Concurs de burse Erasmus (suplimentar) pentru anul universitar 2013-2014

CONCURS DE BURSE ERASMUS-SOCRATES
Facultatea ETTI – pentru anul universitar 2013-2014

Anunţ Concurs Erasmus (suplimentar) – pentru anul universitar 2013-2014
REZULTATE (5 noiembrie 2013)

Pentru Concursul de selecţie (suplimentar) a Studenţilor Erasmus organizat de
către Facultatea ETTI se pot înscrie studenţii înmatriculaţi la această facultate şi anume:
studenţii din anii I-III; masteranzii din anul I; doctoranzii cu frecvenţă (excepţie burse
POSDRU).

La înscriere, fiecare student va depune la secretariatul programului din Facultatea ETTI – sala B308 (Leu, corp B, etaj 3) – până pe 5 noiembrie 2013, ora 13 – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus, care este constituit din următoarele documente:
(1) Cerere (menţionând tipul de mobilitate) – având avizul profesorului coordonator de mobilitate;
(2) Situaţia rezultatelor activităţii didactice, inclusiv media (M) a semestrelor de studiu
anterioare ( condiţie: M≥8 );
(3) Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice / Participare, premii, diplome, inovaţii sau
alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de: nivel local/UPB; nivel naţional/internaţional;
(4) Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale
din ţara gazdă;
(5) Scrisoare de Motivaţie;
(6) Curriculum Vitae.

Fiecare candidat are în vedere următoarele:
• documentul (2) se solicită de la secretariatul facultăţii / departamentului;
• documentul (4) este eliberat de o instituţie abilitată sau de Catedra de Limbi moderne din UPB;
• toate documentele se introduc într-un dosar plic – Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus pe care se scriu, după caz:
Facultatea / Departamentul de …
Student / Masterand / Doctorand (Numele şi prenumele) …
Anul de studiu (curent) …
Dosar de candidat la statutul de student Erasmus, (data) …

În prealabil studenţii candidaţi trebuie să ia legătura cu profesorii coordonatori de
mobilităţi SOCRATES pentru a obţine avizul acestora (în acest sens se ataşează lista
profesorilor care au avut mobilităţi SOCRATES în 2012-2013).

Informaţii suplimentare privind programul educaţional comunitar ERASMUS-SOCRATES
pot fi obţinute de la secretariatul programului din Facultatea ETTI (sala B308),
secretariatul ERASMUS-SOCRATES UPB (Rectorat, etaj IV), precum şi de la profesorii
coordonatori de mobilităţi.

Concursul va avea loc pe data de 05 noiembrie 2013, ora 14, în Sala de Consiliu din
Facultatea ETTI (Sala Rondă – Leu, corp A, etaj 1). Este obligatorie prezenţa la concurs a tuturor studenţilor înscrişi.

NOTĂ: Fiecare student îşi va păstra copii xerox după documentele importante depuse, în special după Atestatul de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă.

PROFESORII COORDONATORI DE MOBILITĂŢI ERASMUS din Facultatea ETTI

BACIVAROV Ioan
– Institut National Polytechnique de Grenoble, F
– Universite d’Angers, F
– Universidade Aberta Lisboa, P
– Universite de Savoie, F
– Universite de la Rochelle, F
Domeniile: calitate, fiabilitate, securitate (an III şi Master ICSFET)

BREZEANU Gheorghe
– Universita degli Studi di Napoli Federico II, I

CACOVEANU Remus
– Institut National Polytechnique de Grenoble, F

CIOCHINĂ Silviu
– Ecole Superieure d’Electricite (SUPELEC), F

COLTUC Daniela
– Ecole Superieure de Chimie – Physique Electronique de Lyon, F
– Institut National Polytechnique de Grenoble, F

CROITORU Victor
– Blekinge Tekniska Högskola, SW

DRĂGULĂNESCU Nicolae
– Universite „Jean Monnet” Saint-Etienne, F
– Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, F

GAVAT Inge
– University of Maribor, SI

IONESCU Bogdan
– Universita degli Studi di Trento, I

STĂNCESCU Ştefan
– MÄLARDALENS HÖGSKOLA, SW

STOICHESCU Dan
– Politecnico di Torino, I
– Universite de Reims Champagne – Ardenne, F
– Universite d’ Orleans, F
– TELECOM SudParis, F

STRUNGARU Rodica
– Technische Universiteit Eindhoven, NL
– Universität der Bundeswehr München, D

VERTAN Constantin
– TELECOM PARISTECH, F
– Universite de Reims Champagne – Ardenne, F
– Institut National Polytechnique de Grenoble, F
– Universite „Blaise Pascal” Clermont – Ferrand, F
– Universidad de Malaga, Spain

Actualizat: 23.10.2013, 10:30 | Afișat: 23.10.2013, 12:58