Lucrarea şi examenul de diplomă

Elaborarea lucrării de diplomă

Consultaţi Regulamentul pentru pregătirea lucrării de diplomă.

 

1. Înscrierea la secretariatul facultății

SESIUNEA IULIE
SESIUNEA SEPTEMBRIE

19 – 23 iunie 2017

Programul de înscriere la secretariat:
LUNI – MIERCURI 9:00 – 16:00
JOI – VINERI 10:00 – 18:00

4 – 10 septembrie 2017

Programul de înscriere la secretariat:
LUNI – VINERI 9:00 – 16:00
SÂMBĂTĂ 9:00 – 14:00
DUMINICĂ 9:00 – 12:00

Documente necesare:

Cererea de înscriere*, cu avizul conducătorului proiectului
Anexa 1** (din Regulament) – pagina cu tema proiectului de diplomă semnată de absolvent, profesorul îndrumător şi de directorul de departament conform listei din Anexa 8.
– declaraţie de originalitate**
2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm
copie Carte Identitate
– fişa de lichidare
**
– chitanţa de plată a taxei de examen (pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor)

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. La formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea IULIE / SEPTEMBRIE, să completeze titlul proiectului (cu diacritice şi cu litere normale, nu cu majuscule), să selecteze din listă coordonatorul(ii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de conducătorul proiectului.

**Documentele se găsesc în această arhivă.

Anexa 1 – semnată de student, profesor coordonator şi Director Departament (în 3 exemplare originale) folosite la:

  • lucrare
  • secretariat Departament
  • înscriere examen diplomă la secretariat facultate

Fişa de lichidare – trebuie întâi vizată la secretariatul facultăţii, apoi se obţin semnături şi/sau ştampile în rubricile din tabel. Nu contează ordinea în care obţineţi ştampilele (nu sunt condiţionate între ele). La înscrierea pentru examen se va preda fişa completată în toate rubricile. Completaţi pe fişa de lichidare numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele şi CNP. Trebuie să aveţi un act de identitate la obţinerea vizelor.

Biblioteca domeniul Electric“: Biblioteca Centrală (lângă corpul BN – Rectorat), Splaiul Independenţei 313, Corp C, etaj 3. Program cu publicul: 8:30 – 15:00, www.library.pub.ro

Contabilitate“: Noul Local, Rectorat R123 – fișa de lichidare trebuie să aibă viza “Fără taxă / Cu taxă” (de la secretariatul facultății) înainte de ștampila Serviciului Contabilitate.

Catedra de specialitate“: semnează conducătorul de proiect (fără ştampilă).
Dacă pentru susţinerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziţie de profesorul coordonator, fişa de lichidare poate fi predată şi în ziua susţinerii examenului de dizertaţie la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect şi obţine viza acestuia.

Cămin
– studenţii care au locuit în cămin: vor obține viza de la administrația căminului unde au stat. Dacă absolventul îşi prelungeşte şederea în cămin după data examenului de disertaţie, acesta poate preda o copie a fişei de lichidare completată în toate rubricile cu excepţia vizei de cămin. După eliberarea camerei, fişa în original cu viza de la cămin se va preda la secretariatul facultăţii.
– studenţii care nu au locuit în cămin: vor face mențiunea că nu au locuit în cămin și vor semna.

Proiectul de diplomă în format pdf nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, ci pe pagina etti.pub.ro/diploma/ începând cu data de 23.06.2017 / 4.09.2017 până la 01.07.2017 / 10.09.2017 ora 23:59. Studenții care nu încarcă proiectul nu vor figura în catalogul de examen.

Absolvenții sunt rugați să completeze formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4 și să le depună în ziua susținerii examenului de diplomă la secretarii de comisie:

Chestionar ELA
Chestionar CTI
Chestionar MON
Chestionar RST
Chestionar TST

2. Afișarea planificării susținerii examenului de diplomă

– secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile și ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere la secretariat. Nu se face o înscriere suplimentară la secretarii de comisie.

– planificarea pe zile si ore va fi afișată până la data de 01.07.2017.


Documente / formulare utile

Formulare necesare pentru înscrierea la examenul de diplomă – arhiva conţine:

  • Coperta (Anexa 4 din Regulament)
  • Prima pagină a proiectului (Anexa 1 din Regulament) – adaptată Departamentului TEF
  • Declaraţia de onestitate academică (Anexa 5 din Regulament)
  • Fişa de lichidare
  • Declaraţia de originalitate
  • Regulamentul pentru pregătirea lucrării de diplomă
  • Lista Departamentelor coordonatoare ale specializărilor de studii de lungă durată, programelor de studii de licenţă şi programelor de studii de masterat (Anexa 8 din Regulament)

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de absolvire, diplomă şi disertaţie) – anul universitar 2016-2017

Link-uri:

Informații generale
Absolvenți care şi-au realizat proiectul de diplomă în cadrul colectivului nostru

Actualizat: 13.9.2017, 15:07 | Afișat: 9.8.2013, 22:19