Teme de disertaţie propuse (master ICSFET, anul universitar 2014-2015)

NOTĂ IMPORTANTĂ: Toate proiectele vor conţine în MOD OBLIGATORIU, în afara dezvoltărilor teoretice, un demo de instruire / platformă de laborator.

Coordonator Titlu temă Student
Prof. dr. ing. Ioan Bacivarov 1) Modelarea structurală a fiabilităţii sistemelor electronice. Platformă de laborator. Siserman Alexandru
2) Metode de asigurare a securităţii şi evitare a riscurilor în sistemele de mare răspundere funcţională. Implementarea metodei FMEA/FMECA. Platformă de laborator. Apseleam Eden
3) Metode de asigurare a securităţii şi evitare a riscurilor în sistemele de mare răspundere funcţională. Implementarea metodei arborilor de defectare (Fault-tree). Platformă de laborator.
4) Dezvoltarea unui model al riscului ca urmare a erorilor umane. Analiza cantitativă. Platformă de laborator. Gabrian Anca
5) Dezvoltarea unui model pentru evaluarea fiabilităţii şi disponibilităţii adecvat reţelelor de comunicaţie. Platformă de laborator. Vasile Marius
6) Arhitecturi orientate pe servicii pentru sisteme complexe. Demo / platformă de laborator. Mihai Mirela
7) Asigurarea calităţii sistemelor complexe prin intermediul testării software Cernov Ana-Maria
8) Tehnologii de securitate implementate în reţele MPLS VPN Colan Georgiana
9) ISO 27001 – Managementul securităţii IT Predu Adrian
10) Efectul certificării ISO 9001 asupra companiilor. Studii comparative. Tavaru Cosmin
11) Auditul în reţelele de calculatoare Șerbănescu Horia
12) Securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice Alexandru Alice
13) Tehnologii QoS pentru reţeaua MPLS. Platformă de laborator. Vlad Mariana
14) Control de recepţie a calităţii. Platformă de laborator realizată în Matlab.
15) Estimarea indicatorilor de fiabilitate (parametric / neparametric). Platformă de laborator.
16) Managementul securităţii IT. Demo / platformă de laborator. Anghel Mihai-Ciprian
17) Calitatea site-urilor Web. Site performant pentru gestionarea unei reviste electronice. Lazăr Camelia
18) Detectarea și mitigarea atacurilor informatice de tip DoS și DDoS Alexandrescu Mihai
19) Asigurarea calității prin intermediul testării software Sima Andrei
20) Analiza calităţii şi securităţii pentru tehnologii MPLS TE în reţele de tip Service Provider Ilie-Dragomir Marius
21) Lean and Six Sigma Tools used in Agile Software Projects Pricope Ruxandra
Prof. dr. ing. Angelica Bacivarov 1) Creşterea fiabilităţii sistemelor prin teste de burn-in Dugăiașu Eliza
2) Verificarea formală a unui sistem interactiv
3) Platformă realizată în MATLAB pentru studiul performanţelor structurilor redundante Mareș Marian-Sorin
4) Generarea automată a secvenţelor de test prin metode algebrice
5) Modele şi instrumente de injecţie a defectelor/erorilor în sisteme complexe Bratu Andreea
6) Dezvoltarea unor strategii de implementare a toleranţei la defectări/erori în sistemele socio-tehnice de mare răspundere funcţională
7) Controlul stabilităţii proceselor tehnologice
8) Testarea automată a sistemelor cu metoda analizei de semnătură Suliman Hulia
9) Proiectarea încercărilor de fiabilitate Aramă Dan-Ionuţ
10) Platformă realizată în MATLAB pentru estimarea indicatorilor de fiabilitate Pauliş Mihai-Alexandru
11) Studiul vulnerabilităților de securitate ale aplicațiilor web Axinte Sabina-Daniela
Prof. dr. ing. Adrian Mihalache 1) Simularea testării sistemelor software complexe
2) Metodă şi program pentru atestarea calităţii capitalului
intelectual
3) Decizii optime în condiţii de asimetrie a informaţiei
4) Evaluarea activelor intangibile ale unei întreprinderi bazate pe cunoaştere
5) Sistem informatic pentru gestionarea unei reviste virtuale
6) Sistem inteligent de examinare a cunoştinţelor
Conf. dr. ing. Iulian Năstac 1) Îmbunătăţirea calităţii produselor tehnice prin folosirea
predictorilor neuronali
2) Proiectarea clasificatoarelor inteligente pentru eficientizarea unor sisteme socio-tehnice
3) Prelucrarea masivelor de date prin metode ale inteligenţei artificiale
4) Prognoza unor parametri definitorii privind calitatea produselor
CP1 dr. ing. Marius Bâzu 1) Testarea accelerată a componentelor şi sistemelor electronice
2) Programe de selecţie pentru creşterea fiabilităţii loturilor de
produse electronice
3) Tehnici moderne în analiza defectărilor
Conf. dr. ing. Norocel Codreanu 1) Dezvoltarea unui stand de măsură a calităţii şi fiabilităţii dispozitivelor din electronica organică
2) Studii privind proiectarea şi realizarea structurilor conductoare din electronica organică fiabile
ŞL. dr. ing. Cosmin Mihai 1) Studiu asupra securităţii datelor în cadrul reţelelor sociale
2) Analiza vulnerabilităţilor reţelelor de calculatoare Ispas Cosmin
3) Metode avansate de securizare a sistemului informatic Plugor Tamas-Jozsef
4) Securitatea bazelor de date Paraschiv Gabriela
Actualizat: 16.9.2016, 22:02 | Afișat: 2.10.2014, 12:50