Proiect de cercetare-dezvoltare

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL PROIECTULUI
4. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 2 Proiect de cercetare-dezvoltare 1 2 V
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV

Obiectivele disciplinei:
În cadrul acestui proiect de cercetare–dezvoltare studenţii vor fi familiarizaţi cu implementarea practică a creşterii fiabilităţii unui sistem (în principal, prin utilizarea toleranţei la defectări) şi optimizarea fiabilităţii/mentenabilităţii unui sistem complex în prezenţa diferitelor constrângeri (în principal economice).

Competenţe specifice:
Crearea abilităţilor de a creşte/optimiza fiabilitatea/mentenabilitatea unui sistem electronic/de telecomunicaţii în prezenţa diferitelor constrângeri.

2. Evaluare

– aprecierea activităţii din cursul semestrului: 20%
– aprecierea conţinutului/redactării proiectului: 60%
– susţinere proiect: 20%.

3. Conţinutul proiectului

1. Definirea metodelor şi a cerinţelor privind creşterea/optimizarea fiabilităţii/mentenabilităţii unui sistem electronic/de telecomunicaţii în prezenţa diferitelor constrângeri.
2. Stabilirea temelor individuale şi a metodologiei de cercetare-dezvoltare.
3. Stabilirea metodologiilor concrete privind creşterea/optimizarea fiabilităţii/mentenabilităţii în cazul fiecărei teme.
4. Stabilirea matricii proiectului şi a planului de monitorizare.
5. Gestiunea proiectului.
6. Analiza riscurilor legate de proiect.

Bibliografie:

1. I. Bacivarov, Fiabilitatea sistemelor de telecomunicaţii, Ed. Militară, 1995
2. I. Bacivarov, A. Kobi, Quality and Dependability, Mediarex 21, 2006
3. I. Bacivarov, Angelica Bacivarov, A. Mihalache, Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor, Electronica 2000, 2005
4. Birolini, A., Design of Reliability, Concurrent Engineering – Wiley, 2010.
5. xxx Colecţia revistelor “IEEE Transactions on Reliability” şi “Reliability Engineering & System Safety”.

4. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 3.2.2019, 11:54 | Afișat: 9.8.2013, 21:19