Proiect integrator de cercetare

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL PROIECTULUI
4. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
2 3 Proiect integrator de cercetare 1 2 V
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV

Obiectivele disciplinei:
În cadrul acestui proiect de cercetare–dezvoltare studenţii vor fi familiarizaţi cu includerea – încă din faza iniţială – a cerinţelor privind calitatea şi siguranţa în funcţionare (fiabilitate, mentenabilitate, securitate) în proiectarea unui sistem electronic / de telecomunicaţii. Masteranzii sunt astfel familiarizaţi cu cerinţele proiectării pentru calitate şi siguranţă în funcţionare încă din fazele iniţiale de cercetare–dezvoltare a elaborării unui sistem.

Competenţe specifice:
Crearea abilităţilor de a efectua independent proiectarea pentru calitate şi siguranţa în funcţionare în cadrul proiectului a unui sistem electronic / de telecomunicaţii.

2. Evaluare

– aprecierea activităţii din cursul semestrului: 20%
– aprecierea conţinutului/redactării proiectului: 60%
– susţinere proiect: 20%.

3. Conţinutul proiectului

1. Definirea cerinţelor proiectării pentru calitate şi siguranţa în funcţionare (fiabilitate, mentenabilitate, securitate).
2. Stabilirea temelor individuale şi a metodologiei de cercetare-proiectare.
3. Stabilirea metodologiilor de proiectare pentru calitate şi siguranţa în funcţionare (fiabilitate, mentenabilitate, securitate) pentru un sistem electronic/de telecomunicaţii.
4. Stabilirea matricii proiectului şi a planului de monitorizare.
5. Gestiunea proiectului.
6. Analiza riscurilor legate de proiect.

Bibliografie:

1. I. Bacivarov, Fiabilitatea sistemelor de telecomunicaţii, Ed. Militară, 1995
2. I. Bacivarov, A. Kobi, Quality and Dependability, Mediarex 21, 2006
3. I. Bacivarov, Angelica Bacivarov, A. Mihalache, Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor, Electronica 2000, 2005
4. Birolini, A., Design of Reliability, Concurrent Engineering – Wiley, 2010
5. xxx Colecţia revistelor “IEEE Transactions on Reliability” şi “Reliability Engineering & System Safety”.

4. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 24.8.2020, 18:54 | Afișat: 9.8.2013, 21:19