Programul academic postuniversitar “Calitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor complexe” la aniversarea a trei decenii

Anul 2003 marchează un eveniment aniversar în scurta şi totuşi relativ îndelungata – pe plan autohton – istorie a Programului academic postuniversitar interdisciplinar “Calitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor complexe” (mai ales dacă ne raportăm la vârsta disciplinelor pe plan mondial: cinci decenii pentru fiabilitate şi aproape opt decenii pentru calitate): cea de-a 30-a promoţie, cuprinzând 63 de cursanţi, a primit diplomele de absolvire.

Aceste cursuri, care reprezintă unul dintre programele de învăţământ postuniversitar cu cea mai îndelungată existenţă în România, sunt organizate – la nivel naţional – în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, în coordonarea laboratorului “Calitate, fiabilitate şi tehnologii informatice – EUROQUALROM” din Catedra de specialitate, Tehnologie Electronică şi Fiabilitate.

Vasile Cătuneanu

Prof. univ. dr.
Vasile Cătuneanu

Fiind iniţiate în anul 1973 sub coordonarea regretatului profesor universitar dr. Vasile M. Cătuneanu – unul dintre creatorii şcolii româneşti de fiabilitate – aceste cursuri postuniversitare cu caracter interdisciplinar s-au desfăşurat neîntrerupt pe parcursul a trei decenii, fiind absolvite de circa 1200 de cursanţi, specialişti cu studii superioare, în principal din domeniul tehnic (peste 93% dintre absolvenţi), dar şi din domeniile economic şi juridic.

În perioada 1975-1981, coordonatorul cursurilor a fost prof. univ. dr. Vasile Corlăţeanu. Din anul 1982 cursurile sunt coordonate de către prof. univ. dr. Ioan C. Bacivarov.

Dacă iniţial acest program postuniversitar avea în vedere în special domeniul fiabilităţii (fiind, de altfel, denumite iniţial “Cursurile postuniversitare de Fiabilitate”) şi, parţial, pe cel al mentenabilităţii, după 1984 sfera acestora s-a extins, succesiv, spre toate laturile siguranţei în funcţionare (fiabilitate, mentenabilitate, securitate), iar după 1990 în cadrul său a început să fie abordată întreaga problematică a calităţii, privită în sinergia laturilor sale.
Mulţi dintre specialiştii români de prestigiu în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare în România au funcţionat, de-a lungul anilor, ca profesori în cadrul programului academic postuniversitar “Calitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor complexe”. Ne face o deosebită plăcere să amintim pentru prima perioadă a cursurilor numele profesorilor universitari Vasile Cătuneanu, Vasile Corlăţeanu, Vasile Niţu, Ovidiu Iancu, Cezar Ionescu, Tudor Baron, Eugeniu Diatcu, precum şi cele ale profesorilor universitari asociaţi Dan Stoichiţoiu, Ulrich Wiener, Dumitru Niculescu ş.a.

Dintre specialiştii care – pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă – au funcţionat în ultimii 15 ani ca profesori asociaţi în cadrul programului postuniversitar în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare, organizat sub egida Catedrei Tehnologie Electronică şi Fiabilitate, amintim, între altii, pe: prof. univ. dr. Angelica Bacivarov (testare şi diagnoză tehnică, toleranţă la defectări), dr. ing. Marius Bâzu (fiabilitatea componentelor), prof. univ. dr. Marieta Dragomirescu (fiabilitatea aparaturii electronice), prof. univ. dr. Adrian Mihalache (teoria reînnoirii, fundamentele matematice ale calităţii şi fiabilităţii), prof. univ. dr. Gheorghe Oprişan, conf. univ. dr. Rodica Tomescu (fundamentele matematice ale calităţii şi fiabilităţii), dr. ing. Dan Stoichiţoiu (asigurarea şi certificarea calităţii), drd. ing. Ilian Virgil (asigurarea calităţii), prof. univ. dr. Sorin Ionescu, dr. ing. Traian Teodoru (managementul calităţii), prof. univ. dr. Ioan Bacivarov (metode moderne în fiabilitate şi mentenabilitate, asigurarea şi certificarea calităţii şi siguranţei în funcţionare).

O influenţă deosebit de pozitivă asupra acestui program academic postuniversitar l-au exercitat proiectul educaţional european TEMPUS S_JEP-11300 “EUROQUALROM” şi programul educaţional european SOCRATES. Astfel, curriculum-ul / syllabus-urile au fost restructurate pentru a fi în concordanţă cu cele ale unor universităţi de prestigiu ale Uniunii Europene (şi în special cu European Programme in Quality of Complex Integrated Systems – EPIQCS). De altfel, având în vedere nivelul acestor cursuri postuniversitare, Universitatea “Politehnica” din Bucuresti a fost acceptată de curând ca membru asociat în cadrul Programului European EPIQCS, finalizat prin Master-ul European în domeniul Calităţii Sistemelor Integrate Complexe. Prezentul program postuniversitar urmeaza a constitui în viitorul apropiat o primă etapă în vederea obţinerii diplomei de Master – label European – în domeniul calităţii.

De remarcat că începând cu anul 1996, unele prelegeri au fost susţinute de către profesori prestigioşi din universităţi cunoscute ale Uniunii Europene, în cadrul cursurilor intensive în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare ţinute sub egida programului educaţional european TEMPUS S_JEP-11300 “EUROQUALROM” (perioada 1996-2000), iar ulterior sub egida programului educational european SOCRATES. Menţionăm dintre aceştia pe prof. univ. dr. Louis Balme (Institut National Polytechnique Grenoble, Franţa), prof. univ. dr. Alain Barreau, prof. univ. dr. Bernard Dumon, conf. univ. dr. Mihaela Barreau, conf. univ. dr. Fabrice Guerin, conf. univ. dr. Abdessamad Kobi, conf. univ. dr. Ridha Hambli (Institut des Sciences & Tehniques de l’Ingenieur d’Angers, Franţa), prof. dr. Ton van der Wiele, director al Strategic Quality Management Institut din cadrul Erasmus Universiteit Rotterdam şi editorul European Total Quality Management Directory, conf. univ. dr. Rémy Gautier (ENSAM Paris), prof. univ. dr. Amilcar Goncalves şi prof. univ. dr. Cristina Mendonca de la Universidade Aberta Lisabona, conf. univ. dr. Michele Cano şi dr. Donna MacMillan (Quality Centre – University of Paisley, Scoţia, Marea Britanie), prof. univ. dr. Albert Prat (Universidad Catalunya, Barcelona, Spania) ş.a.

Aplicaţiile practice se desfăşoară în noul laborator Computer-Aided-Quality – laborator realizat şi dotat în cadrul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii cu suportul Uniunii Europene (Proiect TEMPUS – PHARE S_JEP-11300 “EUROQUALROM”) în care se utilizează pachete software performante (MATHEMATICA, STATISTICA s.a.), adecvate însuşirii abordărilor moderne în domeniul calităţii. Colaborarea cu o serie de organizaţii de vârf în domeniu, şi aici dorim să menţionăm în primul rând aportul deosebit al Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii şi a preşedintelui său, prof. asoc. dr. ing. Dan Stoichiţoiu, ca şi al programului european în domeniul calitatii EPIQCS (preşedinte – prof. dr. ing. Louis Balme) şi al Laboratorului de calitate şi siguranţă în funcţionare LASQUO (director – prof. dr. Bernard Dumon) din Universitatea din Angers (preşedinte – prof. dr. Alain Barreau) s-au dovedit benefice pentru continua îmbunătăţire / restructurare a cursurilor predate.

Având o tradiţie de trei decenii, acest program postuniversitar a fost perfecţionat în mod continuu, astfel încât să fie în concordanţă cu ultimele normative şi reglementări existente pe plan naţional şi internaţional (inclusiv ale Uniunii Europene) în domeniile calităţii şi siguranţei în funcţionare. În ultimul deceniu s-a pus un accent deosebit pe problematica asigurării, certificării şi managementului calităţii, fiind introduse mai multe cursuri cu această tematică. Sunt studiate – în acest context – normativele din seriile ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, CEI 300, managementul calităţii totale, metoda Six Sigma, iar în ultima perioadă sunt avute în vedere sistemele integrate de management al calităţii, mediului şi securităţii. Cursurile se finalizează prin mai multe examene şi printr-un proiect de absolvire (axat pe o temă de interes pentru cursant / instituţia acestuia), absolvenţii urmând a primi în final Diplomele de absolvire acordate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru învăţământul academic postuniversitar. În condiţiile facilităţilor create de societatea informaţională, se intenţionează ca în viitorul apropiat o parte dintre cursurile acestui program să se desfăşoare utilizând sistemele moderne e-learning şi distance learning.

Acum, la aniversarea a trei decenii, se poate afirma că dincolo de cunoştinţele tehnice, economice sau manageriale pe care le-au transmis cursanţilor, cursurile postuniversitare în domeniul calităţii si siguranţei în funcţionare au meritul de a fi sensibilizat un mare număr de cursanţi din domeniile tehnic şi economic sau din sfera serviciilor, asupra importanţei instrumentelor şi abordărilor moderne, precum şi a legislaţiei din acest domeniu interdisciplinar de mare actualitate.

Aspecte de la Festivitatea de acordare a diplomelor de absolvire a cursurilor postuniversitare “Calitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor complexe” (2003)
Actualizat: 23.3.2015, 14:04 | Afișat: 30.9.2003, 9:39