Concurs de burse ERASMUS+ în cadrul anului universitar 2016-2017 (etapa Octombrie 2016)

Anunţ Concurs de burse ERASMUS+ în cadrul anului universitar 2016-2017 (etapa Octombrie 2016)

Evaluare competențe lingvistice

Prezentarea programului ERASMUS+

În cadrul Concursului de selecţie Erasmus+, organizat de Facultatea ETTI, se pot înscrie studenţii din anii II – IV licență, masteranzii din anul II și doctoranzii din anii II, III (cu excepţia beneficiarilor de burse POSDRU).

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

1. Cerere de înscriere la concurs adresată decanului.
• Este obligatoriu avizul profesorului coordonator de mobilitate.
• În cerere se va menționa tipul de mobilitate: studiu sau plasament.

2. Situaţia rezultatelor activităţii didactice, inclusiv media (M) a semestrelor de studiu anterioare (condiţie: M ≥ 8,00). Masteranzii și doctoranzii vor anexa toate foile matricole anterioare.

3. Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice – premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local/UPB sau de nivel naţional/internaţional.

4. Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă (poate fi: Cambridge ESOL, TOEFL sau certificat obținut de la Departamentul de Limbi Moderne – Rectorat).

5. Scrisoare de Motivaţie (tehnoredactată în engleză, franceză sau germană).

6. Curriculum Vitae model EUROPASS (în engleză, franceză sau germană).

7. Copie a Cărții de Identitate.

Fiecare candidat are în vedere următoarele:
• documentul de la punctul 2 se solicită de la secretariatul facultăţii;
• documentul de la punctul 4 este eliberat de o instituţie abilitată sau de Departamentul de Limbi Moderne din UPB;
• toate documentele se introduc într-un dosar plic – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+ pe care se scriu, după caz:
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+
Numele şi prenumele
Student / Masterand / Doctorand, Anul de studiu (curent)
Codul ERASMUS al Universității partenere
Telefon și e-mail
Data depunerii

Studenţii candidaţi trebuie să ia legătura cu profesorii coordonatori de mobilităţi ERASMUS pentru a obţine avizul acestora.

Pentru înscriere, fiecare student va depune dosarul la secretariatul Facultății ETTI – D-na Secretar Șef Elena DERVIȘ – până pe 26 Octombrie 2016, ora 15.

Informaţii suplimentare privind programul educaţional comunitar ERASMUS-SOCRATES pot fi obţinute de la secretariatul ERASMUS – SOCRATES UPB (Rectorat, etaj IV), precum şi de la profesorii coordonatori de mobilităţi.

Concursul va avea loc pe data de 27 Octombrie 2016, ora 9, în Sala A01 din Facultatea ETTI (corp A).

DECAN,
Prof. dr. ing. Cristian NEGRESCU

Prodecan responsabil program Erasmus – Facultatea ETTI
Conf. dr. ing. Iulian NĂSTAC

 

ANEXĂ – PROFESORII COORDONATORI DE MOBILITĂŢI ERASMUS din Facultatea ETTI

COORDONATOR

UNIVERSITATEA

CODUL ERASMUS

ȚARA

NR. LUNI
Ioan BACIVAROV Université d’Angers F ANGERS01 FRANȚA 8
Silviu CIOCHINĂ CENTRALE SUPELEC F GIF-YVE03 FRANȚA 48
Mihai CIUC Universite de Savoie F CHAMBER01 FRANȚA 16
Mihai CIUC Universitat Lubeck D LUBECK01 GERMANIA 20
Norocel-Dragoș CODREANU Aristotle University of Thessaloniki G THESSAL01 GRECIA 24
Norocel-Dragoș CODREANU Technische Unversitat Munchen D MUNCHEN02 GERMANIA 12
Daniela COLTUC Ecole Superieure de Chimie Physique Electronique de Lyon F LYON15 FRANȚA 10
Bogdan IONESCU Universita degli Studi di Trento I TRENTO01 ITALIA 12
Bogdan IONESCU Marmara Universitesi TR ISTANBU05 TURCIA 20
Bogdan IONESCU Telecom ParisTech F PARIS083 FRANȚA 20
Bogdan IONESCU University of Hradec Kralove CZ HRADEC01 CEHIA 10
Bogdan IONESCU Universidad de Malaga E MALAGA01 SPANIA 36
Bogdan IONESCU Universidad de Sevilla E SEVILLA01 SPANIA 10
Ciprian IONESCU Universite de Limoges F LIMOGES01 FRANȚA 4
Ciprian IONESCU Technische Universitat Dresden D DRESDEN02 GERMANIA 20
Iulian NĂSTAC Abo Akademi University SF TURKU02 FINLANDA 9
Iulian NĂSTAC Lappeenranta University of Technology SF LAPPEEN01 FINLANDA 4
Ștefan STĂNCESCU Malardalen University S VASTERA01 SUEDIA 10
Ștefan STĂNCESCU Josip Juraj Strossmayer University of Osijek HR OSIJEK01 CROAȚIA 30
Dan STOICHESCU ENSEA Cergy F CERGY01 FRANȚA 20
Rodica STRUNGARU Universität der Bundeswehr München D MUNCHEN10 GERMANIA 24

NOTĂ: Fiecare student îşi va păstra copii xerox după documentele importante depuse, în special după Atestatul de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă.

Actualizat: 27.10.2016, 15:46 | Afișat: 14.10.2016, 13:21