Concurs de burse Erasmus + (suplimentar) pentru anul universitar 2014-2015

Anunţ Concurs de burse Erasmus+ (suplimentar) pentru anul universitar 2014-2015
Rezultate concurs de burse Erasmus+ (suplimentar) – 30 octombrie 2014

Pentru Concursul de selecţie a Studenţilor Erasmus+ organizat de către Facultatea ETTI se pot înscrie studenţii înmatriculaţi la această facultate şi anume: studenţii din anii II-IV; masteranzii din anul II; doctoranzii cu frecvenţă (fac excepţie burse POSDRU).

La înscriere, fiecare student va depune la secretariatul programului din Facultatea ETTI – sala B304 (Leu, corp B, etaj 3) – până pe 29 octombrie 2014, ora 13 – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus +, care este constituit din următoarele documente:
(1) Cerere (menţionând tipul de mobilitate) – având avizul profesorului coordonator de mobilitate;
(2) Situaţia rezultatelor activităţii didactice, inclusiv media (M) a semestrelor de studiu anterioare (condiţie: M≥8);
(3) Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice / Participare, premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de: nivel local/UPB; nivel naţional/internaţional;
(4) Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă;
(5) Scrisoare de Motivaţie;
(6) Curriculum Vitae model EUROPASS.

Fiecare candidat are în vedere următoarele:
• documentul (2) se solicită de la secretariatul facultăţii / departamentului;
• documentul (4) este eliberat de o instituţie abilitată sau de Catedra de Limbi moderne din UPB;
• toate documentele se introduc într-un dosar plic – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+ pe care se scriu, după caz:
Facultatea / Departamentul de …
Student / Masterand / Doctorand (Numele şi prenumele) …
Anul de studiu (curent) …
Dosar de candidat la statutul de student Erasmus, (data) …

În prealabil studenţii candidaţi trebuie să ia legătura cu profesorii coordonatori de mobilităţi ERASMUS pentru a obţine avizul acestora (în acest sens se ataşează lista profesorilor care au avut mobilităţi ERASMUS în 2013-2014).

Informaţii suplimentare privind programul educaţional comunitar ERASMUS-SOCRATES pot fi obţinute de la secretariatul programului din Facultatea ETTI (sala B304), secretariatul ERASMUS-SOCRATES UPB (Rectorat, etaj IV), precum şi de la profesorii coordonatori de mobilităţi.

Concursul va avea loc pe data de 29 octombrie 2014, ora 15, în sala A101 din Facultatea ETTI (corp A, parter).

Este obligatorie prezenţa la concurs a tuturor studenţilor înscrişi.

NOTĂ: Fiecare student îşi va păstra copii xerox după documentele importante depuse, în special după Atestatul de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă.

Mobilităţile studenţilor sunt de tip: mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practică / internship) – anul III.

PROFESORII COORDONATORI DE MOBILITĂŢI ERASMUS din Facultatea ETTI

BACIVAROV Ioan

 • Université d’Angers (F ANGERS01)

Domeniile: calitate, fiabilitate, securitate (an III şi Master ICSFET)

CIOCHINĂ Silviu

 • Ecole supérieure d’électricité SUPELEC (F GIF-YVE02), dublă diplomă

CIUC Mihai

 • Université de Savoie (F CHAMBER01)
 • Universität zu Lübeck (D LUBECK01)

CODREANU Norocel-Dragoş

 • Technical University of Sofia (BG SOFIA16)
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (G THESSAL01)
 • Technische Unversitat München (D MUNCHEN02)

COLŢUC Daniela

 • École Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon (F LYON15)

IONESCU Bogdan

 • Università degli Studi di Trento (I TRENTO01)
 • Université de Savoie (F CHAMBER01)
 • TELECOM Paristech (F PARIS083)
 • Universidad de Malaga (E MALAGA01)
 • Universidad de Sevilla (E SEVILLA01)
 • Marmara Universitesi (TR ISTANBU05)
 • University of Hradec Králové (CZ HRADEC01)

IONESCU Ciprian

 • Université de Limoges (F LIMOGES01)
 • Technische Universität Dresden (D DRESDEN02)

NĂSTAC Iulian

 • Åbo Akademi University (SF TURKU02)

STĂNCESCU Ştefan

 • Mälardalens Högskola (S VASTERA01)

STOICHESCU Dan

 • ENSEA – École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications (F CERGY01)

UNGUREANU Mihaela

 • Technische Universiteit Eindhoven (NL EINDHOV17)
 • Universität der Bundeswehr München (D MUNCHEN10)
Actualizat: 15.10.2014, 10:28 | Afișat: 15.10.2014, 21:36