Sesiunea de examene de iarnă, anul universitar 2021-2022

AN 4

Disciplina Examinator Grupa / Seria Data
CAF Prof. dr. ing. Ioan Bacivarov seria 4A 13.12.2021
13:00

MASTERAT ICSFET 1

Disciplina Examinator Data
Proiect de cercetare-
documentare
Prof. dr. ing. Ioan Bacivarov Verificare – săpt. 14
Cercetare
ştiinţifică 1
Prof. dr. ing. Ioan Bacivarov Verificare – săpt. 14
PMD Conf. dr. ing. Iulian Năstac 29.01.2022
16:00
FMSE Prof. dr. ing. Ioan Bacivarov 02.02.2022
18:00
MSSA Dr. mat. Luminița Copaci 07.02.2022
18:00
MTMEA Prof. dr. ing. Alexandru Vasile 10.02.2022
17:00
SLCSF Dr. mat. Luminița Copaci 14.02.2022
18:00

MASTERAT ICSFET 2

Disciplina Examinator Data
Proiect integrator
de cercetare
Prof. dr. ing. Angelica Bacivarov Verificare – săpt. 14
Cercetare
ştiinţifică 3
Prof. dr. ing. Angelica Bacivarov Verificare – săpt. 14
IASEC Conf. dr. ing. Iulian Năstac 30.01.2022
17:00
MCT Dr. ing. Cristinel Roncea 01.02.2022
18:00
TASFS Dr. ing. Sabina Axinte 04.02.2022
18:00
CEM ȘL. dr. ing. Valentin Voiculescu 11.02.2022
18:00
DDPT Prof. dr. ing. Angelica Bacivarov 18.02.2022
17:00

icon_link Programarea examenelor din sesiunea de iarnă 2021-2022

Actualizat: 25.2.2022, 23:04 | Afișat: 14.2.2022, 12:31