoltarea unui stand tehnologic de investigație termografică a structurilor PCB de mare putere
3. Mediu de proiectare tehnologică și investigație virtuală a modulelor electronice
Conf. dr. ing. Iulian Năstac 1. Îmbunătățirea calității produselor tehnice prin folosirea predictorilor neuronali
2. Prelucrarea masivelor de date prin metode ale inteligenței artificiale
3. Prognoza unor parametri definitorii privind calitatea produselor
CP1 dr. ing. Marius Bâzu 1. Testarea accelerată a componentelor și sistemelor electronice
2. Programe de selecție pentru creșterea fiabilității loturilor de produse electronice
3. Tehnici moderne în analiza defectărilor
4. Studiu comparativ de fiabilitate între becurile cu filament și cele cu halogeni Buculei Ioana-Alexandra
Conf. dr. ing. Cosmin Mihai 1. Metode de asigurare a rezilienței infrastructurilor cibernetice
2. Criptare și soluții de securitate în domeniul telecomunicațiilor Vrânceanu Vlad
3. Analiza și prognoza evoluției stării de securitate a unei rețele de calculatoare Lungu Aura-Daniela
4. Studiul măsurilor de confidențialitate a datelor în rețelele sociale Chirigiu Corin-Adrian
5. Impactul atacurilor direcționate asupra poștei electronice Stănică Radu-Cristian
Dr. ing. Cristinel Roncea 1. Particularități ale auditării controlului operațional în organizația XYZ în cadrul unui audit de certificare al unui SIM
2. Implementarea SMC. Studiu de caz în organizația XYZ
3. Implementarea SIM (calitate-mediu-sso). Studiu de caz în organizația XYZ
4. Particularități ale auditării clauzelor “audit intern” și “analiză efectuată de management” în cadrul unui audit de certificare al unui SIM
5. Auditarea “Leadership-ului” din perspectiva standardelor pentru sistemele de management care au la bază anexa SL
Conf. dr. ing. Orest Oltu 1. Crearea unei topologii de test și testare virtualizată a unui subsistem/echipament de rețea
2. Testarea automatizată a suitei software dintr-un echipament de telefonie mobilă
Actualizat: 9.1.2017, 13:12 | Afișat: 20.10.2016, 18:56