Teme de disertaţie propuse (master ICSFET, anul universitar 2013-2014)

Coordonator Titlu temă Student
Prof. dr. ing. Ioan Bacivarov 1) Dezvoltarea unor strategii de implementare a survivabilităţii unei reţele de comunicaţie IONESCU Alexandru Marian
2) Identificarea metodelor de asigurarea securităţii şi evitarea riscurilor în sistemele de mare răspundere funcţională IORDAN Cătălin
3) Dezvoltarea unui model al riscului ca urmare a erorilor umane. Analiza cantitativă ORÂNDARU Cristina
4) Dezvoltarea unui model pentru evaluarea fiabilităţii şi
disponibilităţii adecvat reţelelor de comunicaţie
FARCAŞ Gabriela
5) Arhitecturi orientate pe servicii pentru sisteme complexe GAVRILIU Ioan
6) Asigurarea calităţii prin intermediul testării software SIMA Andrei
7) Tehnologii de securitate implementate în reţele MPLS VPN FUIOREA Cristian
8) ISO 27001 – Managementul securităţii IT AGACHE Irina
9) Efectul certificării ISO 9001 asupra companiilor MĂGUREANU Adelina
10) Auditul în reţelele de calculatoare IVAN Ana
11) Generarea automată de rapoarte pentru eficientizarea proceselor tehnologice MIRCEA Vlad-Alexandru
12) Măsurarea calității în sisteme de televiziune digitală – Aplicație pentru IPTV BARBU Andrei
13) Probleme de conectivitate şi securitate în reţelele metropolitane CENUŞĂ Andrei-Şerban
14) Generarea automată de rapoarte pentru eficientizarea proceselor tehnologice MIRCEA Vlad-Alexandru
Prof. dr. ing. Angelica Bacivarov 1) Metode şi instrumente pentru verificarea rezilienţei reţelelor CIOACĂ Ovidiu
2) Verificarea formală a unui sistem interactiv COMISU Andrei
3) Analiza/optimizarea sistemelor socio-tehnice cu structura distribuită bazate pe modelarea dinamică a interacţiunilor om-maşină PUICĂ Aurora
4) Modele ale arhitecturilor reziliente pentru un sistem de comunicaţie şi strategii de implementare CHELARU Gabriel
5) Modele si instrumente de injecţie a defectelor/erorilor în sisteme complexe ŞTEFĂNESCU Yasmin
6) Dezvoltarea unor strategii de implementare a toleranţei la defectări/erori în sistemele socio-tehnice de mare răspundere funcţională CIUBOTARU Corina
7) Controlul stabilităţii proceselor tehnologice TUŢĂ Dorina
8) Testarea automată a sistemelor cu metoda analizei de semnătură
9) Proiectarea încercărilor de fiabilitate  BRUMEA Adrian
10) Depanarea unei rețele de calculatoare CĂTUŞANU Bogdan
11) Metode și algoritmi pentru evealuarea automată a comutatoarelor high side ENE Monica
Prof. dr. ing. Adrian Mihalache 1) Simularea testării sistemelor software complexe
2) Metodă şi program pentru atestarea calităţii capitalului
intelectual
3) Analiza disfuncţionalităţilor sistemelor de plată cu monedă
electronică: Bitcoin, Lindon-dollar
4) Evaluarea activelor intangibile ale unei întreprinderi bazate pe cunoaştere
5) Sistem informatic pentru gestionarea unei reviste virtuale
6) Sistem inteligent de examinare a cunoştinţelor
Conf. dr. ing. Iulian Năstac 1) Îmbunătăţirea calităţii produselor tehnice prin folosirea
predictorilor neuronali
2) Proiectarea clasificatoarelor inteligente pentru eficientizarea unor sisteme socio-tehnice
3) Prelucrarea masivelor de date prin metode ale inteligenţei artificiale
4) Prognoza unor parametri definitorii privind calitatea produselor.
CP1 dr. ing. Marius Bâzu 1) Testarea accelerată a componentelor şi sistemelor electronice
2) Programe de selecţie pentru creşterea fiabilităţii loturilor de
produse electronice
3) Tehnici moderne în analiza defectărilor
Conf. dr. ing. Norocel Codreanu 1) Dezvoltarea unui stand de măsură a calităţii şi fiabilităţii dispozitivelor din electronica organică PRIPAS Iulian Marian
2) Studii privind proiectarea şi realizarea structurilor conductoare din electronica organică fiabile
ŞL. dr. ing. Cosmin Mihai 1) Studiu asupra securităţii datelor în cadrul reţelelor sociale PETRACHE Victor
2) Analiza vulnerabilităţilor reţelelor de calculatoare STOIAN Adriana
3) Metode avansate de securizare a sistemului informatic ICLEANU Adelin
4) Studiu privid securitatea rețelelor wireless BOCIOROAGĂ Carmen-Darius
Actualizat: 16.9.2016, 22:04 | Afișat: 27.10.2013, 9:45