Practică, cercetare și elaborare disertație

An Sem Denumirea disciplinei C S L P Cercetare p.c. Evaluare
2 4 Practică, cercetare și elaborare disertație 27 28 A/R
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

În cadrul acestei discipline se vor desfășura:
– activități de documentare și studiu individual pentru elaborarea lucrării de disertație;
– practică de cercetare în laboratoarele facultății sau terțe companii;
– accesarea bazelor de date științifice disponibile din rețeaua UPB (ScienceDirect, Scopus, Springer, IEEE, ISI Web of Knowledge);
– consultare cărți, documentații tehnice, manuale și cataloage tipărite;
– implementări și experimentări hardware / software.

Mai multe informaţii despre elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţie:
Lucrarea şi examenul de disertaţie;
Absolvire – informații generale (site ETTI).

Actualizat: 3.7.2021, 14:37 | Afișat: 9.8.2013, 23:04