Metode de testare a modulelor electronice auto

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 1 Metode de testare a modulelor electronice auto 2 1 4 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: prof. dr. ing. Alexandru VASILE

Obiective:
pentru curs: Asigurarea cunoştinţelor generale privind:
– Aplicarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate pentru rezolvarea unor probleme tehnologice complexe, specifice domeniilor Electronică Auto şi Electronică Aplicată;
– Elaborarea unor soluţii inginereşti pentru rezolvarea unor probleme tehnologice din domeniul electronicii auto, electronicii de putere, şi sistemelor de energie regenerabilă;
– Rezolvarea unor probleme legate de controlul proceselor automatizate din componenta sistemelor autovehiculelor şi utilizarea sistemelor de testare complexe;
– Implementarea şi utilizarea hardware-ului şi software-ului în tehnologiile avansate de testare a modulelor electronice.
– Stabilirea noţiunilor avansate de informatica, circuite electronice, automatizări in vederea efectuării managementului de calitate;
– Executarea responsabilă a unor sarcini de lucru în echipă pluridisciplinară, cu asumarea de roluri pe diferite paliere ierarhice.
pentru aplicaţii: Parcurgerea unui sistem universal de testare configurabil pe un produs destinat electronicii auto din domeniul cursului

Obiective specifice:
Metode de testare a modulelor electronice auto aduce toți studenții la același nivel de cunoştinţele teoretice pentru domeniul testării automate cu sisteme universale configurabile soft-ware, Noţiunile acumulate în cadrul cursului sunt necesare la înțelegerea celorlalte discipline de master cu aplicaţii în domeniul dezvoltării de module/sisteme electronice auto.

2. Evaluare

– colocviu final de laborator: 40%
– examen final (scris): 60%.

3. Conţinutul cursului

1. Noţiuni generale şi parametrii tehnici ai modul electronic. Condiţii generale de funcţionare ai modulului, parametrii de intrare-iesire.
1.1. Testabilitatea, Strategii de testare, Redundanţă, Strategii de testare
1.2. Proiectare pentru testare, DfT, Ciclul de viaţă al unui produs
1.3. Testarea pe frontiera (Boundary Scan)

2. Introducere în Sisteme de instrumentaţie modulară pentru testarea automată.
2.1. Relaţia de tip cauză efect, Testarea funcţională (TF)
2.2. Protecţia pentru eliminarea defectelor
2.3. Standardul IEEE 1149.4 – facilităţi oferite
2.4. Fisiere BSDL, Structura fisier BSDL

3. Echipament de testare automată (ATE)
3.1. Arhitectura unui sistem de instrumentaţie
3.2. Componentele unui Echipament de testare automată

4. Configuratii de testare caracteristici, avantaje şi dezavantaje
4.1. Configuraţii de bază MXI
4.2. VXI (VME eXtensions for Instrumentation)
4.3. PCI eXtensions for Instrumentation
4.4. Sistemul LXI
4.5. Componentele sistemului PXI
4.6. Semnalele busului PXI

5. Arhitectura Boundary-Scan
5.1. Celula tipică Boundary-Scan
5.2. Boundary-Scan TAP Controller

6. Utilizare buffere pentru îmbunătăţirea capabilităţii de comandă
6.1. Utilizare JTAG
6.2. JTAG Link –Board v.2.0

4. Conţinutul laboratorului

1 + 2. Interfeţe GPIB – PCI-XL, PC/104, PCMCIA, USB, ISA, cPCI
3. JTAG Link – Demo Board v.2.0
4. Placă tipică cu componente Bounda
5. Iniţierea unui Program de test
6. Funcționarea elementelor indicatoare de bord

Bibliografie:

1. www.ni.com
2. www.geotestinc.com
3. www.alfatest.ro
4. Robert Bosch GmbH Automotive Electrics, Automotive Electronics System and components Ed 5 , Editura John Wiley & Sons Ltd. Germany 2007

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 28.5.2020, 10:30 | Afișat: 2.2.2019, 22:27